Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı

Kuşe kağıt, Lüks termo deri 3 cilt, 1.472 sayfa

Kdv Dahil : 70,00 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Mufassal Tarihçei Haya
Hayat ve Hatıratım - R
Kahramanlık Hikayeleri
İhyau Ulumiddin Bedir
Temellerin Duruşması A
Osmanlı İmparatorluğu
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Sahihi Müslim Muhtasar
Şamua Elmalılı Hak Din
Ürün Özellikleri - LUGAT - SÖZLÜK
  • Kuranda Temel Kavramlar - Ali Ünal

Kuranda Temel Kavramlar - Ali Ünal

 Ürün Özellikleri : 2.Hamur ithal kağıt, Karton cilt, 546 sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : Ali Ünal
 Yayınevi : Işık Akademi Yayınları
 Ebat : 15x22,5
 Kdv Dahil : 14,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 1348
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


    Stoktan kargo ile üç günde teslim

  

Kitap

:

 Kur’anda temel kavramlar

Yazar

:

 Ali Ünal

Yayınevi

:

 Işık Akademi yayınları

Etiket Fiyatı

:

 19 TL kdv dahil

Gonca Fiyatı

:

 14  TL kdv dahil

Kağıt - Cilt

:

 2. Hamur ithal kağıt  - karton kapak cilt

Sayfa - Ebat

:

 546 sayfa -  15x22.5 cm

Yayın Yılı

:

 2011

 

   

  

Ali Ünal ‘ın yazdığı, Işık Akademi Yayınevi tarafından yayınlanan adlı Kur’anda temel kavramlar kitabını incelemektesiniz. Kuranda temel kavramlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

 

           Kur’an da temel Kavramlar

 

Kur'ân ve İslâm, tek bir zamana ve o zamanın şartlarına ve insanlarına hitap etmek ve onların meselelerine çözüm getirmek için inmemiştir. O, bütün zamanları, mekânları ve anlayış seviyelerini kapsar; dolayısıyla herkes, her zaman, her mekânda onda her meselesinin çözümünü bulabilir.Türkiye'de 'Kur'ân'a dönüş' çalışmalarının belli bir mesafe katettiği şu dönemde, hiçbir iddia taşımadan, Kur'ân Kâbe'sine ulaşmayı ve bunun için Hacc için yola çıkmış karınca misali de olsa yol alabilmeyi en büyük bir nimet kabûl etme telâkkîsi içinde, yıllardır temel Kur'ânî kavramlar üzerinde yaptığımız çalışmaları bir kitap halinde yayınlayıp, Kur'ân'ı anlamak, anlatmak ve yaşamak gayreti içindeki kardeşlerimizin mütâlâalarına sunma arzusuyla elinizdeki bu kitap ortaya çıkmış bulunuyor.Bu çalışmada, Kur'ân'ın dilinin oturduğu temel kavramlar yalnızca dil yönünden incelenmekle kalınmadı. Kurân'ın manâ bütünlüğünden her bir kavramın üzerine düşen pay, bu bütünlük içinde verilmeye çalışıldı. Belki bu yönüyle bu mütevazi çalışma, her türlü eksiklik ve noksanına rağmen bir orijinallik taşıyor.

 

 

………….

 

                 Önsöz

 

Hamd âlemlerin Rabb'i olan Allah'a, salât ü selâm âlemlerin efendisi ve fahri Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.s.), Âline, ezvâcına, evlâdına, ashâbına ve gök ve yer ehlinden salih kulların üzerine olsun.İslâm topraklarının çeşitli yörelerinde olduğu gibi Türkiye'de de son asırdaki 'Kur'ân'a dönüş' hareketi, kendine has özellikleri, iniş ve çıkışları ve eğri ve doğru çizgileriyle sürmektedir. Bundan yaklaşık ondört asır önce Hatemü'l-Enbiyâ'nın kalbine bir çekirdek halinde ekilen ve 'tenzil'le onun hayatının son yirmi üç yıllık döneminde bütün yaşayışıyla filizini çıkarıp gövdesi üzerinde yükselen ve dallanıp yapraklanarak çiçek açan ve en sonunda da meyvesini veren Allah Kelâmı'nın bu son şekli yüzyıllarca yeryüzünün üçte birini gölgelendirmesinin ardından insanlığın nefsinde adeta 'nisyan' karanlığına terkedilmiş ve bunun sonucunda modern Promete'nin azgın iştahı doymak bilmez bir ahtapot halinde tüm yeryüzünü sarmıştır. Özellikle önceki yüzyılın sonlarından itibaren bu ahtapotun suratındaki makyajın silinmeğe ve gerçek yüzünün olanca çirkinliği ve dehşetiyle ortaya çıkmaya başlaması üzerine Müslümanlar, yeniden Allah'ın Kelâmı'na yönelme gereği duymuşlar ve bu Kelâm'ın nasıl ilk günkü tazeliğiyle yerinde durduğunu, 'zamanın ihtiyarlamasına karşılık, onun nasıl da gittikçe gençleştiğini', tazelendiğini görmüşlerdir.Batı patentli ahtapotun zehiriyle varlığı en derininden yararlanan ve bu yaranın kansere dönüşmesiyle birlikte 'ayakta kalabilen sağları'yla acil bir şifa arayan insanlığın, çaresiz müracaat edeceği ve büyük bir susuzlukla aradığı ilâç, kuşkusuz Allah'ın Kelâmı'ndadır. Ne var ki, sürekli gözlerden kaçırılan ve elden geldiğince gizlenmeye çalışılan bu ilâç kendisini her yönüyle sunacak 'doktor'lar beklemektedir. İnsanlığın geleceği bu doktorların çalışmalarına ve Allah Kelâmı'nın ilâcından 'hastaları'nı faydalandırabilmelerine bağlıdır. Eğer Kur'ân gerçekten anlaşılabilmiş, anlatılabilmiş ve dolayısıyla yaşanmış olsaydı, Batı'nın zehirleri altın kupalarda sunulmuş bile olsa, en azından Müslümanlar arasında asla alıcı bulamazdı. Ama, ne yazık ki, bu zehirlerin Müslüman bedenlere kolayca şırınga edilmiş olması bir yana, onları Kur'ân'la karşılamaları gereken bazı Müslüman 'doktor'lar da bu zehirleri insanlığın zehirlenmesi karşısında adeta birer 'panzehir' gibi görüp, Kur'ân'ın bütünüyle şifa verici ilâcını onlarla özdeşleştirme yoluna gitmişler, hattâ Kur'ân'ın ilâcını o zehirlerin elde edildiği lâboratuarlardaki tüplerde 'denemek' gibi çok yanlış yollara başvurmuşlardır.Kur'ân'ı anlamak, önce onun sunulduğu ve kabı mesâbesindeki dilini anlamakla mümkündür. Sözgelimi, bir insan, varlığının özünü oluşturan 'ruh'u ve onu başkalarından ayıran bir takım şahsî özellikleriyle insansa da, öncelikle onu karşıdakine tanıtan, varlığının ayrılamaz boyutu olan dış görünümüdür. Boyu, beden yapısı, yürüyüşü, yüzü, gözü ve kaşıyla başkaları arasında seçilen bir insanın bu dış yapısını attığımızda, onu tanımak için kendisine ulaşacağımız yolu ve asıl varlık özüne gireceğimiz kapıyı kaybetmişiz demektir; o halde insanı tanımak için önce onu 'zahirî' özellikleriyle bilmemiz gerekir. Aynen bunun gibi, Kur'ân'ın dili ve bu dilin ifade vasıtası olan harfler, kelimeler ve cümleler onun zahirî yanını oluşturduğundan, ancak bu yanını tanıdıktan sonra onun asıl özüne inmek mümkün olabilir.Kur'ân
