Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Sure ve Ayet Sırasıyla Kuran Sözlüğü 1

Ciltli, Şamua, 823 Sayfa

Kdv Dahil : 33,00 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Mufassal Tarihçei Haya
Hayat ve Hatıratım - R
Kahramanlık Hikayeleri
İhyau Ulumiddin Bedir
Temellerin Duruşması A
Osmanlı İmparatorluğu
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Sahihi Müslim Muhtasar
Şamua Elmalılı Hak Din
Ürün Özellikleri - KUR'AN-I KERİM » MUSHAFSIZ SADECE MEAL
  • Kuranı Kerimin Yüce Meali - Mushafsız

Kuranı Kerimin Yüce Meali - Mushafsız

 Ürün Özellikleri : Ciltli, Orta, 1.Hamur Sarı Şamua, 624 Sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : Sadeleştiren ve Dipnotlar:Prof.Dr.Hamdi Döndüren
 Yayınevi : Çelik Yayınevi
 Ebat : 17.5x25
 Kdv Dahil : 17,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Yok 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 1582
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


         Stoktan aynı gün kargo ile üç günde teslim

  

Kitap

:

 Kuranı Kerimin Yüce Meali - Arapça Mushafsız

Meal Yazarı

:

 Elmalılı M. Hamdi Yazır 

Sadeleştirme

:

 Prof. DR. Hamdi Döndüren

Yayınevi

:

 Çelik yayınevi

Etiket Fiyatı

:

 30 TL kdv dahil

Gonca Fiyatı

:

 17 TL kdv dahil

Kağıt - Cilt

:

 1.Hamur sarı şamua - Ciltli

Sayfa - Ebat

:

 624 sayfa – 17,5x24 cm orta boy

Yayın Yılı

:

 2012   -  Arapça metinsiz sadece türkçe meal

 

   

 

Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından meali yazılan, Hamdi Döndüren in sadeleştirdiği, Kuranı Kerimin Yüce Meali adlı kitabı incelemektesiniz. Mushafsız  Kuranı Kerimin Yüce Meali kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.
Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

                HAK DİNİ KURAN DİLİ TÜRKÇE MEAL

 

 

 MUSHAFSIZ ORTA BOY OLARAK ALANINDA BİR İLK

 ELMALILI M.HAMDİ YAZIR HAK DİNİ KUR'AN DİLİ TÜRKÇE MEAL

 KUR'AN-I KERİM'İN YÜCE MEALİ     

MUSHAFSIZ  SADECE TÜRKÇE MEAL VE AÇIKLAMALAR

SADELEŞTİREN VE DİPNOTLANDIRAN: PROF. DR. HAMDİ DÖNDÜREN

 

 

                     ÖNSÖZ

 

Elmalılı Muhammed Hamdi 1878 yılında Antalya’nın Elmalı İlçesinde doğdu. İlk ve orta örgenimi ile hafızlığını Elmalı’da tamamladı. Tahsilini ilerletmek için dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti. Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra hocası Büyük Hamdi, kendisi Küçük Hamdi diye anılır oldu. Bu sırada devam ettiği Mekteb-i Nüvvab’ı birincilikle bitirdi. Kendi gayretiyle edebiyat, felsefe ve musiki öğrendi. Avrupai tarzda bir meşrutiyet yerine İslam’a uygun bir meşrutiyet modeli geliştirmek için çalışmalar yaptı. Beyazıt Medreresi’nde iki yıllık dersiamlık görevinden sonra II. Meşrutiyet’in ilk meclisine Antalya Mebusu olarak girdi.

 

Daha sonra Şeyhulislamlık Mektubi Kalemi’nde görev aldı. Mekteb-i Kalemi’nde görev aldı. Mekteb-i Nüvvab ve Mekteb-i Kudat da fıkıh, Medresetü’l-mütehassısın’de usul-i fıkıh, Süleymaniye Medresesi’nde mantık ve Mülkiye Mektebi’nde vakıf hukuku dersleri okuttu. Israrlı teklifler üzerine Damad Ferit Paşa’nın Evkaf nazırı olarak görev yaptı. 15 Eylül 1919’da ayan heyeti üyeliğine tayin edildi. İlmi rütbesi de Süleymaniye Medreresi Müderrisliğine yüksetildi.

 

 Milli Mücadele sırasında İstanbul hükümetlerinde görev yaptığı gerekçesiyle İstiklal Mahkemesi’nce gıyabında idam kararı verildi ve Fatih’teki evinden alınarak Ankara’ya götürüldü ve kırk gün tutuklu kaldı. Muhtemelen İttihad ve Terakki Cemiyeti üyesi olduğu için suçsuz bulunarak serbest bırakılınca İstanbul’a döndü. Bu arada Metalib ve Mezahib adlı eseri Türkçe’ye çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir tefsir hazırlatma kararı alınca, Diyanet İşleri Reisliği bu işi Elmalılı’ya teklif etti. Elmalılı bu teklifi kabul ederek yazmaya başladı ve “ Hak Dini Kur’an Dili ” adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. Uzun süre müptela olduğu kalp yetmezliğinden 27 Mayıs 1942’de vefat etti ve Erenköy ve Sahrayıcedid mezarlığına defnedildi.

 

Elmalılı, bu eserini muteber ehl-i sünnet kaynak tefsirlerinden alıntılar yaparak, bazen katılmadığı görüşleri tenkid ederek hazırlamış, hüküm ayetlerinde daha çok Hanefi mezhebine uygun bilgiler vermiştir. Akli bir zaruret olmadıkça ayetlerin mutlaka açık anlamlarını esas almıştır.

 

Mesela; Muhammed Abduh’un Fil suresini tefsir ederken ebabil kuşlarının attığı taşların kızamık veya çiçek mikrobu taşımış olabileceğini ileri sürmesi örneğinde olduğu gibi, zorlama te’villeri Kur’anı tahrif olarak değerlendirmiştir.

 

İlk defa Diyanet İşleri Reisliği tarafından yayımlanan Hak Dini Kur’an Dili adlı eserinin (İstanbul 1935-1938) daha sonra birçok baskısı yapılmıştır. Tefsirin sadeleştirmeleri de yapılmıştır. Biz kendi üslubumuz çerçevesinde sadeleştirdiğimiz meale, çoğu Elmalılı tefsirinden başka tefsir ve hadis kaynaklarından özlü dipnotlar ekledik. Özellikle hüküm ayetlerinde ve gerekli gördüğümüz bazı yerlerde bir sayfayı bulan açıklamalar ekledik.

 

Şunu hemen belirtelim ki, Elmalılı, Türkçe diline hakim olduğu halde, meal ve tefsirinde Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri önemli ölçüde muhafaza etmiştir. Özellikle mealde uzunca ayetlerin parçalarını birleştirmeden parçalar halinde ve ayetteki sıraya koruyarak vermekle yetinmiştir. Ayetlerin büyük ölçüde birleştirilmemiş parça anlamı mealde bu parçalı meal metodunu korumaya çalışmakla birlikte, günümüz insanının Türkçe olarak o ayetin bütününden alması gereken mesajı vermeye çalışan bir üslup gözettik. Umarız okuyucu Türkçe bakımından bir üslup birliği ve insicam içinde meydana gelen akıcılığı fark edecektir.

 

Aşağıda konu ile ilgili birkaç örnek verilmiştir;

 

Elmalılı asıl metin: “Senden evvel de rasul olarak başka değil, ancak kendilerine vahy veriyor idiğimiz erler göndermişizdir, ehl-i zikre sorun bilmiyorsanız!  Beyyinelerle ve kitaplarla… sana da bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni nasa anlatasın ve gerek ki tefekkür edeler!”

(Nahl, 16/43-44).

 

Sadeleşmiş metin:

 

“Biz, senden önce de, ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri, elçi olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun! Onları açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da bu Kur’an’ı indir dik ki, kendilerine indirilenleri insanlara açıklasın. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar!” (Nahl,16/43-44).

 

Elmalılı asıl metin:

 

‘Haydi’ buyurdu; ‘erdirildin dileğine ya Musa! Şanım hakkı için, biz lutfeylemiştik sana diğer bir defa daha…’

 

Sadeleşmiş metin:

 

-(Allah) dedi: “Ey Musa! İstediğin sana verildi.”

-“Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.” (Taha, 20/36-37).

 

Elmalılı asıl metin:

 

“Biz dediler. Bunun başına devam edip durmaktan asla ayrılmayız, ta dönünceye kadar bize Musa.” (Ta-ha, 20/91).

 

Sadeleşmiş metin:

 

-Onlar dediler: “Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyiz!” (Ta’ha, 20/91).

 

Elmalılı asıl metin:

 

O halde dediklerine sabret de Rabbine hamd ile tesbih eyle güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel; gece saatlerinde de tesbih et, gündüzün etrafında da ki rızaya erebilesin.” (Taha 20/130).

 

Sadeleşmiş metin:

 

O halde onların söylediklerine sabret; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbbini hamdederek tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin. (Taha,20/130).

 

Burada, metin tashihi, ayet ve dipnot kontrollerini dikkatlice yapan kızım Hatice Candan (Döndüren) ile özverili bir çalışma ile mizanpajı yapan Erda Karaşin’e teşekürü bir borç bilirim.

 

Böyle bir çalışma yapmayı muvaffak kıldığı için Yüce Allah’a hamd eder, eksik ve kusurlarımızın bağışlanmasını dilerim.

Çalışma bizden, başarı ve sonuç Yüce Allah’tandır. ( Mushafsız Elmalılı kuranı kerim meali, metinsiz kuranı kerim meali, çelik yayınları, sadeleştiren Hamdi döndüren,  kitap,  oku, kitabı, online satın al, ucuz dini kitap, islami kitap  satış, gonca kitabevi, İslam, onlıne satış, kitabyurdu.net, aynı gün kargo, Elmalılı kuranı kerim Türkçe meali fiyatı, ucuz Elmalılı kuran meali , internetten satış, yazar, tercümesi )

 

 

Sadeleştiren ve Dipnotlar Ekleyen:

Prof. Dr. Hamdi Döndüren

10.01.2010 - Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından meali yazılan, Hamdi Döndüren in sadeleştirdiği, Metinsiz Kuranı Kerimin Yüce Meali adlı kitabı incele diniz.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 8,50 TL  17,00 TL 
3 5,67 TL  17,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Satır Arası Tecvid Kaideli ve Tecvid Açıklamalı Kuranı Kerim

Tecvidli, 1.Hamur Sarı Şamua, Bez Cilt, 636 sayfa

Kdv Dahil : 24,50 TL

Kuranı Kerim Bilgisayar Hatlı Cami Boy - Merve Yayınları

1.Hamur şamua, cami boy, 616 sayfa, Diyanet Onaylı

Kdv Dahil : 19,00 TL

Gül Kokulu Kelime Mealli Kuranı Kerim - Rahle

1.Hamur sarı şamua, rahle, 620 sayfa, Diyanet Onay

Kdv Dahil : 20,00 TL

Çanta Boy Mühürlü Kuranı Kerim - Kod 063 - Ayfa

Fermuarlı Çanta boy, 1.Hamur sarı şamua, 616 sayfa

Kdv Dahil : 11,50 TL

Satır Arası Kuranı Kerim Kelime Meali - 2 Cilt

1.Hamur sarı şamua, 2 Lüks Cilt, 1,238 sayfa

Kdv Dahil : 44,00 TL

Hayat Kitabı Kuran Kelime Meali - Mustafa İslamoğlu

1.Hamur sarı şamua ofset, lüks cilt, 648 sayfa

Kdv Dahil : 30,00 TL

Camii Kebir Kuranı Kerim - Diyanet Mühürlü - Kod 061 - Ayfa

Ciltli, 1.Hamur sarı şamua, 616 sayfa, Camii Kebir

Kdv Dahil : 51,00 TL

Hayat Kitabı Kuranı Kerim Gerekçeli Meal Tefsir - Metinsiz

1.Hamur sarı şamua, bez ciltli, 1.232 sayfa

Kdv Dahil : 24,00 TL

Satır Arası Kuranı Kerim ve Kelime Meal - Çanta Boy

1.Hamur sarı şamua, Çanta Boy, 616 Sayfa

Kdv Dahil : 14,50 TL

Orta Boy Tecvidli Kuranı Kerim - Nuh

1.Hamur sarı şamua, ciltli, 620 sayfa, gül kokulu

Kdv Dahil : 17,00 TL

Kuranı Kerim ve Satır Arası Kelime Meali - Rahle - Haktan

1.Hamur Şamua, ciltli, 616 sayfa, Diyanet Onaylı

Kdv Dahil : 20,00 TL

Bilgisayar Hatlı Kuranı Kerim ve Meali - Cami - Seda Yayınları

1.Hamur sarı şamua, Lüks Ciltli, 638 sayfa

Kdv Dahil : 22,00 TL

Kuranı Kerim Renkli Kelime Meali - Bilgisayar Hatlı - Cami

1.Hamur şamua, Lüks Ciltli, 639 sayfa, Mühürlü

Kdv Dahil : 25,00 TL

Tecvidli Kuranı Kerim Rahle - Nuh Yayınları

1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 620 sayfa, Gül Kokulu

Kdv Dahil : 23,00 TL

Kur'an-ı Kerim ve Meali - Rahle - Kolay Okunan Hat

1.Hamur sarı şamua, 2 renk, ciltli, 640 sayfa

Kdv Dahil : 18,50 TL

Renkli Büyük Cep Boy Kuranı Kerim - Kılıflı

1.Hamur şamua, bez ciltli, çantalı

Kdv Dahil : 11,00 TL

Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali - İFAV

1.Hamur sarı şamua, 2 cilt, 2.150 sayfa

Kdv Dahil : 68,00 TL

Kuranı Hakim Açıklamalı Meali Aynı Sayfa Metin ve Meal

1.Hamur şamua, bez ciltli, 605 sayfa

Kdv Dahil : 21,50 TL

Kuranı Hakim Açıklamalı Meali - Aynı sayfada metin ve meal

1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 605 sayfa, büyük

Kdv Dahil : 21,50 TL

Kuranı Kerim Meali - Mustafa Öztürk

1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 874 Sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Bilgisayarlı Renkli Kelime Mealli Kur'anı Kerim Mühürlü

1.Hamur sarı şamua, 639 Sayfa, Kolay Okunuşlu

Kdv Dahil : 21,00 TL

Bilgisayar Hatlı Diyanet Onaylı Kuranı Kerim - Rahle

1.hamur sarı şamua, bez cilt, rahle , 616 sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Bilgisayar Hatlı 5 li Kuranı Kerim - Cami Boy - Aktif

Cami Boy, Beşli, 1.Hamur Sarı Şamua, 620 sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Meal Osmanlıca Karşılıklı Kuranı Kerim - Orta

1.hamur sarı şamua , bez cilt, 1.310 sayfa

Kdv Dahil : 24,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

Şamil İslam Ansiklopedisi 6 Cilt Şamil Yayınları

Büyük boy, 6 Cilt, 1.Hamur, 2676 Sayfa

Kdv Dahil : 119,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi