Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Çanta Boy Kur'an-ı Kerim Fermuarlı Hayrat

Fermuarlı Deri Kılıf, Renkli, Şamua, Yaldızlı

Kdv Dahil : 12,50 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Hayat ve Hatıratım - R
Mufassal Tarihçei Haya
Sahihi Müslim Muhtasar
Kahramanlık Hikayeleri
Osmanlı İmparatorluğu
Şamua Elmalılı Hak Din
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
Ürün Özellikleri - HADİS SAHABE » TAKIM HADİS SETLERİ

Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi - Ahmed Davudoğlu

 Ürün Özellikleri : 6 Cilt, 1.Hamur Sarı Şamua, 5.568 Sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : İmam Müslim
 Yayınevi : Işık Yayınları
 Ebat : 17x24
 Kdv Dahil : 160,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 2846
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


            Stoktan kargo ile üç günde teslim

  

  Kitap

:

 Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi

  Yazar

:

 İmam Müslim

  Tercüme

:

 Ahmet Davudoğlu

  Yayınevi

:

 Işık Yayınları

  Etiket Fiyatı

:

 195 TL kdv dahil

  Gonca Fiyatı

:

 160 TL kdv dahil

  Kağıt - Cilt

:

 1.Hamur sarı şamua, Lüks Ciltli, 6 Cilt set

  Sayfa - Ebat

:

 5.568 sayfa,  17x24 cm

  Yayın Yılı

:

 2013

 

   

İlmi İnceleme : Ali Budak,  Ömer Çetinkaya

 

Not: Bu eseri Sönmez Neşriyat yayınlamaktaydı. Artık Işık yayınları tarafından yayınlanmaktadır.

 

 

Kur'an-ı Kerîmden sonra en sahîh kabul edilen eserlerden biri...


Sahîh-i Müslim'in en şümullü Türkçe şerhi ...


300.000 hadis içinden seçilmiş 3033 hadisin tercüme ve izahı ...


Zengin muhtevasıyla her seviyedeki okuyucunun istifade edebileceği bir eser...


317 sayfadan oluşan teferruatlı isim, kitap ve kelime indeksi...

 

 

Işık Yayınları, Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi kitabını incelemektesiniz. Ahmet Davutoğlu Tercümesi Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi hadis kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

              TAKDİM

 

Merhum Ahmed Davudoğlu hocamızın da ifade buyurduğu üzere Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc'ın el-Câmiu's-Sahih adlı eseri, yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'den sonra -İmam Buharinin Sahih'i ile beraber- en itibarlı eserlerden biri ka-bul edilir. Mezkûr eser, ilim tarihimiz boyunca farklı alimler tarafından ele alınmış ve üzerine nice şerhler yazılmıştır. Rahmetli müellif de talebelik yıllarından beri kurmuş olduğu hayalini -Allah'ın izniyle- gerçekleştirme imkanı bulmuş ve Sahih-i Müslim gibi müstesna bir eserin hem tercüme hem de şerh ini dilimize kazandırmıştır. İslam dininin en temel kaynaklarından biri olan böyle bir eseri tercüme ve şerh etmek şüphesiz ki bir istidat ve kemâl gerektirmektedir. Ahmed Davudoğlu hocamızın ge-rek Arap dili ve gerekse fıkha olan vukufiyeti bu hususlardaki beklentiyi fazlasıyla karşılamış ve onun himmet ve gayretiyle Anadolu Müslümanları dinlerini önemli bir kaynaktan öğrenme fırsatı yakalamışlardır.

 

Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi ismi verilen bu eser, uzun yıllar önce basılmış fakat daha sonra adeta nisyana terk edilmişti. Böyle kıymetli bir eserin unutulmaması ve geniş kitlelere ulaşabilmesi düşüncesiyle yayınevi olarak onun basılması gerektiğini düşündük ve üzerinde çalışmaya karar verdik. Bu teklife -Evet- dediğimizde, elimizde eserin ismi var ama kendisi yoktu. Hiç vakit fevt etmeden beş bin küsur sayfayı aşkın eserin dizgisinin gerçekleştirilmesi ve ardından okunması ameliyesine başladık. Allah'ın izni ve keremiyle de uzun bir mesai ve emek neticesinde bu hayırlı projeyi hitama erdirme fırsatı bulduk. Bu süreç içerisinde yorulduğumuzda önce Allah'ın rızası sonra da merhum hocamızın şefaatine ulaşma ümidi bizim için bir şevk vesilesi oldu.  

 

Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, adından da anlaşılacağı üzere Söz Sultanı Resellullah Efendimiz'in fem-i mübareklerinden dökülen önce Kitap (Bahis) sonra da Bâb başlıklarıyla ele alıp işleyen bir eserdir. Bu hadisler, önce sened zincirindeki ravilerle beraber birebir tercüme edilmiş daha sonra da belli aralıklarla izahlar girilmiştir. Bu izahlarda; hadislerde geçen kelime, terkip veya anlamlar üzerinde durulmuş, kimi zaman hadis-i şerif veya hadis-i şeriflerden çıkarılan hükümler ayrıca zikredilmiştir. Özellikle ilk ciltlerde sened zincirinde geçen raviler hakkında dipnotlarda bilgi verilmiş daha sonraki ciltlerde buna ihtiyaç görülmemiştir. Ayet ve süre numaraları metin içinde belirtilmiş, dolaylı olarak bahsi geçen âyet-i kerimeler ise dipnot halinde sayfa altına girilmiştir. Hadislerde geçip de izah bölümünde ele alınan kelime veya terkipler -şayet tercümede Türkçe olarak ifade edilmemişse- Arapça orijinaliyle ve harekeli bir şekilde yazılmış böylece okuyucuya kolaylık sağlanmıştır. Kitap boyunca âyet mealleri ve Allah Resülü'ne ait olan ifa-deler italik olarak yazılmış. Böylece metin içinde onlara ayrı bir dikkat çekilmiştir. Ayrıca zaman zaman metinde karşılaşılan eski Türkçeye ait kelimelerin açıklamaları dipnotlarda verilmeye çalışılmıştır. Nadir de olsa bazı durumlarda müellifin verdiği bilgiye ilave bilgi veya şerh şeklinde açıklayıcı dipnotlar girildiği de olmuştur. Efen-dimiz, sahabe ve İslam alimlerinin isimlerinin zikredilmesinin akabinde saygı ve hür-met ifadesi olarak söylenen terkipleri başlık ve dipnotlarda kısa şekliyle, metin içinde ise açık olarak yazmayı tercih ettik. Son ciltte, eserden istifadeyi kolaylaştırmak. bir konu veya hadisi bulmak isteyenlere yardımcı olmak düşüncesiyle karma bir indeks de girilmiş durumdadır. Cenab-ı Hakktan bu güzide sahihi müslim hadis tercümesini okuyan herkese istifade yollarını açmasını diler. Kıymetli okuyucularımızın hayır dualarını bekleriz. Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi

 

Işık Yayınları

 

 

Bir şairimizin;

İrfan ve kemalin beni bend eyledi artık

Sevdim seni "Allah bir" ey Ahmed Davudoğlu.

Ahlakın uyar hulk-I Resüli's-sakaleyne

Hâlin buna şahittir ey Ahmed Davudoğlu,

dediği

 

 

         MÜELLİFİN TERCÜME-İ HALİ

 

Müellif, Bulgaristan'ın Şumnu vilayetine bağlı Kalaycı köyünde 1912 yılında doğmuştur. Fakirce bir çiftçi ailesine mensuptur. İlk tahsilini köyünde, rüştiye (yani orta) tahsilini köyüne yakın Ekizce namındaki bir köyde bitirmiştir. Babası dini ilim-lere aşık, ulemaya son derece bağlı olduğu için orta tahsilden sonra oğlunu Şum-nu'daki Nüvvâb mektebine göndermiştir. Bu mektep dört senelik orta ve beş senelik lise, üç senelik yüksek kısımları bulunan bir külliyedir. Bütünüyle bizim İmam-Hatip okulları ve Yüksek İslam Enstitüleri ayarında hatta müfredat programları itibarıyla onlardan çok daha mükemmelmiş.

 

Sıra ile Nüvvâb'ın bütün kademelerini ikmalden sonra 1936 yılında Baş Müftülük kendisini iki arkadaşı ile birlikte Mısır'a ihtisasa göndermiştir. Orada beş sene kadar kalmış, bu müddet zarfında Ezher'in Şeriat (yani İslam Hukuku) fakültesini bitirmiştir. 1942'de Bulgaristan'a dönmüş ve az sonra Nüvvab mektebinin lise ve yüksek kısımlarına öğretim üyesi tayin edilmiştir. 1944'de Bulgaristan Ruslar tarafından işgal edilince büyük inkılaplar olmuş, hükümet idaresi komünistlerin eline geçmiştir. Yalnız bir müddet Dışişleri Bakanlığı eski hali ile bırakılmıştır. Bulgaristan'da azınlıkların maarif işleri, Dışişleri Bakanlığına bağlıdır.

 

Bu arada bazı komünist idarecilerin teşviki ile Nüvvab talebesi bitmez tükenmez grevlere girişmiştir. Mektebin bünyesi ile telifi kâbil olmayan şeyler istemektedirler. Talebe her gün biraz daha şımartılarak ne istediğini kendisi de bilmez bir hale getirilmiştir. Grevlerin en ateşli zamanında mektebin müdürü istifa eder. Bakanlık yerine Davudoğlu'nu tayin eder. Davudoğlu bir yandan Şumnu'nun milis (yani komünist) idaresine, bir yandan da henüz komünistleşmemiş olan bakanlığın emirlerine uymak mecburiyetindedir. Bu şartlar dahilinde iki sene grevci talebe ile uğraşmış fakat grevler bitmemiş, nihayet Şumnu milis kumandanı tarafından gizlice Türkiye casusluğu ile suçlandırılarak tevkif ettirilmiştir. Suç ağırdır. Davudoğlu casus şebekesi kurmak ve işletmekle itham edilmiştir. Bu münasebetle muhtelif köy ve kasabalardan 23 kişi tutuklanmış ve hepsi doğrudan doğruya Sofya'daki Divan-ı Harb'e gönderilmiştir. Burada hayat bahasına 17 gün çok ağır hesaplar verilmiş sonra mucize kabilinden bir vesile ile kurtularak Sofya milisi idaresindeki emniyete teslim olmuşlardır. Burada da 1 ay çile doldurduktan ve ecnebi sefaretlerin baskısı ile yeni yeni soruşturmâlar yapıldıktan sonra maznunların ekserisi tahliye edilmiş, 7 tanesi Rosizsa vadisindeki toplama kampına gönderilmiştir. Davudoğlu bunların içindedir.

 

Bu vadide baraj bahanesiyle 3.000 tutuklu biçare, firavunların esirleri gibi ça-lıştırılmaktadır. Çalışan bu muazzam kitle ekseriyetle generallerden büyük rütbeli subaylardan, doktor, mühendis, avukat, öğretmen, gazeteci ve polislerden müte-şekkiIdir. İçlerinde çiftçi gibi işçi sınıfı pek azdır. Davudoğlu bu kampta 4-5 ay çalış-tırıldıktan sonra hastalığı dolayısıyla tahliye edilmiş ve yine Şumnu'daki müdürlük vazifesinin başına gönderilmiştir.

 

Bu arada grevler bir parça hafiflemiştir. Nihayet bir münasebetle müdürlükten istifa etmiş.  Birkaç sene öğretmen olarak vazife görmüştür fakat son derece huzursuzdur, hatta milis kumandanından korkunç bir ihtar almıştır. Bu ihtar, ebediyen evine dönmemek şartıyla tevkif edileceğini bildirmektedir.