üzerinde Müslümanlar tarafından olduğu kadar, gayr-ı müslimler tarafından da çok çeşitli ve çok yönlü çalışmalar yapılmıştır. Meselâ, onun manâsının, yani varlık özünün ifade şekli olan dilindeki belli başlı 'kavramlar' üzerinde yapılan çalışmalar arasında yer alan Ragıp el-İsfahanînin Müfredat'ı, Ebu'l-Beka'nın Külliyat'ı ve benzerlerinin yanısıra, Firuzabadî'nin Kamus'u gibi lûgatlar ve İbn-i Kuteybe'nin Tefsiru Ğaribi'l-Kur'ân'ı gibi, Kur'ân'ın müteşabihleri, ğaraibi, acaibi üzerinde kıymetli eserler verilmiştir. Bu eserlerden hemen hiç birinin henüz Türkçe'ye kazandırılmamış olması bir yana, her bir eser kuşkusuz yazarının bilgisi ve kabiliyeti ölçüsünde değer sahibidir. Yüzlerce yıl önce bu eserlerde sunulan bilgiye kendilerinden sonra daha başka bilgilerin de çeşitli eserlerle eklenmiş olması kaçınılmazdır.Kur'ân'ı anlamak, onun dış yapısı olan dilini anladıktan sonra onu yaşamayı, hayata hayat yapmayı gerektirir. Onu zahiriyle, dilini ve bu dilin oturduğu çerçeveyi çok iyi bilen biri ancak belli ölçülerde tanıyabilir. Ne var ki bu, yalnızca zahirde kalan bir anlayış olmaktan öte geçmeyecektir. Her türlü 'doğru' bilgiyi çekirdek halinde ihtiva eden Kur'ân'ın asıl varlığını oluşturan 'manâ'sına ancak insanın da asıl varlığını oluşturan ruhunun merkezi 'kalb'le varılabilir. Bu da, ona yaklaşan kalbin onun ayetleriyle temizlenmiş olmasını gerektirir; temizlenmek, onu yaşamakla birlikte yürür. O halde, her Müslüman kalbî temizliği, basiretinin derecesi ölçüsünde Kur'ân'ı anlayabilir. Ayrıca Kur'ân, hiç bir zaman tek bir bilgi, anlama ve kavrama seviyesine hitap eden monoton bir kitap değildir. O, sınırsız ve ulaşılamayan derinlikte manâ katmanlarıyla doludur. Nasıl her insanın kalbî hayatı ve dolayısıyla anlayış, kavrayış derecesi birbirinden farklıysa, işte her bir insan bu farklılığı içinde Kur'ân'dan kabı kadar, kapasitesi kadar alır. Hiç bir zaman Kur'ân karşısında her insanın durumu aynı olamaz. Bundandır ki, o rasûllerin yanısıra, ülü'l-emr, evliyâ, zikr ehli, alimler, ilimde rüsûh sahibi olanlar, dinde tefakkuh ehli, istinbat ehli, rabbanîler, imamlar, Allah'ın ledünnü'nden ve Kitap'tan bir ilme sahip olanlardan söz ettiği gibi, tefekkür, teemmül, akletme, şuur, fıkhetme, tedebbür, tezekkür gibi melekelerden de söz eder. O halde, herhangi bir kimsenin Kur'ân'dan anladığına “Kuran budur” demeyip, “Benim Kur'ân'dan anladığım budur” demesi en doğru bir harekettir. ali ünal kuranda temel kavramlarÜçüncü olarak, Halûk Nurbakî'nin benzetmesiyle, Kur'an, zamanın dölyatağında sürekli açılan bir gül gibidir. Bilhassa ilimlerdeki gelişmeler, Kur'an'ın manâ derinliğinin anlaşılmasına katkıda bulundukça, Kur'an daha bir açılmakta, tazelenmekte ve gençleşmektedir. Bundan başka, Kur'an'ı anlamada, Tefsir ilminin 'nesh, mutlak-mukayyed, âmm-has, tefsir-te'vil, sübût-delâlet ve sebeb-i nüzûl' gibi konularını ve kendisini bilmede bu konuların aynı derecede önemli olduğu Sünnet-i Seniyye'yi de çok iyi bilmek gerekir. Unutmamak gerekir ki, Kur'an ve İslâm, tek bir zamana ve o zamanın şartlarına ve insanlarına hitap etmek ve onların meselelerine çözüm getirmek için inmemiştir. O, bütün zamanları, mekânları ve anlayış seviyelerini kapsar; dolayısıyla herkes, her zaman, her mekânda onda her meselesinin çözümünü bulabilir. Dolayısıyla, Kur'an'ın her zaman, her mekân, her şart ve her bir insan için 'tenzil'i söz konusudur. Bu ise, çok derin bir ilim ve tetkik, tertemiz bir kalb ve Kur'an'ı sürekli hayata hayat yapmayı gerektirir. Bir başka ifadeyle, Kur'an hayat içinde anlaşılır; onun manâ derinliklerine, o hayata tatbik edilerek ulaşılabilir. Ona, sadece 'ilmî' bir eser gibi yaklaşanlara o, fazla bir şey vermeyecektir.Başta da belirtildiği gibi, Türkiye'de 'Kur'ân'a dönüş' çalışmalarının belli bir mesafe katettiği şu dönemde, hiç bir iddia taşımadan, Kur'an Kâbe'sine ulaşmayı ve bunun için Hacc için yola çıkmış karınca misali de olsa yol alabilmeyi en büyük bir nimet kabûl etme telâkkîsi içinde, yıllardır temel Kur'ânî kavramlar üzerinde yaptığımız çalışmaları bir kitap halinde yayınlayıp, Kur'ân'ı anlamak, anlatmak ve yaşamak gayreti içindeki kardeşlerimizin mütalâalarına sunma arzusuyla elinizdeki bu kitap ortaya çıkmış bulunuyor. Bu konuda şimdiye kadar yazılmış klâsik eserlerin çevrilmesinden çok, onlardan da yararlanarak yeni bir çalışmada bulunmanın daha faydalı olacağı düşüncesiyle ortaya çıkan bu çalışmada, Kur'ân'ın dilinin oturduğu temel kavramlar yalnızca dil yönünden incelenmekle kalınmadı. Kur'ân'ın manâ bütünlüğünden her bir kavramın üzerine düşen pay, bu bütünlük içinde verilmeye çalışıldı. Belki bu yönüyle bu mütevazi çalışma, her türlü eksiklik ve noksanına rağmen bir orijinallik taşıyor olabilir. Kuşkusuz, her çalışma gibi bu çalışma da, ancak yazarının sahip olduğu kapasite ölçüsünde bir değere sahip bulunmaktadır.Bu çalışma beş ana bölümde toplandı. Gerçi, insan gibi, kâinat gibi, tam bir organik bütünlük arz eden Kur'an'daki birbiriyle tam bir örgü halinde bulunan kavramları belli kategorilere dahil etmenin zorluğu kitabı bölümlere ayırmayı güçleştirmedi değil; bununla birlikte, gerek kitabın okunmasını kolaylaştırmak, gerekse birbiriyle çok daha yakından bağlantılı görünen kavramları bir arada ele alabilmek için, her türlü zorluğuna rağmen, belli bir kategorilendirmeye gitme mecbûriyeti duyuldu. Yine de, çalışma boyunca bir takım tekrarlardan kaçılamadı. Bu bakımdan, bir kavramın iyice anlaşılması, diğer kavramların ve dolayısıyla kitabın bütününün anlaşılmasına bağlı olmaktadır.Kitapta Kur'ân'ın bütün kavramlarının ele alındığı kuşkusuz söylenemez. Bir başlangıç hüviyetindeki bu çalışma, Kur'ân'ın anlaşılmasında birinci derecede önemli görülen kavramların kısa ve özlü açıklamalarını ihtiva etmektedir.Kitabın hazırlanmasında, dil yönünden öncelikle Ragıp el-İsfahanî'nin Müfredat'ıyla Ebu'l-Beka'nın Külliyat'ı ve Yeni Kamus gibi bazı Arapça-Türkçe sözlüklerden yararlanıldı. Kavramların Kur'ân'ın manâ bütünlüğü içinde açıklanmasında merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın ölümsüz tefsiri Hak Dini Kur'ân Dili en büyük müracaat kaynağını teşkil etti. Bunlardan sonra, ikinci derecede, önemli bir müfessir olduğu kadar, İslâm hikmetinin de Şiî dünyadaki önde gelen temsilcilerinden olan ve tefsirinde Şiî-Sünnî rivayetlere yer veren Allâme Muhammed Hüseyin Tabatabaî'nin El-Mizan fî Tefsir'il-Kur'ân'ı ve Kütüb-ü Sitte olarak bilinen ünlü hadis külliyatından Buharî, Müslim, Tirmizî ve İbn-i Mace'yle birlikte, Hadis kritiğinin önemli ürünlerinden Aclunî'nin Keşfü'l-Hafâ'sı en çok müracaat edilen eserler arasında yer aldı. Ayrıca, İslâm tarihinde ve İslâm hikmetiyle İslâm ilimleri alanında çok önemli yerleri oldukları halde, özellikle Türkiye'de fazla tanınmayan Ehl-i Beyt imamlarından da yararlanabilmek için, Rasûl-i Ekrem'in hadislerinin yanısıra, onların sözlerine de yer veren bazı Şiî kaynaklara da zaman zaman müracaat edildi. İbn-i Kuteybe'nin Tefsiru Ğaribi'l-Kur'ân'ı da ikinci derecede faydalanılan eserler arasında yer aldı. Bütün bunlardan sonra, özellikle Kur'ân ilimleri sahasında ulaşabildiğimiz eserler ve her bir kavramın muhtevasının çeşitli yönleriyle ilgili edinebildiğimiz çalışmalar da, yardımcı başvuru kaynaklarını oluşturdu.Elinizdeki kitap, herhangi bir iddia taşımamaktadır; yalnızca, Kur'ân'a eğilmenin hayatî gereğine inanmış bir talebenin, özellikle bugünkü şartlarda ihtiyaç duyduğu bir takım Kur'ânî gerçekleri öğrenmek ve öğrendiklerini aktarmak için yaptığı mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Yanlışlarımız her zaman için bize ait olup, doğrultulması bilenlerin üzerine dinî bir vecibedir. Eğer bu çalışma Hakk adına belli bir ihtiyaca cevap verebilir ve bazı hayırlara vesile olabilirse, görevini yapmış olacaktır. Çalışmak ve Allah'ın üzerimizdeki nimetini ortaya koymak bizden, tevfikse bu nimeti verendendir. Ancak O'na sığınır ve ancak O'na ibadet eder, ancak O'ndan yardım dileriz. İlmi hakk olarak her şeyi kuşatan yalnızca Allah'tır. ( kuranda temel kavramlar ali ünal , temel kavramlar kitap, kuranda temel kavramlar oku, kitabı, online satın al, akademi yayın, ucuz dini kitap, uygun fiyat, islami kitap  satış, gonca kitabevi, İslam, onlıne satış, kitabyurdu.net, ali ünal kuranda temel kavramlar fiyatı, yeni akademi yayınları, 3 günde teslim, ucuz kitap, internetten satış, yazar, tercümesi, ışık akademi )

 

 Ali ÜNAL

 

 

 

Takdim

 

Birinci Bölüm

 

KUR’ÂN VE KUR’ÂN İLİMLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 

 

Kur’ân

17

Vahy

24

Kitap

30

Zikr

34

Nur

38

Kelime / Kelâm

41

Âyet

44

İsim

46

Muhkem–Müteşabih

49

Tefsir -Te’vil

55

Kıraet – Tilâvet – Tertîl

64

İnzal – Tenzil – Tebliğ

68

Tahrif – Tebdil

77

Nâsih – Mensûh

79

İkinci Bölüm

 

GENEL KEVNÎ TEKVİNİ VE TEŞRÎÎ KAVRAMLAR

 

 

Ahd – Akd – Misak – Bi’at

91

Hakk – Batıl

97

Din – Millet – Şeriat – Minhac – Tarikat

100

Sırat – Sebil – Ruşd – Seviyy – Ivec – Ğayy – Müstekîm – Kıyam

112

Hüda / Hidayet – Dalâl / Dalâlet

125

İlâh – Rabb – Melik

134

Meşîet – İrade – Kaza – Kader

146

Emr – Hukm / Hıkmet

154

Halk

161

Ber’ – Bed’a / İbda – Fatr / Fıtrat

169

İnşâ’ – Tasvir – Tesviye / İstivâ

175

Yevm – Dehr – Asr

181

Ruh – Nefs – Melek – Cin / İblis / Şeytan

190

Dünya – Âhiret

212

Kalb – Sem’ – Basar / Basiret

218

Hayat – Mevt

226

Beşer – Âdem – İnsan

230

Hayr – Şerr

234

Tayyib – Habîs

238

Mizan – Kıst – Adl

241

Üçüncü Bölüm

 

İNSANIN AMELLERİNİN KATEGORİLENDİRİLMESİ

 

VE  ‘ŞİRK–KÜFR–CAHİLİYYE’ KATEGORİSİ VE

 

BAZILARININ ZITLARIYLA İLGİLİ İLGİLİ KAVRAMLAR

 

Halâl – Haram

249

Belâ – Fitne

253

Hevâ 

260

Fesad – Sulh / Salâh / Salih

262

Urf / Ma’rifet – Ma’ruf – Münker

268

İsm – Fahşâ / Fuhş – Bağy

276

Hasene / Husn – Seyyie / Sû’

283

Sefh – Bezr – İsraf

292

Zulm

295

Tuğyan / Tağut

300

Cürm / Mücrim – Fücûr / Fâcir

302

Fısk / Fâsık

307

Şirk / Müşrik

311

Küfr/Kâfir

316

Nifak / Münafık

328

Tefrika – İhtilâf

335

Müstekbir – Müstez’af

345

Mele’ – Mütref

352

Cahiliyye

355

Dördüncü Bölüm

 

İNSANIN AMELLERİNDE ‘İSLÂM–İMAN’ KATEGORİSİ

 

VE BAZILARININ ZITLARIYLA

 

İLGİLİ KAVRAMLAR

 

Şu’r

363

Fikr / Tefekkür

366

Akl / Teakkul

369

Şehid / Şehâdet

373

Rics – Tezkiye – Tuhr / Tathir

380

İlm

386

Yakîn

395

Fıkh

399

Ğayb

401

Rahmet – Rızk – Ni’met

406

Sabr – Şükr

413

Tevbe

418

Düâ

420

Salât

425

Havf – Haşyet – Huşû

429

Takvâ

433

İhsan

437

Birr

439

İhlâs

441

Sıdk

443

Hicret – Cihad

446

Tevhid – İbadet – Emanet – İman – İslâm – Selâm

450

 

 

Beşinci Bölüm

 

İNSANIN HAYATINDA ÖNDERLİK KURUMUYLA 

 

İLGİLİ KAVRAMLAR

 

İstıfâ – Nebî – Rasûl

469

Sünnet

482

Halife

485

Veliyy

489

Ümmet

497

Ümmet – İmam

497

Notlar

503

Bibliyografya

518

Karma İndeks

521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Işık akademi yayınevi  Ali Ünal Kuranda temel kavramlar kitabı tanıtımı bitti.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 7,00 TL  14,00 TL 
3 4,67 TL  14,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Özel Lugat - Ömer Sevinçgül - 25.000 Kelime

1.Hamur beyaz, Lüks bez cilt, 758 sayfa

Kdv Dahil : 15,00 TL

Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat - Ferit Devellioğlu

1.Hamur beyaz, Lüks cilt, 1.712 sayfa

Kdv Dahil : 66,00 TL

Osmanlıca Türkçe Lugat - Mevlüt Karaca

1.Hamur beyaz kağıt , ciltli, 974 sayfa

Kdv Dahil : 24,00 TL

İslamın Temel Kavramları - Hüseyin K. Ece

Ciltli. 2. hamur ithal kağıt, 812 sayfa

Kdv Dahil : 30,00 TL

Müfredat Kuran Kavramları Sözlüğü

1. Hamur Sarı Şamua, Bez Ciltli, 1.216 Sayfa

Kdv Dahil : 37,00 TL

Dini Kavramlar Sözlüğü Diyanet

1. Hamur Beyaz, Ciltli, 744 Sayfa

Kdv Dahil : 13,00 TL

Sure ve Ayet Sırasıyla Kuran Sözlüğü 1

Ciltli, Şamua, 823 Sayfa

Kdv Dahil : 33,00 TL

Yeni Lugat -Abdullah Yeğin - Hizmet Vakfı

1.Hamur Sarı Şamua, 1.121 Sayfa, Bez Cilt

Kdv Dahil : 19,00 TL

Arapça Türkçe Okul Sözlüğü Serdar Mutçalı

Plastik Cilt, 1. Hamur, 2 Renk, 630 Sayfa

Kdv Dahil : 16,00 TL

Arapça Türkçe Büyük Sözlük El Beyan

Bez Ciltli, 1.Hamur Sarı Şamua,1.264 Sayfa

Kdv Dahil : 34,00 TL

Kamusu Türki, Osmanlıca, Şemseddin Sami

Bez Cilt, Şamua, 1.592 Sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Arapça Türkçe - Türkçe Arapça Sözlük Alfabetik

Plastik Cilt, 1.Hamur beyaz, 1.280 Sayfa

Kdv Dahil : 28,50 TL

İngilizce Türkçe Arapça Sözlük Dağarcık Yay

Ciltli, Şamua, 1160 Sayfa

Kdv Dahil : 27,00 TL

Kuranı Kerim Lugatı Mucemül Müfehres

Sırtı Bez Ciltli, İthal Kağıt, 725 Sayfa - İlaveli

Kdv Dahil : 26,00 TL

Arapça Türkçe Sözlük Kadir Güneş

Ciltli, 1. Hamur, 2 Renk,1344 Sayfa

Kdv Dahil : 28,50 TL

Türkçe Arapça Sözlük Serdar Mutçalı

Ciltli, Şamua, 1054 Sayfa

Kdv Dahil : 26,00 TL

Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lugat

Bez Ciltli, 1.Hamur beyaz kağıt, 1.070 Sayfa

Kdv Dahil : 30,00 TL

Arapça Türkçe Sözlük Serdar Mutçalı

Ciltli, 1. Hamur, 1.030 Sayfa

Kdv Dahil : 28,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

Gece Yolcuları Gece İbadetleri Polen Yayınları

Ciltli, Şamua, 800 Sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi