Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Mehmed Akif Külliyatı 10 Cilt

1.Hamur Sarı Kağıt, 5.633 Sayfa, 10 Cilt

Kdv Dahil : 130,00 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Hayat ve Hatıratım - R
Mufassal Tarihçei Haya
Sahihi Müslim Muhtasar
Kahramanlık Hikayeleri
Osmanlı İmparatorluğu
Şamua Elmalılı Hak Din
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
  • Söz Basım Risalei Nur Külliyatı, Çanta Boy, Lugatlı

Söz Basım Risalei Nur Külliyatı, Çanta Boy, Lugatlı

 Ürün Özellikleri : 14 Cilt, Çanta Boy, Şamua, Lugatçeli
 Stok Kodu :
 Yazar : Bediüzzaman Said Nursi
 Yayınevi : Nesil - Söz Basım Yayın
 Ebat : 14x19,5
 Kdv Dahil : 195,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 3407
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


        Stoktan kargo ile üç günde teslim

  

Kitap

:

 Risalei Nur Külliyatı Lugatlı

Yazar

:

 Bediüzzaman Said Nursi (ra)

Yayınevi

:

 Nesil Yayınları  -  Söz Basım

Etiket Fiyatı

:

 350 TL 

Gonca Fiyatı

:

 195 TL

Kağıt - Cilt

:

 1. Hamur şamua kağıt  - Plastik cilt - 14 cilt

Sayfa - Ebat

:

 11.386 sayfa - 14x19.5 cm

Yayın Yılı

:

 2011

 

   

       

Nesil Yayınları Söz Basım, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan, Risalei Nur Külliyatı Çanta Boy Lugatlı adlı risale seti ni incelemektesiniz. 14 Cilt Lugatçeli Risalei Nur Külliyatı ( Çanta Boy ) hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

     Söz Basım Risalei Nur Külliyatı Lugatlı

 

14  KİTAPTAN OLUŞAN BU MUHTEŞEM ESERSayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî’nin muhteşem eseri!Şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı terimli, lügatli, kaynaklı, indeksli Risale-i Nur seti Söz Basım’dan. Asıl metni 6.000 sayfa olan Risale-i Nur seti şimdiye kadar hazırlanmış en geniş ansiklopedik bilgiler ve kavramlar sözlüğüyle birlikte tam 11.386 sayfa. Ayrıca bu sette sayfa altlarında yer alan kelime açıklamaları, bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını pratik olarak öğrenmenizi sağlayacak, böylece Bediüzzaman Said Nursî’nin bu muhteşem eserini rahatlıkla okuyacak ve anlayacaksınız.Kur’ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan:

* Ben neyim?
* Nereden geliyorum?
* Nereye gideceğim?
* Vazifem nedir?
* Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?

gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat’i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asrın Kur’ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san’at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.

 

 KÜLLİYATIN İÇİNDEKİ KİTAPLAR1.  Tarihçe-i Hayat
2.  Sözler
3.  Mektubat
4.  Şualar
5.  Lem’alar
6.  Mesnevî-i Nuriye
7.  Barla Lâhikası
8.  Kastamonu Lâhikası
9.  Emirdağ Lâhikası
10.İman ve Küfür Muvazeneleri
11.Sikke-i Tasdik-i Gaybî
12.İşârâtü’l-İ’câz
13.Asâ-yı Mûsa
14.Muhakemât

 

Terimli, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli  Risale-i Nur Külliyatı 

 

Sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî'nin muhteşem eseri!

 

Risale-i Nur Külliyatı, ilk olarak kaleme alınmaya başladığı günden itibaren, toplumun her kesiminde son derece yoğun bir ilginin odağı oldu. Isparta’nın kuş uçmaz, kervan geçmez nahiyesi Barla’nın dağlarında telif edilmeye başlanan Risaleler, en kısa zamanda çoğaltıldı ve fevkalâde bir hızla yurdun dört bir köşesine ulaştırıldı. Köylüsünden kentlisine, câhilinden Âlimine her kesimden insan onu hem okudu, hem yazdı. Okuyan bir başkasına okutabile telaşı ve gayretini sergiledi.

 

Bir dönem yüzlerce el tarafından, yüz binlerce risale yazılıp çoğaltıldı.

Bir dönem teksir makineleri risaleleri çoğaltmak için durmaksızın çalıştı.

Ve öyle bir dönem geldi ki, matbaa makineleri milyonlarca Risale basmaya başladı.

 

Diğer yandan bütün bu güzel gelişmeler olurken, maalesef ülkemiz insanının konuştuğu günlük dildeki yozlaşma her geçen gün daha da arttı. Entelektüel seviye düştükçe düştü ve en önemlisi okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde olması insanlarımızın Risale-i Nur ile tanışıp yeterince istifade etmesini engeller oldu.