 

Bunun üzerine Davudoğlu, Varna'daki Türk konsolosuna müracaat ederek iltica etmek ister. Buna imkan bulunamasa da konsolosa kendisine Türkiye'deki bir akrabasından taahhütname getirtir. Aylarca uğraşıp bekledikten sonra nihayet 1949 yılı sonunda bu taahhütnameye istinaden dört kişilik aile efradıyla Türkiye'ye göç etmesine izin verilir ve göç eder. Ana vatana kavuşunca yaptığı ilk iş Edirnenin meşhur Selimiye camiinde secde-i şükrana kapanmak olmuştur. Artık kurtulmuştur.

 

Türkiye'de ilk zamanlarda hayli maddi sıkıntılar çekmişse de bilahare rızık yolları peyderpey açılmıştır. Evvela Yedikule'deki Küçükefendi camiine imam ve hatip tayin edilmiş, birkaç ay sonra Diyanet İşleri Reisliğinde gezici vaiz kadrosu ile vazife almıştır. Bu vazifede sekiz ay kaldıktan sonra kendi isteği ile Bursa'nın Orhangazi müftülüğüne naklen tayin edilmiştir. Üç sene bu vazifede kaldıktan sonra isteği üze-rine İstanbul Fatih Camii Kütüphanesi memurluğuna nakledilmiş, bir müddet sonra aynı kütüphanenin başmemurluğuna tayin edilmiştir. Bilahare kütüphane, memurları ile birlikte Süleymâniye Umumi Kütüphanesine ilhak edilmekle Davudoğlu da oranın memuru olmuş, aynı zamanda İstanbul İmam-Hatip okulunda lektör (okutman) olarak ders okutmuştur. 1959 da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılınca oraya naklen öğretim üyesi ve müdür yardımcısı tayin edilmiştir. On sene enstitüde Arap Dil ve Edebiyatı öğretmenliği yapmış, birkaç sene müdür başyardımcılığı ve müdürlük vazifelerini de ifa etmiştir.

 

Nihayet 1967'de Diyanet İşleri Başkanlığının Konya'da açtığı Vilayet Müftüleri seminerine fetva konusunda ders vermek için davet olunmuş, mezkür seminerde la-ikliğe aykırı konuştu iddiası ile Milliyet Gazetesi tarafından ihbar mahiyetinde ısrarlı yazılar yazılmış ve neticede Davudoğlu bir yıl ağır hapis ve dört ay sürgün cezasına mahkum olmuştur. Bu davayı temyizde kazanmasına rağmen Cumhuriyet Başsav-cısının itirazı üzerine hüküm bozularak mahkumiyet kararı tazelenmiş ve müellif ce-zasını, hapiste yatmak ve sürgüne gitmek suretiyle ödemiştir.

 

Cezasını tamamladıktan sonra ilmi çalışmalarını evinde sürdüren Davudoğlu 7 Nisan 1983 tarihinde vefat etti ve Eyüp Kabristanı'na defnedildi. Türkçe'den başka Arapça ve Bulgarca bilen Davudoğlu inançlarına bağlılığı, yaşayışındaki sadelik ve alçak gönüllülüğüyle temayüz eden bir İslam âlimiydi.

 

Eserleri

 

1- Kur'ân-ı Kerim ve İzahlı Meali.

2- Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi

3- Reddül-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr: İbni ibidinin fıkha dair meşhur eseri Reddül-Muhtâr'ın tercümesidir. Davudoğlu bu eserin ilk on cildini hazırlamış, geriye kalan kısım Mehmet Savaş ve Mazhar Taşkesenlioğlu tarafından tercüme edilmiştir.

4- Selâmet Yolları: İbn Hacer el-Askalâni'nin ahkâm hadislerine dair Bulüğu'l-Meram adlı eserinin tercüme ve şerhi olup tam adı Buluğu'l-Merâm Tercümesi ve Şerhi: Selamet Yolları’dır. Çeşitli ofset baskıları yapılan eser, büyük ölçüde Emir es-San'ani'nin Sübülü's-Selam adlı şerhine dayandığı hatta -Ehl-i sünnet dışı mezhep ve fırkaların görüşleri atılarak- onun bir tercümesi mahiyetinde olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır.

5- Mülteka Tercümesi: Mehmed Mevkûfati'nin, İbrahim b. Muhammed el-Halebi'ye ait Mülteka’l-Ebhur adlı fıkha dair eserine yaptığı ilaveli tercümenin sadeleştirilmiş şeklidir.

6- Tibyân Tefsiri: Ayıntâbi Mehmed Efendi'ye ait Tefsir-i Tibyan adlı Türkçe tefsirin Süleyman Fahir Bey tarafından sadeleştirilen nüshasının yeniden gözden geçirilmiş şeklidir.

7- Ölüm Daha Güzeldi: Hatıraları ihtiva etmektedir.

8- Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri: Yenilikçi İslâmcılık akımına reddiyedir. Davudoğlu, Mehmed Zihni Efendi'nin Ni'met-i İslam adlı eserini de sadeleştirmiş, ancak bu eser henüz basılmamıştır.

 

 

          MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ

 

Kitâbullahtan sonra şer'i delillerin ikincisi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve ale'l-husus hadisleridir. Bundan dolayıdır ki islam uleması Resülullah'tan sallaIlahu aleyhi ve sellemin rivayet edilen hadisleri en ince hadde-i tetkikten geçirerek onların sahihini, sakimini birer birer beyan etmiştir. Binnetice sahih hadisleri bir araya toplayan pek çok kitap yazılmıştır. Bunların içinde "en sahih" unvanı Ebü Abdillah Muhammed b. ismâil el-Buhâri ile Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc'ın "el-Camiu's-Sahih" adlı eserlerine münhasır kalmıştır.

 

Ulemanın ekserisi Buhâri'nin Sahih'ini Kitâbullah'tan sonra yeryüzünde en sahih kitap olarak kabul etmiş fakat bazısı da Müslim'in Sahih'ini Buhâri'nin kitabına tercih eylemiştir.

 

Demek isterim ki Müslim'in Sahih'i, Kitâbullah'tan sonra yeryüzünde en sahih kitap denilecek kadar mühim bir eserdir. Arz ettiğim gibi bu mühim eserin mevzuu âhirzaman Peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretlerinden nakledilen en sahih hadislerdir.

 

İşte ben aczime bakmayarak inâyet-i Hak'la bu eserin tercüme ve şerhine şurü' etmiş bulunuyorum. Şunu da arz edeyim ki Buhâri ile Müslim'in Sahihlerini tercüme etmeyi daha talebeliğimde gönlümden geçirmiş hatta bu işi ileride beraber yapmayı bir arkadaşıma teklif etmiştim. Allah'ıma şükürler olsun! Hâlisane niyetimi dua yerine kabul buyurmuş. Bu derece mühim ve bu kadar mübârek bir eserin tercüme ve şerhine benim gibilerin kalkışması hakikatte şâyân-ı hayret bir ictisârdır zira yapacakları iş eserin şanını yükseltmek şöyle dursun bilakis alçaltır. Ben bu ciheti birkaç yıldan beri düşünmekte ve bilhassa Sahih-i Müslim'e şerh yazmam için yapılan bazı teklifleri bu sebeple kabul edememekteyim.

 

Şunu da söyleyeyim ki dilimize tercüme edilmiş bir hayli hadis kitapları mevcuttur. Bunlardan bazılarının dipnot şeklinde izahları varsa da bazıları izahsızdır. Her iki ferikin hüsn-ü niyetinde şüphe yoktur. Şu kadar ki noksan bırakılan izahlarla izahsız yapılan tercümelerden beklenen fayda tam değildir hatta ince aranırsa, çıplak bir tercümenin zararı faydasından çok olmak ihtimali bile vardır. Aynı hal, âyet tercü-melerinde de mevcuttur.

 

Çünkü gerek hadis gerekse ayetlerin içinde mensüh olanları vardır. Bunların hükümleri kalkmıştır. Bize delil olamazlar. Keza tevil ve tahsis edilenleri, mecaz ma-nada kullanılanları muâraza halinde bulunanları manası müşkil yahut müteşabih olanları vardır. Bunlar hiçbir zaman kuru bir tercüme ile ifade edilemedikleri gibi hükümlerini anlamak dahi her yiğidin karı değil ancak ve ancak müçtehit ulemaya müyesser olan büyük bir iştir.

 

Görülüyor ki hadisleri sırf tercüme halinde bırakmak bu nokta-i nazardan tehlikeli bir iştir zira mensuh veya müevvel bir hadisin tercümesini okuyan bir kimse delil buldum zannederek o tercüme ile amel edebilir. Bu suretle hataya düşmek, işten bile değildir. Bahusus her mesele hakkında âyet ve hadisten delil olup olmadığını araştırıp sormanın moda haline geldiği şu zamanda bu tehlike daha da büyüktür. Çünkü dedikodu niyetiyle delil peşinde koşan bir adam, mensüh bir delil bulur bulmaz "Bak, filan işi yapmak caizmiş de şimdiye kadar hocalar bizden gizlemişler." diyerek o delili elbette teşhir eder ve ulema hakkında söylemedik söz bırakmaz. Bu cihetler ne kadar derin düşünülürse, âyet ve hadislerin şerhleri ile birlikte tercüme edilmesi lüzum ve zarureti de o kadar iyi anlaşılır.

 

İşte bu sebeple ben de Sahih-i Müslim'in tercümesi ile beraber şerhini nihayet üzerime aldım. Bununla haşa bu işin hakkından gelecek alimlerden olduğumu iddia etmiyorum. Benim ilmi kudretim o zevata talebelik etmeye bile müsait değildir. Bi-naenaleyh -yukarıda da arz ettiğim veçhile- yazacağım şerh böyle bir şahesere şan değil ancak şeyn (1) kazandırır lakin kariin-i kiramın muâhezelerine meydan bırakma-dan hemen arz edeyim ki yazmakta olduğum şerh hakikatte benim değil, bu babta söz sahibi olan hakiki ulemanındır. (Allah onlardan razı olsun.) Gerçi başkalarının eserlerinden nakilde bulunmayı tenkit edenler varsa da haksızdırlar çünkü tamamen nakle dayanan şeriat ilmini muhtelif eserlerden nakletmeden ifadeye imkân yoktur. Onun için bütün ulemanın eserleri birbirlerinin kitaplarından nakillerle doludur. Bu tenkit değil tebrike şayan bir iştir. Yalnız yapılan nakil söylenmeyerek, başkasının sözünü benimsemek çirkin bir iştir.

 

1-Şeyn:Kusur, ayıp, noksan. kabahat. Yaramaz şey.  

 

Evet ulema-i kiram hazeratı gerek Buhari'nin gerekse Müslim'in "Sahihleri üzerine pek çok şerh yazmıştır. Ben bunlardan ele geçirebildiğim kadarından istifade ettim hatta Hindistan'da mükemmel bir Müslim Şerhi yazıldığını duymuştum. Bu mühim eseri elde etmek maksadıyla çalışmalarıma uzun müddet ara verdim. Nihayet eseri buldum. Fethü'l-Mülhim namı verilen bu kıymetli eseri aldım. Şebbir Ahmed el-Osmani isminde bir alim yazmış. Bu eserden de bir hayli istifade ettim. Bilhassa usül-i hadise dair olan mukaddimesi pek mükemmel olduğundan onu ayrı bir cilt halinde tercüme edeceğim. Benim yaptığım nakilden ibarettir. Mamafih bu kadarını dahi lazım geldiği gibi yapabildiğime kanı değilim. Ne çare ki fazlasına iktidarım yoktur. Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi. Binaenaleyh yazdıklarımı okumak lütfunda bulunan ihvan-ı kirâmımın hatalarım veya beceremediğim tercüme ve izahlar sebebiyle beni muâhaze buyurmayıp hakkımda yine de hayır duada bulunmalarını kendilerinden istirham eylerim.

 

İşe başlarken hadislerin başındaki rivayet zincirlerini hazfetmeyi düşünmüştüm zira her hadisin başında tekerrür eden bu anane ibareleri okuyanlara melel verebilirdi fakat ulema-i kirâmın, uğrunda ömürler ifna ederek kurdukları çelik gibi sağlam bir binayı yıkmaya asla hakkım olmadığını ve isnadın bu ümmete has bir mize ol-duğunu, üstelik İmam Nevevi’nin bu gibi hususlarda kat'iyen kısaltma yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu hatırlayarak bu hatalı işten vazgeçtim ve her hadisin ba-şındaki isnad zincirini olduğu gibi zikrettim. Yalnız Türkçe ifadede mana karışmasın diye kâilinin sözü tasrih edilmeyen yerlere parantez içine (Dedi ki) ibaresini ziyade ettim. Bu parantezli ziyadeyi bazen tercümede de yaptığım oldu. Sadedinde bulun-duğumuz eser yalnız bir mezhebe ait fıkıh kitabı değil, umumi bir delil kitabıdır. Şu halde içerisinde her mezhebe dair kavil bulunacağı tabiidir ve herkes mezhebinin kavliyle amel etmelidir.

 

İman bahsine kadar hadislerin şerhleri dipnot kısmına yazıldı. Raviler hakkında-ki kısa malümat ise daimi olarak dipnot yerine dercedildi. Parantez içinde gösterilen doğum ve ölüm tarihleri hicridir. Pek çok hadisin altında görülen "müttefekun aleyh" tabiri, hadisin Buhari ile Müslim tarafından ittifakla rivayet edildiğini gösterir. Sahihayn tabiri, Buhari ile Müslim'in kitapları demektir. Rivayet zincirinde sık sık rastlanan H. harfi tahvil yani zinciri değiştirme işaretidir.

 

"Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir." Benim bu işten maksadım rıza-i ilahi ile Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Bu naçiz eserin bunlara vesile olmasını niyaz eylerim. Cenab-ı Hak beni ve bilcümle din kardeşlerimi tevfikat-ı samedâniyesine mazhar buyursun. ( Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi kitabı,  kitap oku, kitabı, online satın al, yayın, ucuz dini kitap, uygun fiyat, ahmet davudoğlu sahihi müslim,islami kitap satış, ışık yayınları, sahihi Müslim Ahmet davutoğlu, onlıne satış, kitabyurdu.net, ucuz kitap, internetten satış, yazar, Sahihi Müslim tercümesi , sahih-i muslim şerhi fiyatı, 6 cilt sahihi Müslim, sahihi muslim hadis kitabı, ucuz hadis külliyatı, sahih-i müslim fiyatı, altı cilt hadis seti , sönmez neşriyat )

 

 

Ahmed DAVUDOĞLU

1 Zilhicce 1387 (1 Mart 1968)

 

 

 

 

 

Işık Yayınları, Ahmet Davutoğlu Tercümesi Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi hadis kitabını incele diniz.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 80,00 TL  160,00 TL 
3 53,33 TL  160,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Sünenül Kübra, İmam Nesai

12 Cilt, 2. Hamur, 7.518 Sayfa

Kdv Dahil : 133,00 TL

Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı

Kuşe kağıt, Lüks termo deri 3 cilt, 1.472 sayfa

Kdv Dahil : 70,00 TL

Riyazüs Salihin Tercümesi, 3 Cilt, Merve

1.Hamur Beyaz, 3 Lüks Bez Cilt, 1.470 Sayfa

Kdv Dahil : 28,00 TL

Sıfatü's Safve - İbnül Cevzi - 1.Hamur Şamua

1.Hamur sarı şamua, Lüks Bez Cilt, 1,280 sayfa

Kdv Dahil : 30,00 TL

Sahabe-i Kiram Ansiklopedisi - 5 Cilt

2.Hamur Kağıt, 5 Cilt, 2.952 Sayfa

Kdv Dahil : 75,00 TL

Ramuzül Ehadis Pamuk Yayıncılık

2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 799 sayfa

Kdv Dahil : 18,50 TL

Kütübi Sitte Hadis Ansiklopedisi - 18 Cilt

1.Hamur beyaz kağıt, 18 Lüks bez cilt, 8.432 sayfa

Kdv Dahil : 310,00 TL

Ramuzul Ehadis 2 Cilt Şamua

1.Hamur sarı şamua, 2 Cilt, 1.632 Sayfa

Kdv Dahil : 45,00 TL

Sahihi Buhari Muhtasarı - 1.Hamur - 3 cilt

1.Hamur beyaz kağıt, 3 cilt, 1.902 sayfa

Kdv Dahil : 63,00 TL

Tac Tercemesi ve Şerhi - 2.Hamur

2.Hamur kağıt, ciltli, 3.200 sayfa, 5 Cilt

Kdv Dahil : 68,00 TL

Mecmauz Zevaid ve Menbaul Fevaid 20 Cilt

2.Hamur kağıt, ciltli, 11.802 sayfa, 18.776 Hadis

Kdv Dahil : 293,00 TL

Musannef - İbn Ebi Şeybe 16 Cilt

1.Hamur, 16 Cilt, 10.296 sayfa, 39.098 Hadis

Kdv Dahil : 219,00 TL

Tac Tercümesi ve Şerhi - 5 Cilt - Şamua

1.Hamur sarı şamua kağıt, 5 Cilt, 3.200 Sayfa

Kdv Dahil : 95,00 TL

Hayatüs Sahabe M.Yusuf Kandehlevi - 2.EL

5 cilt, 1.hamur beyaz kağıt, ciltli, 2.080 sayfa

Kdv Dahil : 44,00 TL

Ramuz El Ehadis - 2 Cilt

2.Hamur kağıt, 2 cilt, 1.274 sayfa

Kdv Dahil : 40,00 TL

Asrı Muhabbet - Sahabe Hayatı Yansımalar

2. Hamur kağıt, 463 sayfa, Karton kapak cilt

Kdv Dahil : 9,00 TL

Sıfatüs Safve - İbnül Cevzi

2.hamur kağıt, ciltli, 1.280 sayfa

Kdv Dahil : 28,00 TL

Hayatüs Sahabe Muhtasar - 2 Cilt

1.Hamur Şamua, 950 Sayfa, Ciltli, 2 Cilt

Kdv Dahil : 17,50 TL

Riyazüs Salihin - 2. Hamur - Ciltli

2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 879 sayfa

Kdv Dahil : 15,00 TL

El Müsned - İmam Ahmed b. Hanbel

6 cilt, 2. Hamur İthal Kağıt, 2.257 sayfa

Kdv Dahil : 89,00 TL

Riyazüs Salihin Şerhi - İthal Kağıt - 2 Cilt

2.Hamur, 2 Cilt, Karton kapak cilt, 1.408 sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Süneni Darimi Tercümesi

1.Hamur Sarı Şamua, 1.012 Sayfa, Ciltli

Kdv Dahil : 26,00 TL

Muvatta Tercümesi - İmam Malik

1.Hamur Sarı Şamua, 814 Sayfa, Bez Ciltli

Kdv Dahil : 21,00 TL

Riyazüs Salihin Şerhi - 2 Cilt - Kahraman

1. Hamur Sarı Şamua, 2 Lüks Bez Cilt, 1.408 Sayfa

Kdv Dahil : 44,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

Hayat Kitabı Kuran - Gerekçeli Meal Tefsir

1.Hamur Şamua, Tek Cilt, 1.360 Sayfa, Çanta Boy

Kdv Dahil : 29,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi