Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Abdülkadir Geylani Sohbetleri - Uyanış Yayınları

Ciltli, 2.Hamur İthal Kağıt, 559 Sayfa

Kdv Dahil : 16,50 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Hayat ve Hatıratım - R
Mufassal Tarihçei Haya
Şamua Elmalılı Hak Din
Sahihi Müslim Muhtasar
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Osmanlı İmparatorluğu
Kahramanlık Hikayeleri
İhyau Ulumiddin Bedir
Temellerin Duruşması A
Ürün Özellikleri - HADİS SAHABE » TAKIM HADİS SETLERİ

Riyazüs Salihin 8 Cilt Takım, Erkam Yayınları

 Ürün Özellikleri : Lüks Cilt, 1.Hamur beyaz kağıt, 4.600 sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : İmam Nevevi: M.Yaşar Kandemir, İ.Lütfi Çakan, Doç.Dr.Raşit Küçük
 Yayınevi : Erkam Yayınları
 Ebat : 16.5x23.5
 Kdv Dahil : 167,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Yok 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 29185
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


        Stoktan kargo ile üç günde teslim

     

Kitap

:

 Riyazüs Salihin - Riyazü’s Salihin

Yazar

:

 İmam Nevevi

Tercüme

:

 M. Yaşar Kandemir - İ. Lütfi Çakan - Doç. Dr. Raşit  Küçük

Yayınevi

:

 Erkam Yayınları

Etiket Fiyatı

:

 240 TL

Gonca Fiyatı

:

 167 TL

Kağıt - Cilt

:

 1.Hamur beyaz kağıt - 8 Lüks cilt

Sayfa - Ebat

:

 4.600 sayfa,  17x24  cm

Yayın Yılı

:

 2013  -  Yeni baskı, 1.900 Hadis-i Şerif ve Açıklama, Şerh

 1.900 Hadis-i Şerif ve Açıklama, Şerh, Yorum

 

Erkam Yayınları, İmam Nevevi tarafından yazılan Riyazüs Salihin adlı kitabı incelemektesiniz. 8 cilt Riyazüs Salihin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

                 RİYAZÜS SALİHİN  -  RİYAZ'ÜS SALİHİN 

                     riyazüs salihin  - riyaz'üs salihin

 

         SUNUŞ

 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail L. Çakan ve Doç Dr. Raşit Küçük'ün 6 yıllık emeğinin sonucu meydana gelen, İmam-ı Nevevi'nin meşhur eseri Riyazü's-Salihin'e yaptıkları tafsilatlı şerh çalışması.

 

Her Yayınevinin, bir muhasebe zamanı geldiğinde, "Şunu yayınla­dık" diyeceği temel eserler vardır. Eser o yayınevi ile, yayınevi de o eser­le anılır.

 

Erkam Yayınları, bugüne kadar böyle çok güzel eserlere imza atmış­tır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Külliyatı, adı Erkam'la bütünleşmiş böy­le temel bir neşriyattır. Tasavvuf i eserlerin yayınında da Erkam'in müstes­na yerinden söz edilebilir.

 

Erkam, Riyazü's salihin ile, yayın çizgisinde kalıcı bir adım daha at­makta, diğer ifadeyle, hizmet dosyasına inşaallah asırlara uzanacak bir not düşmektedir.

 

R'iyazü's-salihin ülkemizde yalın tercüme olarak pek çok yayınlan­mış bir eserdir. Bir çok kişinin kütüphanesinde bulunduğu da bir gerçek­tir. Ama Erkam, onu anlamaya, onu Türkiye insanına taşımaya bir kere daha teşebbüs ediyor.

 

Neden? 

 

Şunun için:

 

1. Ülkemizde çok ciddî bir islâmî bilgilenme açığı vardır. İnsanımız, en temel konularda bile islâmî bilgilerden yoksun hale gelmiştir. Sanki bir alfabe bilgisinden başlayarak islâmî bilgilenme süreci başlatmak gerek­mektedir. Bu açıdan bakıldığında, bir insanımızı, doğrudan doğruya Kur'an ve hadislerle karşı karşıya getirmek bir bilgilenme yolu olduğu gi­bi, yine âyet ve hadislerden yola çıkarak, daha geniş açıklamalara yönel­mek sanki daha büyük bir zaruret haline gelmiş gibi görünmektedir. O yüzden, Riyazü's salihin gibi, Kur'an ve Hadislerle, yaygın bir "ümmet eğitimi"ni hedeflemiş bir eseri, bu eğitimi gerçekleştirecek ölçüde açıkla­malarla sunmak, Erkam tarafından   ileri bir adım olarak telakki edildi.

 

2. Bununla birlikte, sadece geniş açıklama anlamına "şerh"e karar vermek yeterli değildi. Çünkü "şerh"in Türkiye insanının ihtiyacını karşı­layacak nitelikte olması da önemliydi. Burada gündeme, kullanılacak dil, üslûb ve açıklamaların muhtevası geliyordu. Bunun için insanımızın du­yarlıklarının ne olduğuna dair tesbitler önem kazanıyordu. Bu da, şerhi yapacak olanların, bu ihtiyacı karşılayacak vasıflara sahip olmaları ile ya­kından ilgiliydi. İlmî birikimlerinin Kur'an-Hadis alanında söz söylemeye yeterli olması, Türkçeyi güzel kullanacak bir yazı hayatının içinden gel­meleri ve Türkiye insanının içinde bulunduğu sosyo-kültürel vasat hakkın­da sağlıklı tesbitlere sahip olmaları...Bu nitelikte ilim adamlarımız, İmam Nevevi gibi bir hadis üstadının, Riyazü's-salihin gibi bir temel eserini ger­gef gibi işleyerek, Türkiye insanına, pırıl pırıl bir islâmî kişilik çerçevesi sunabilirlerdi.

 

Erkam Yayınları, böyle bir hizmet için, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, M.Ü. İlahi­yat Fakültesi Hadis kürsüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, ve Doç. Dr. Raşid Küçük'ün ideal isimler olduğunu düşündü ve birlikte çalışma teklifinde bulundu. Bu onlar için de, isimlerini gelecek asırlara ta­şıyacak büyük bir adımdı. lütfettiler, kabul buyurdular. Hizmete soyundu­lar. Yıl 1991. Demek ki 6 yıllık bir emek verdiler. Belki bu emeği, tüm il­mî hayatlarının bir süzülüşü olarak değerlendirmek ve birkaç on yıla çı­karmak daha doğru olur. Çalıştılar, yoruldular, ama herhalde Resûlullah Efendimize sunulacak bir armağan oluşturdular. Kendilerine imreniyoruz ve kutluyoruz. Allah sevdiği kulunu, sevdiği hizmetlerde istihdam eder­miş. Onlar sevgililer kervanına katılmışlardır inşaallah.

 

Erkam Yayınevi de, bu güzel esere, güzel bir gönül koydu, gücü yet­tiği oranda yüce makamlara sunulacak emekler vermeye itina etti. Elin­de olanı esirgemedi. Yine de kusurlarımız olabilir, ama kitaba dercedilen her sözün, her rengin, her çizginin, derin bir muhabbetin yansıması ol­duğunu belirtmek durumundayız. Yapılan hizmet, bir kişinin yüreğinde daha, adı güzel Muhammed (s.a.)'e açılan bir kapının kilidini çözerse, Er­kam Yayınevi,  kendi görevini yapmış hissedecektir. Kalblerin sahibi Allah'tır. Allah Teâlâ'dan kalblerimizi daima Zâtının ve Resulünün muhabbeti ile şenlendirmesini niyaz ediyoruz.

 

     ERKAM YAYINEVİ

 

             ÖNSÖZ

 

Allah'a hamd, Resûl-i Ekrem'ine, onun âl ve ashabına salât ü se­lâm olsun.

 

İmâm Nevevi'nin Riyazüs salihini necip milletimizin din kültürün­de öncelikli yeri olan hadis kitablarının başında gelir. Zira Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde, Sahîh-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi ve Şerhinden sonra, merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüd-din Burslan tarafından dilimize tercüme edilerek Diyanet İşleri Başkanlı­ğınca yayımlanan ikinci hadis kitabı Riyâzü's-sâlihin olmuştur. Uzun yıllar bu tercüme vasıtasıyla kendisinden istifâde edilen eser, gördüğü rağbet sebebiyle son senelerde birkaç tercümeye ve Delîlü'l-fâlihîn adındaki şerhinden yapılan tercüme bilgilere dayanan kısa bir şerh çalış­masına kavuşmuş 

 

Zengin muhtevası ve mükemmel tertibi ile dikkat çeken bu değerli eser, diğer İslâm ülkelerinde daha ziyâde kelimelerinin açıklanması tarzındaki ilmî neşirlerle daima güncelliğini korumuştur. İslâm ülkelerinin pek çoğunda, çeşitli seviyedeki dinî öğretim kurumlarının ders programlarında okunmasının yanında bilhassa vaaz ve irşad faaliyetlerinin de vaz geçilmez el kitabı hüviyetiyle geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Giderek derinlik kazanan sünnet kültürümüz, uzunca bir zamandan beri -diğer hadis kaynaklarının yanında- bu değerli eserin de yeni ve doyurucu bir şerhe kavuşturulması ihtiyacını hissettirmekteydi. Özellikle din hizmeti verenlerin, cemaatlarını aydınlatmakta kendisinden güvenle faydalanacakları bir şerhe olan ihtiyaçları daha da 

 

Güzel yurdumuzda her geçen gün biraz daha gelişen tebliğ ve irşad alanları ve yeni yeni siyasî özgürlüklerine kavuşan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki müslümanların ihtiyaçları dikkate alındığında Riyâzüs salihin gibi bir esere daha fazla görev düştüğü kabul edile­cektir. Bu düşünce ve tesbitlerden hareketle, öncelikle din hizmeti veren müftü, vaiz, imam ve hatiplerimizin, aynı zamanda İslâm'ı öğrenmek ve uygulamaya koymak isteyen üniversite ve lise talebelerinin ve İslâmî konularda bilgilenme ihtiyacı duyan halkımızın bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir tercüme ve orta büyüklükte bir şerh çalışması yapmaya karar verdik. Uzun bir hazırlık döneminden sonra, her seviyedeki insanımızın istifâdesini kolaylaştırmayı esas alan bu tercüme ve şerhi yazmaya başladık.

 

Tercüme ve şerhin mâhiyetinden kaynaklanan güçlüklere, komisyon çalışmalarının tabiî ve kaçınılmaz güçlükleri de eklenince, iş gerçekten daha uzun bir zaman ve mesaî gerektirdi. Mütercim ve sarihler olarak aramızda geliştirdiğimiz prensipler listesinin azamî ölçüde uygulanabilmesi için birimizin yaptığı tercüme ve şerh, diğerleri tarafından baştan sona okunup kontrol edildi. Öyle ümid ediyoruz ki, bu yolla hem üslûpta belli bir yaklaşım sağlanmış hem de kaçınılması mümkün olmayan hataları en aza indirme imkânı yakalanmış oldu.

 

Bu çalışmamızı mütalaa buyuracak aziz okuyucularımızın dikkatlerini çekeceğini sandığımız bazı uygulamalarımızı şöylece sıralamak mümkündür:

 

1- Konu başlıkları elden geldiğince kısa ve özlü yazılmış, daha sonra tam tercümesi verilmiştir.

 

2- Konu başlarındaki âyetler kısaca açıklanmıştır.

 

3- Hadis metinlerinden sonra, Nevevi'ye ait bazı açıklamalar Arapça metinden çıkarılmış,  ancak bu  bilgiler şerh esnasında dikkate alınmıştır.

 

4.  Hadislerin sahâbî râvileri, ilk geçtikleri yerde hadisin tercümesinden hemen sonra kısaca tanıtılmıştır.
 

5- Hadislerin, el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfâzı'l-hadîsi'n-nebevî esas alınarak Kütüb-i Sitte çerçevesinde tahrici yapılmış; ancak Nevevi'nin göstermediği kaynaklar "Ayrıca bk." diyerek verilmiştir.

 

6- Hadislerin kitap içinde tekrarlandığı yerlere işaret edilmiştir.

 

7- Hadisler her geçtiği yerde, özellikle o konuyla ilgili yönleri açısından şerhedilmiştir.

 

8- Şerhte günümüzün şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, hadislerin bu açıdan ihtiva ettiği mânalar, anlaşılır bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır.

 

9- Açıklamalar esnasında Kütüb-i Sitte şerhleri yanında Ali el-Kârî'nin Mirkâtü'l-mefâtîh adlı pek değerli Mişkâtü'l-Mesâbîh şerhi daima göz önünde bulundurulmuştur.

 

10-Şerhte bir konu hakkındaki farklı görüşler içinden genellikle biri tercih edilerek verilmiş, bunlar ayrıca tartışılmamıştır.

 

11- Yazımda genellikle Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisinin (DİA) imlâsı esas alınmış, şahıs isimlerinin yazımında Arapça gramer kurallarına değil, Türkçe söyleyişe uyulmuştur. Meselâ Zeyd b. Abdillah ismi,  Zeyd İbni Abdullah diye yazılmıştır.

 

12- Son cilt, aranan her konunun kolaylıkla bulunabileceği çok yönlü ve bilimsel bir fihrist cildi olarak düşünülmüştür, inşallah bu fihrist yardımıyla kitaptan sıhhatli ve süratli olarak yararlanma imkânı temin edilmiş olacaktır.

 

İşlediği konulara dair âyetler ve Kütüb-i Sitte'den seçilmiş hadisler ihtiva eden Riyâzü's-sâlihîn'in her türlü bilimsel mesaîye lâyık bir hadis kitabı olduğu açıktır. Biz gerçekleştirdiğimiz bu tercüme ve şerh çalışmasının, sünnet kültürümüze katkıda bulunacağını ümid ediyoruz. Kökleri geçmişin karanlığı ile emperyalistlerin İslâm coğrafyasını talan iştihasında yatan, müslümanların inanç, amel ve düşünce birliğini yıkmayı ve ümmet şuurunu ortadan kaldırmayı hedefleyen, sünnet aleyhindeki çalışmaların yazılıp konuşulduğu bir sırada böyle bir eserin gün yüzüne çıkması bizim için ayrı bir sevinç ve şükür konusudur.

 

Müslüman milletimize hizmet etmek arzusuyla orta hacimde, sade, anlaşılır bir şerh olarak kaleme aldığımız bu çalışmanın, yüce Rabbimiz'in rızâsına ve sevgili Peygamberimiz'in şefaatine vesile olmasını dileriz.

 

Ayrıca eserin yayımını üstlenerek hiç bir fedakârlıktan kaçınmadan en güzel şekilde neşrini gerçekleştiren Erkam Yayınevi yetkililerine, özellikle hazırlık safhasında bize yardımcı olan Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Aynur Uraler'e, hadis metinlerini büyük bir özenle dizen Hasan Alioğlu'na, eseri yayına hazırlama ve tashihte gösterdiği titizlik ve ciddiyetten dolayı muhterem Mustafa Eriş'e ve her kademede emeği geçen diğer görevlilere teşekkür eder.     

 

  Mütercim ve Sarihler

 

 

Türkiye'de bir çığır açmak.Var olan bir güzel yolu genişletmek. Sâlihler Bahçesine varan güzergahın kullanılırlığını arttırmak... Bu sözler Erkam Yayınevi'nin yeniden şerh ve tercüme ettirip yayınladığı Riyazü's-Sâlihîn hakkında söylenirse, bir gerçeğin teslimi olur. Yayınevimizin ricası üzerine Prof. M. Yaşar Kandemir, Prof İ. Lütfi Çakan ve Prof. Raşit Küçük beyler, Huzûr-ı Risâletpenâhîye sunulacak kıvamda bir esere omuz verdiler. İnsanımızın severek okuduğu Riyazüs Salihin'i büyük bir titizlikle yeniden tercüme ettiler. Hemen herkesin azami derece istifade edebileceği bir üslupla konuları açıkladılar. Bu eser hazırlanırken her yönüyle en iyisi, en güzeli olsun arzu edildi. Hoca efendiler, talebeler belli başlı konulardaki hadis-i şerifleri ve açıklamalarını, güvenilir bir tercüme ve şerhte kolayca bulabilsinler diye düşünüldü. Dost meclislerinde, evlerde okunup istifade edilsin istendi. Hadis-i şerifler, ilgili ayet-i kerimelerle ve diğer hadislerle izah edildi. Her hadis-i şeriften sonra; hadisten alınan dersler maddeler halinde sıralandı. Bu ümmet hadis-i şeriflerin sahibidir. Bu millet Riyazüs Salihin'e sahip çıkmıştır. Camilerde, okullarda, kütüphanelerde, evlerde onu baş tacı etmiştir. Okumak, dinlemek ve anladığı ile amel etmek üzere onu benimsemiştir. Ümmetin ittifakla sahiplendiği şeyde hayır vardır. Riyâzü's-Sâlihîn okumalar sünnete sarılmanın canlı örnekleridir. Bu sofrada sizin de nasibiniz olsun. ( riyazüs salihin kitap, oku, kitabı, online satın al, yayın, kitab, ucuz dini kitap, uygun fiyat, kitaplar, islami kitap  satış, erkam yayınları, 8 cilt riyazüs salihin, gonca kitabevi, İslam, onlıne satış, sekiz cilt hadis kitabı riyazüs salihin tercüme ve şerhi, tercümesi , 8 cilt riyazüs salihin fiyat , erkam riyazüs salihin hadis kitabı fiyatı, ucuz hadis kitabı )

  

 

 

 Erkam Yayınları, İmam Nevevi tarafından yazılan 8 Cilt Riyazüs Salihin adlı hadis kitabı nı incele diniz.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 83,50 TL  167,00 TL 
3 55,67 TL  167,00 TL 
 • bahadır
 • 26.07.2011
  riyazussalihine yapılan bu şerh ve tercüme çalışması gerçekten harika olmuş halkın her kesiminin anlayacağı sadelikte ve açıklmalar doyurucu emeği geçenlerden Allah razı olsn

 • Ali
 • 22.09.2011
  www.goncakitap.com ' a teslimat süresi ve temin etme yönünden gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Bu esere katkısı olan herkesten Allah razı olsun.

 • Yasemin
 • 09.12.2011
  3 gün önce sipariş ettiğim riyazüs salihin eseri bugün elime ulaşmıştır. Fiyatlarınız çok uygun ( ucuz ) arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. teşekkürler. iyi çalışmalar

 • metin kılınc
 • 18.07.2012
  S.A siparişin söylenen günde elinize ulaşması çok hoş.ben çok memnun kaldım.Hiçbir aldatmaca yada hile yok çok şükür.Rabbim emeği geçen kardeşlerimizin mekanını firdevs cenneti eylesin. Allaha emanet olun selametle...

 • servet
 • 26.11.2012
  Eser aile veya sohbet ortamlarında günlük okumak için ideal, uygun fiyat ve teslim süresi içinde goncakitap.com ailesine teşekkürler. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun...

 • Ali AVCI
 • 13.08.2013
  Çok araştırdım. Erkam Yayınları da dahil en uygun fiyatı burada buldum, hemen de gönderildi. Çok teşekkür ederim.

 • Zekeriya Erol
 • 27.11.2013
  Hem eser harika, hem sizlerin hizmetiniz harika. Eser zamanında elime ulaştı. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Amin.

 • Gonca Kitap
 • 28.11.2013
  Allah sizden de razı olsun Zekeriya kardeşim. Bu hizmet kalitesi zaten bizim vazifemiz. Aynı gün kargo sistemi ile çalıştığımızdan ortalama 2-3 gün içinde kitapları teslimat yapıyoruz.

  Sünenül Kübra, İmam Nesai

  12 Cilt, 2. Hamur, 7.518 Sayfa

  Kdv Dahil : 133,00 TL

  Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı

  Kuşe kağıt, Lüks termo deri 3 cilt, 1.472 sayfa

  Kdv Dahil : 70,00 TL

  Riyazüs Salihin Tercümesi, 3 Cilt, Merve

  1.Hamur Beyaz, 3 Lüks Bez Cilt, 1.470 Sayfa

  Kdv Dahil : 28,00 TL

  Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi - Ahmed Davudoğlu

  6 Cilt, 1.Hamur Sarı Şamua, 5.568 Sayfa

  Kdv Dahil : 160,00 TL

  Sıfatü's Safve - İbnül Cevzi - 1.Hamur Şamua

  1.Hamur sarı şamua, Lüks Bez Cilt, 1,280 sayfa

  Kdv Dahil : 30,00 TL

  Sahabe-i Kiram Ansiklopedisi - 5 Cilt

  2.Hamur Kağıt, 5 Cilt, 2.952 Sayfa

  Kdv Dahil : 75,00 TL

  Ramuzül Ehadis Pamuk Yayıncılık

  2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 799 sayfa

  Kdv Dahil : 18,50 TL

  Kütübi Sitte Hadis Ansiklopedisi - 18 Cilt

  1.Hamur beyaz kağıt, 18 Lüks bez cilt, 8.432 sayfa

  Kdv Dahil : 289,00 TL

  Ramuzul Ehadis 2 Cilt Şamua

  1.Hamur sarı şamua, 2 Cilt, 1.632 Sayfa

  Kdv Dahil : 45,00 TL

  Sahihi Buhari Muhtasarı - 1.Hamur - 3 cilt

  1.Hamur beyaz kağıt, 3 cilt, 1.902 sayfa

  Kdv Dahil : 63,00 TL

  Tac Tercemesi ve Şerhi - 2.Hamur

  2.Hamur kağıt, ciltli, 3.200 sayfa, 5 Cilt

  Kdv Dahil : 68,00 TL

  Mecmauz Zevaid ve Menbaul Fevaid 20 Cilt

  2.Hamur kağıt, ciltli, 11.802 sayfa, 18.776 Hadis

  Kdv Dahil : 293,00 TL

  Musannef - İbn Ebi Şeybe 16 Cilt

  1.Hamur, 16 Cilt, 10.296 sayfa, 39.098 Hadis

  Kdv Dahil : 219,00 TL

  Tac Tercümesi ve Şerhi - 5 Cilt - Şamua

  1.Hamur sarı şamua kağıt, 5 Cilt, 3.200 Sayfa

  Kdv Dahil : 95,00 TL

  Hayatüs Sahabe M.Yusuf Kandehlevi - 2.EL

  5 cilt, 1.hamur beyaz kağıt, ciltli, 2.080 sayfa

  Kdv Dahil : 44,00 TL

  Ramuz El Ehadis - 2 Cilt

  2.Hamur kağıt, 2 cilt, 1.274 sayfa

  Kdv Dahil : 40,00 TL

  Asrı Muhabbet - Sahabe Hayatı Yansımalar

  2. Hamur kağıt, 463 sayfa, Karton kapak cilt

  Kdv Dahil : 9,00 TL

  Sıfatüs Safve - İbnül Cevzi

  2.hamur kağıt, ciltli, 1.280 sayfa

  Kdv Dahil : 28,00 TL

  Hayatüs Sahabe Muhtasar - 2 Cilt

  1.Hamur Şamua, 950 Sayfa, Ciltli, 2 Cilt

  Kdv Dahil : 17,50 TL

  Riyazüs Salihin - 2. Hamur - Ciltli

  2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 879 sayfa

  Kdv Dahil : 15,00 TL

  El Müsned - İmam Ahmed b. Hanbel

  6 cilt, 2. Hamur İthal Kağıt, 2.257 sayfa

  Kdv Dahil : 89,00 TL

  Riyazüs Salihin Şerhi - İthal Kağıt - 2 Cilt

  2.Hamur, 2 Cilt, Karton kapak cilt, 1.408 sayfa

  Kdv Dahil : 14,00 TL

  Süneni Darimi Tercümesi

  1.Hamur Sarı Şamua, 1.012 Sayfa, Ciltli

  Kdv Dahil : 26,00 TL

  Muvatta Tercümesi - İmam Malik

  1.Hamur Sarı Şamua, 814 Sayfa, Bez Ciltli

  Kdv Dahil : 21,00 TL
  Üye Paneli
  Link Sepeti
   ÜYELiK HAKKINDA
   BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
   GARANTi VE iADE :
   KARGO VE TESLİMAT :
   SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
   HAKKIMIZDA :
   GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
   GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
   GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
   MÜŞTERİ YORUMLARI
  En Çok İzlenenler
  Rastgele Ürün

  Asr-ı Saadetten Altın Sayfalar VCD Set Nihat Hatipoğlu

  19 VCD Orjinal Kutusunda

  Kdv Dahil : 26,00 TL
  Haber Merkezi
  Editörün Seçimi