Bu ve benzeri engelleri aşmaya yönelik olarak Risale-i Nur Külliyatı’nı yayınlayan yayınevleri tarafından bazı çalışmalar başlatıldı. Risale-i Nur’dan daha fazla istifade etmek isteyen okurların taleplerini karşılayabilmek için değişik yöntemler uygulandı:

 

- Sayfa altlarına ayet ve hadislerin meallerine ve kaynaklarına yer verilmesi.

- Ana metinde geçen bazı kelimelerin anlamlarının sayfa altlarına veya kitap sonlarına konulması.

- Kitap sonlarına çeşitli indeksler ( konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime, hadis-i şerif ) ve bibliyografya gibi ek bölümlerin ilave edilmesi gibi...

 

Risale-i Nur’u okuma ve anlamanın önündeki engelleri aşma, istifadeyi en yüksek seviyelere ulaştırma maksadıyla kurulan Söz Basım Yayın, çok kapsamlı bir projeyi uygulamaya koydu.

 

Kavramlar Sözlüğü

 

Bu çalışmayı diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik olarak, kitap sonunda yer verilen Kavramlar Sözlüğünü gösterebiliriz. Bu sözlükte, Risale-i Nur’da yer alan imanî ve itikadî meseleleri anlayabilmek için bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur’un genel mantık örgüsü içinde açıklanıyor. Ayrıca aynı kökten türeyen diğer kelimelerin anlamları da terimlerin altına eklenerek kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekiliyor.

Örneğin kökü altında öncelikli olarak “Hikmet” kavramının ifade ettiği 10 ayrı mânâya yer veriliyor. Bunun ardından Cenâb-ı Hakkın isimlerinden olan Hakîm, Hakem, Hâkim ayrıntılı olarak açıklanıyor. En son olarak da aynı kökle ilgili diğer kavramlara yer veriliyor. Kitaplar okunurken, sayfa altı sözlüğünden ilgili kavramlara ulaşmak için kolaylıklar sağlanmıştır.

 

 

Dipnot ve Haşiyeler


Sonradan eklenen dipnotlar numaralandırıldığı için, Müellif veya talebeleri tarafından eklenen HAŞİYE’lerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

 

Bilinmeyen Kelimeler


Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin kısa açıklaması yapılıyor. Alfabetik sıraya göre sıralanan kelimelerin sadece cümle içinde geçen anlamına yer veriliyor.

Ayrıca, bu kelimenin daha ayrıntılı açıklaması ve aynı kökten türetilen diğer kelimeler hakkında bilgi edinilmesi için (bk. m-s-l) notu düşülüyor.

 

Arapça İbareler

Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin meâlleri sayfa altında veriliyor. Bu konuda eğer Müellif tarafından yapılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa, bu tercüme aynen alınıyor. Sonradan yapılan tercümelerde ise Risale-i Nur’un ruhuna ters düşmeyecek bir yöntem takip ediliyor.

 

İndeksler

Konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime ve hadis-i şerif  indeksleri aracılığıyla okur, aradığı bütün konulara en kısa zamanda ulaşabiliyor ve istifadesini en üst seviyelere çıkarabiliyor.

Diğer yandan metin içinde geçen şahıs ve yerlerle ilgili tanıtıcı bilgiler, yine kitabın en sonundaki “Ansiklopedik Bilgiler” bölümünde yer alıyor. Sayfa altlarındaki sözlük içinde geçen (bk. bilgiler) uyarısı ile okurlar kitabın sonundaki bu bölüme yönlendiriliyor.

 

Ayet ve Hadisler

Ana metinde yer alan âyetlerin meâli ve numaraları, sûrelerin isim ve numaraları sayfanın alt kısmında yer alıyor.

Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında, numara verilerek belirtiliyor.

 

Ansiklopedik Bilgiler

Her bir risalenin orijinal metninin altında şahıs, mekan, olay ve eser isimlerinin karşısına, yine kitap sonunda yer alan Ansiklopedik Bilgiler bölümüne yönlendirici tarzda küçük bir uyarı yapılıyor. Ayrıca, bu şekildeki yönlendirmelerde, aynı maddenin eserin diğer yerlerinde geçiş şekli dikkate alınıyor.


Kitap sonunda yer verilen Ansiklopedik Bilgiler bölümünde her bir madde genel çerçevesiyle açıklanırken, Risale-i Nur'un genelinde nasıl yer aldığına dair bilgiler sunuluyor.

 

Diğer Bilgiler

Eserlerin “İçindekiler” bölümünde her bir risalenin ana ve alt başlıkları az ve öz açıklamalarla sunuluyor.

Her bir risalenin en sonunda ise o risalenin telif tarihleri ve yerleri kronolojik olarak sıralanıyor.

Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarında, diğer risalelerde bulunmayan iki önemli özellik bulunuyor. Bunlardan birisi, eserlerin hemen başında yer alan içindekiler bölümü. Bu bölümde o risale içinde yer alan mektupların bir cümlelik başlıklar ile özeti bulunuyor. Diğer yandan aynı risalenin sonuna Fihrist bölümü konuldu. Burada, eserde yer verilen mektupların özet muhtevası sunuluyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz Basım Nesil Yayınları, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan, Lugatlı Risalei Nur Külliyatı adlı kitabı incele diniz.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 97,50 TL  195,00 TL 
3 65,00 TL  195,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Risalei Nur Külliyatı, Termo Deri, Envar Neşriyat

14 Cilt, Termo Ciltli, Şamua, Büyük

Kdv Dahil : 205,00 TL

Risale-i Nur Külliyatı - Karton Cilt, Şamua

Orta boy, 14 Cilt, Şamua, 6.025 Sayfa

Kdv Dahil : 75,00 TL

Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi yi Anlatıyor Serisi - 6 Cilt

2.Hamur ithal kağıt, 6 cilt, 2.662 sayfa

Kdv Dahil : 74,00 TL

Sözler - Sadeleştirilmiş - Ufuk Yayınları

1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 950 sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Risalei Nurda Külli Kaideler 1

2.Hamur , karton cilt, 686 sayfa

Kdv Dahil : 16,75 TL

Termo Deri Risalei Nur Külliyatı - Lügatçeli - Orta

Orta boy, termo deri, 14 cilt, 7.502 sayfa

Kdv Dahil : 237,00 TL

Risalei Nur Karton Kapak Set - 37 Kitap

Karton kapak cilt, 1.hamur sarı şamua, 5.547 sayfa

Kdv Dahil : 92,00 TL

Risalei Nur Cep Boy Karton Kapak Set - 36 Kitap

Cep, 36 Kitap, 6.392 sayfa, 1.Hamur Sarı Şamua

Kdv Dahil : 83,00 TL

Risalei Nur Külliyatı - Termo Deri - Lugatlı

Termo Deri, Lügatçeli, 14 Cilt, 7.502 Sayfa, Şamua

Kdv Dahil : 263,00 TL

Risalei Nur Külliyatı Lugatlı - Orta

14 Cilt, Orta Boy, 7.305 Sayfa

Kdv Dahil : 195,00 TL

Risalei Nur Külliyatı - Zehra Yayınları - Lügatçeli

14. Cilt, 1. Hamur Şamua, 7.430 Sayfa

Kdv Dahil : 218,00 TL

Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı

1. Hamur Şamua - Suni Deri Ciltli - 1.280 Sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Asar-ı Bediiye Envar Neşriyat

1. Hamur Şamua, Vinleks Ciltli, 735 Sayfa

Kdv Dahil : 20,00 TL

Asar-ı Bediiyye - Abdülkadir Badıllı

1.Hamur Sarı Şamua, Ciltli, 709 Sayfa

Kdv Dahil : 23,00 TL

Lemalar - Risalei Nur Külliyatından Sadeleştirilmiş

1. Hamur Şamua, Ciltli, 590 Sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Risale i Nur Külliyatı Set - 2, Lügatçeli

1.Hamur Şamua, 5 Cilt, Orta Boy

Kdv Dahil : 70,00 TL

Kelime İndeksi Envar Neşriyat


Kdv Dahil : 21,00 TL

Risale-i Nurda Geçen Ayet Hadis Mealleri

Lüks Bez Ciltli, Şamua, 847 Sayfa

Kdv Dahil : 16,00 TL

Küçük Boy Risale-i Nur Külliyatı Sırtı Deri 14 Cilt

14 Cilt, Sırtı Deri Ciltli, Şamua

Kdv Dahil : 125,00 TL

Risalei Nurda Geçen Ayet Hadis Mealleri Tebliğ Yayın

Ciltli, Şamua, 359 Sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Risalei Nurun Kudsi Kaynakları

Ciltli ,1.020 Sayfa , Şamua , Vinleks Cilt

Kdv Dahil : 25,00 TL

Risale-i Nur Külliyatı Set 1, Lügatçeli

Ciltli, 1.Hamur sarı şamua, 4 Cilt takım, Orta

Kdv Dahil : 74,00 TL

Osmanlıca Risale i Nur Külliyatı Envar Orta Boy

16 Cilt, 1. Hamur şamua, Vinleks Cilt, 8.798 Sayfa

Kdv Dahil : 210,00 TL

Sözler 1 2 3 4 Sadeleştirilmiş

4 Cilt Vinleks takım, Şamua, 2.492 Sayfa

Kdv Dahil : 71,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

Rahmet Peygamberi, Nedvi, İz Yayınları

2.Hamur, Karton Kapak Cilt, 456 Sayfa

Kdv Dahil : 5,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi