Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı 8 Cilt

Ciltli, 2.Hamur, 8 Cilt, 3.900 Sayfa

Kdv Dahil : 117,00 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Mufassal Tarihçei Haya
Hayat ve Hatıratım - R
Kahramanlık Hikayeleri
İhyau Ulumiddin Bedir
Temellerin Duruşması A
Osmanlı İmparatorluğu
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Sahihi Müslim Muhtasar
Şamua Elmalılı Hak Din
Ürün Özellikleri - GENEL İLAHİYAT » İMAN AKAİD KELAM

Kurana Göre Esma-i Hüsna 3 Cilt Takım

 Ürün Özellikleri : 1.Hamur sarı şamua, 3 cilt set, 2.223 sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : Mustafa İslamoğlu
 Yayınevi : Düşün Yayınları
 Ebat : 14,5x23,5
 Kdv Dahil : 63,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 428
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


            Stoktan kargo ile üç günde teslim

  

  Kitap

:

 Kurana Göre Esma-i Hüsna

  Yazar

:

 Mustafa İslamoğlu

  Yayınevi

:

 Düşün Yayıncılık

  Etiket Fiyatı

:

 110 TL

  Gonca Fiyatı

:

  63 TL

  Kağıt - Cilt

:

 1.Hamur sarı şamua kağıt, Lüks Bez Ciltli, 3 Cilt takım

  Sayfa - Ebat

:

 2.223 sayfa  -  14.5x23.5 cm

  Yayın Yılı

:

 2012,  2013

 ISBN

:

 9786054533015 

 

Mustafa İslamoğlu, Düşün yayınları Kur’ana Göre Esma-i Hüsna kitabını incelemektesiniz. 3 Cilt Kurana Göre Esmaül Hüsna kitap seti hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı "alak" dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

            SÖZBAŞI

 

De ki: O Allah’tır; eşsiz benzersiz bir tektir. Allah Samed’dir. O doğurtmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’na asla denk ve benzer olmamıştır. (112:1-4)

 

Allah'ım!

Varsın, bütün kâinat varlığının aynası.

Birsin, bütün mevcudat birliğinin şahidi.

İnanmışız: her ne ki tek, o Yaratan'dır.

Biliriz: her ne ki çok, o yaratılandır.

Her şey Sana muhtaç, hiçbir şeye muhtaç değilsin Sen.

Ehad'sin, Vahid'sin, Samed'sin Sen.

Allah'ım!

Maddedeki her atomun tesbih ettiği Sensin.

Nefes alan her canlının zikrettiği Sensin.

Akıl emânet ettiğin her varlığın aklettiği Sen,

Duyan ve duyuran her duyunun hissettiği Sensin.

Kadr u kıymet bilenlerin şükrettiği Sen,

Varlığı nimet bilenlerin hamd ettiği Sensin.

Allah'ım!

Yalnız senden yardım diler, yalnız sana sığınırız.

Seni sığınak, barınak, tutamak bilir, Ya Allah deriz.

Şeytandan sana sığınır, e'ûzu billah deriz

Her işe seninle başlar, bismillah deriz.

Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz.

Versen de, alsan da elhamdülillah deriz.

Hayran kaldığımızda maşaallah,

Pişman olduğumuzda estağfirullah deriz.

Sevindiğimizde Allahüekber,

Üzüldüğümüzde innâ lillah deriz.

Canımız sıkıldığında fe-sübhanallah,

İlendiğimizde kâtelehumullah deriz.

 

Zafer kazandığımızda nasrun minallah,

Rızık kazandığımızda er-rizku 'alallah deriz.

Bir işi arzu ettiğimizde inşaallah,

Bir işi başardığımızda biiznillah deriz.

Güçlük karşısında la-havle ve-la kuvvete illa billah,

Söz verdiğimizde V'Allah ve billah deriz.

 

……………..

 

İnsanı varlığına şahit tutan Allah'a hamd ederim. Kalemi ve kelamı yaratan Allah'ın adıyla başlarım. O'nun Nebi'sine, salatu selam ederim. Es-Selam'a teslim olanlara, selam olsun derim.

 

İnsan "Allah" der de, titremez mi?

 

Elbet bu satırların yazarı da titriyor. Korkudan değil, O'nun hakkında konuşmak ve yazmaya cür'et etmekten, O'nu hisset­mek ama anlatamamaktan, O'nu hakkıyla dile getirememekten...

 

Hiçbir tasavvur, Allah'ı olduğu gibi algılayamaz. Hiçbir akıl, Allah'ı mutlak ve mükemmelliğiyle kavrayamaz. Hiçbir beşeri dil, sahibine Allah'ı gereği gibi anlatma imkânı sunmaz. O'nun aza­meti karşısında akıllar dumura uğrar, diller lâl olur, mantık iflas eder, nutk durur, sözün soluğu kesilir, kelimelerin nabzı durur.

 

Bu gerçeği bilmeme rağmen, Allah'ın en güzel isimleri olan esmâ-i hüsnâ hakkında bir kitap kaleme almaya beni ikna eden üç gerekçem var:

 

1-Allah'a inananların tasavvurlarının, vahyin inşa ettiği Allah tasavvurundan giderek uzaklaşması.

 

2-Doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan, sahih bir kulluk, imân ve teslimiyetin gerçekleşmeyeceği.

 

3-Allah doğru bilinmeden, tanınmadan, anlaşılmadan, bu ve öbür hayatın anlam ve amacının asla anlaşılamayacağı.

 

"Allah" demek "anlam" demektir. Modern hayat, Allah'tan uzaklaştıkça anlamdan da uzaklaşmaktadır. Anlamsız bir hayat yük, anlamsız bir insan hiç, anlamsız bir dünya mezardır.

 

Vahyin inşa ettiği hayatın merkezinde Allah vardır.


Merkezinde Allah'ın olduğu bir hayatın iki kanadı vardır:


Tevhîd ve adalet. Tevhîd kanadı insan-Hâlık ilişkisini, adalet  kanadı insan-mahlûk ilişkisini temsil eder. İnsan ancak bu iki ka­nat sağlam olursa, sonsuz saadet menziline doğru uçabilir. Bu iki kanatla uçarsa, gerçek özgürlüğe kavuşabilir. O özgürlük, insanı ayartıcı benliğinin isteklerine boyun eğdiren değil, ayartıcı benli­ğin köleliğinden kurtarıp Allah'a kul kılan sahici, kalıcı ve değer üretici özgürlüktür. Bu iki kanattan biri veya ikisi kırıksa, o insan teki veya toplumu, yaralı bir kuş gibi çırpınmaktan, hayatı hem kendisine hem de başkalarına zindan etmekten kurtulamaz. esmaül hüsna mustafa islamoğlu kitap

 

Allah'ı gereği gibi tanımadan ve anlamadan, Allah'a gere­ği gibi kulluk edilemez. Bu kesin. Kesin olan bir şey daha var: esmâ-i hüsnâ bilinmeden, Allah gereği gibi tanınamaz.

 

İnsan ve kâinat...

 

Bu ikisi Allah'ın iki büyük projesidir. İnsan Allah'ın projesi olduğu içindir ki, "Allah insana şahdamarından daha yakındır". Kâinat Allah'ın projesi olduğu içindir ki, "Allah göklerin ve ye­rin nurudur", bir başka söyleyişle; "Allah kâinatın ruhudur".

 

İnsan, vahyin ifadesiyle, "en güzel kıvamda" (ahsen-i takvim) yaratılmıştır. İnsan "yeryüzünün halifesi" kılınmıştır. Yeryüzünü imar sorumluluğu insana verilmiştir. Yeryüzündeki mimarlığını hakkıyla yapabilmesi için de külli iradeden insana bir pay verilmiştir. Zira mimarlık tasarım gerektirir, tasarım akıl gerektirir, akıl irade gerektirir. Hâsılı kelam, insanın yeryüzün­deki görevi, yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmektir. Bu, insanın sorumluluğudur. İnsan bu sorumluluğu, ancak, kendisi­ni bu amaçla yaratan Allah'ı tanıyıp anlayarak yerine getirebilir.

 

İnsanın bu görevi bihakkın yerine getirebilmesi için, iki hu­susu sürekli akılda tutması şarttır:

 

Birincisi: Yaratılıştan ilâhî emeğe mazhar olduğunu, özel yeteneklerle takviye edildiğini, en güzel kıvamda yaratıldığını, akıl, irade ve vicdan ile donatıldığını...

 

İkincisi: Sınırsız değil sınırlı bir varlık olduğunu, zaaflara sahip olduğunu, acziyetini, kayıtlı olduğunu, kibir ve gurura kapılmaması gerektiğini, üst bir kudrete muhtaç olduğunu...

 

Bu gerçekleri unuttuğu zaman, insan kendini kaybeder. Kendini kaybeden sorumluluğunu yerine getiremez. İnsanın sınırlı, yetersiz, aciz ve ölümlü bir varlık olduğunu hatırlatmanın bir yolu da sınırsız, sonsuz, mutlak, kendi kendine yeten, eşsiz, benzersiz tek varlığın Allah olduğunun hatırlatılmasıdır. Bu bağlamda esmül hüsna nın iki işlevi vardır:

 

1- İnsana Allah'ı tanıtmak, O'nun sonsuz, mutlak, eşsiz, benzersiz bir Halik olduğunu hatırlatmak.

 

2- İnsana kendisini tanıtmak, insanın sonlu, sınırlı, eşi ve benzeri olan bir mahlûk olduğunu hatırlatmak.

 

Esmâ-i hüsnâ, insana "Sen Tanrı değilsin!" uyarışıdır. Zira in­san Tanrı rolünü oynamaya kalkıştığında, sadece Tanrı olamamak­la kalmamakta, insanlıktan da çıkmaktadır, insanlıktan çıkan bir sahte tanrı, haddini bilmezliğin gayyasına yuvarlanmış demektir. Böyle biri, en çok kendi türü için tehdit oluşturur. İşte esmâ-i hüsnâ, insanı kendi türü için tehdit olmaktan koruyan bir işleve sahiptir.

 

İnsan, kendisi için yazılan ilâhî senaryodaki rolünü ancak in­san kalarak başarıyla oynayabilir. Bu da esmâ-i hüsnâ ile inşa ol­muş bir akıl ister. Ancak böyle bir akıl insanlıktan "tek bir ümmet" olarak söz eden vahyi içselleştirebilir. Ancak böyle bir akıl, insanı, "ortak kötü"yü ifade eden munker'e karşı, Kur'an'ın maruf adını verdiği "insanlığın ortak değerleri" etrafında birleştirecektir.

 

İnsan ve kâinat Allah'ın projesidir, dedik. İnsan Allah'ın kendisi için biçtiği rolü bihakkın oynarsa, Allah insanın kâinata açılmasına izin verecektir. Kâinat projesinde insanı istihdam ede­cektir. Böylece insan, kâinattaki diğer iradeli varlıklarla bilişme ve buluşmanın yollarını arayacaktır. Bu sayede cihanşümul islamdan/barıştan, alemşümul İslama/barışa giden yol açılacaktır.

 

Yok, eğer insan Allah'ın kendisi için biçtiği rolün hakkını vermezse, Allah ona kâinatın kapılarını açmayacaktır. İnsanın önü tıkanmış olacak ve insan, elleriyle ifsat ettiği şu yerkürede sıkışıp kalacaktır. Belki insanın yerine kâinattaki başka iradeli varlıkların önünü açacak, belki vahyinde vaat ettiği gibi insan­dan daha iyisini yaratarak insana mecbur olmadığını gösterecek­tir. Böylece Allah kâinat projesinde insanın yerine başka iradeli varlıkları görevlendirecek, insan ise halefi olduğu kendisinden önceki iradeli varlık gibi, gözden çıkarılmış olacaktır.

 

İnsanın ezeli mazi ve ebedi istikbaliyle bütün âlemlerdeki yolculuğu, Allah'tan... Allah'a doğru... Allah ile birlikte... bir yolculuktur. "Biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz" ayeti in­sanın bitimsiz yolculuğunun "Allah'tan" ve "Allah'a doğru" kıs­mını ifade ederken, "Biz kulumuza şahdamarından daha yakınız" ayeti, bu yolculuğun "Allah ile birlikte" olan kısmını ifade eder.

 

Bir Medeniyetin aklı şu üç varlığı hangi sıraya ve nasıl bir ilişki biçimine göre algıladığıyla ölçülür: Allah-insan-tabiat. Allah-insan-tabiat ilişkisinde insana ve tabiata hiçbir manevra alanı tanı­mayan düşünce, Teizm olarak adlandırılmıştır. Allah'ı insandan ve tabiattan tamamıyla bağımsız ve ilgisiz gören düşünce Deizm olarak adlandırılmıştır. Bunları birbirinin aynı gören düşünce ise Panteizm olarak adlandırılmıştır. Kur'an'ın esmâ-i hüsnâ ile talim ettiği yol, bunların üçünün de dışındadır. Kur'an, Allah'ı mutlak tenzih ile insandan ve tabiattan koparan bir akla; "O'nun insana şahdamarından daha yakın" olduğunu, "Göklerin de yerlerin de ilâhı" olduğunu hatırlatır. Allah'ı yarattıklarından her hangi birine benzeten, veya onlarla iç içe telakki eden bir akla ise; "O hiçbir şeyin benzeri gibi değildir", "O mutlak aşkındır" ayetleriyle seslenir. kurana göre esmaül hüsna mustafa islamoğlu fiyatı

 

Kâinattaki akış, ilâhî davranışın ta kendisidir. Varlık her an ye­niden yaratılmakta, Allah'ın Hallak ismi bütün bir kâinatta her an tecellî etmektedir. İnsan gibi iradeli varlıkların tercihi, bir sonraki ilâhî yaratış ile bir önceki yaratış arasındaki farklılığı belirlemektedir. İnsanın eylemi, bu sayede Allah'ın eylemiyle buluşmaktadır. Esmâ-i hüsnâ, biri mukayyet diğeri mutlak, biri sınırlı diğeri sınırsız, biri eşli ve benzerli diğeri eşsiz ve benzersiz olan bu iki eylemin buluşma li­mitlerini, alanlarını ve imkânlarını gösteren ilâhî bir çizelgedir.

 

Vicdan, insandaki beytullah'tır. Yani, "Allah'ın evi"dir. İnsan, beşerlikten insanlığa adım attığı günden beri, vicdanında Allah'ı hep yaşatmıştır. Bu yüzden mutlak ateizm imkânsızdır. Zira vicdan boş kalmaz, olsa olsa vicdanın üzeri 'küfür' perdesiyle örtülür ve sesi kesilir, o kadar. Kur'an'ın ifadesiyle, insan­lık tarihinde peygamber gönderilmemiş toplum yoktur (10:47; 35:24; 4:165). Bunların kimisinin kıssası anlatılmış, kimisinin ise anlatılmamıştır (40:78). Tüm peygamberler, insanlığı Allah'a çağırmakla, insanlığı kendi vicdanına çağırmıştır. Fakat zaman içinde peygamberlerin talim ettiği Allah tasavvuru bozulmuş, yerini kültür ve çevrenin şekillendirdiği bozuk tasavvurlar al­mıştır. Yine de vahiylerle tebliğ edilen Yaratıcı tasavvuru, en bo­zuk kültürler içinde bile yasaya gelmiştir. Sümer ve Asur gibi Mezopotamya uygarlıklarında Anu, başta Arap ve İbrani ol­mak üzere tüm Sami kavimlerde El, Eski Mısır'da Ra ve Amon, Kadim Yunan'da Zeus, Hindu dininde Krişna, Eski Cinde Lao Tien-Yeh, Antik Avrupa'da Ziu, Eski İskandinavyada Aesir, Roma'da Apollon, Eski Türklerde Tengri ve Çalap, Eski İranda Ahura-Mazda, Mani dininde Zervan adı verilen ve tüm bu kül­türlerde "tanrılar tanrısı" veya "baş tanrı" olarak adlandırılan varlık, esasen kâinatın yaratıcısı olan Allah'ı ifade eder.

 

Yeryüzünde yapılmış bütün büyük ve kalıcı eserler, Tanrı adına yapılmıştır. Yeryüzünün en eski sanatsal mimari yapıları Yaratıcı adına yapılmış yapılardır. Yeryüzündeki en kalıcı kitap­lar, ya ilâhî vahyi taşıyan eserler, ya da Allah adına yazılmış olan eserlerdir. Biz de, bu kutlu zincirde mütevazı bir halka olmak için, Allah'ın mübarek isimlerine dair bu eseri kaleme aldık.

 

Kur'an'a Göre Esmâ-i Hüsna adını verdiğimiz bu kitabı , benzeri diğer eserlerden ayıran 5 özellik vardır:

 

1-Bu eserde yer alan ilâhî isimlerin tamamı Kur'an'da isim-sıfat formuyla yer alan isimlerden müteşekkildir. Piyasada tedavülde olan esma listeleri, Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettiği listelerdir. İşin otoritesi olan âlimlerin görüşleri ışığında, bu listelerin niçin gü­venilmez olduğu, Giriş bölümünde ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

 

2-Bu eser, Kur'an'da yer alan esmâ-i hüsnânın hangi kıstas­lara göre tesbit edileceğine dair bir usul içermektedir. Yine Giriş bölümünde, ayrıntılı olarak açıklanan bu usule göre Kur'an'daki esma tesbit edilirken, öteden beri alışıla geldiği gibi, keyfi olarak fiilden isim türetme yoluna tevessül edilmemiş, yalnızca doğru­dan Allah'a isnat ve izafe edilen sıfatlar listeye dâhil edilmiştir.

 

3-Bu eserde yer alan ve hepsi de Kur'an'da isim-sıfat for­muyla müstakil olarak Allah için kullanılan esma listemiz, Kur'an'ın nüzul sırasına göre dizilmiştir. Esma listemizdeki her ismin, Kur'an'da ilk geçtiği yer göz önüne alınmış ve böylece nüzul sırasına göre esmâ-i hüsnâ listemiz teşekkül etmiştir.

 

4-Esmâ-i hüsnâ listemizdeki her isim için, önceden belirlen­miş usul kıstaslarına göre Lugavî Çerçeve-Nazarî Çerçeve-Kur'âni Çerçeve olmak üzere 3 çerçeve çizilmiştir. Bu çerçevelerin içi Kur'an-kâinat-insan-hadisat ayetleriyle doldurulmuştur. Buna ilaveten, her ismin tecellîleri müstakil bir ana başlık olarak ele alınmıştır.

 

5. Bu kitap, bir taraftan yazılırken bir taraftan da halka açık dersler halinde kamuoyuna sunulmuştur. Dahası, erbabının katkı maksadıyla geri dönüşlerinden istifade edilmiştir. Verilen derslerin kaset çözümlerinden eser kotarma yoluna tevessül edilmemiş, eser, verilen derslerden bağımsız olarak müstakil ya­zım yoluyla vücut bulmuştur. Esmaül hüsna derslerimizi bizzat veya kitle iletişim araçlarıyla izleyenler, izlediklerinden çok çok daha fazlasını bu eserde bulacaklardır.

 

Esmâ-i hüsnâ, Allah Teâlâ'nın kullarına arştan inzal ettiği bir vesiledir. Bu meşru vesileye tutunarak, akıl burak'ına binip, bede­ninin arzından ruhunun arşına miraç edecek olanlara, ne mutlu! ( Mustafa islamoğlu Kur’an’a Göre Esma-i Hüsna kitap, oku, esma kitabı, online satın al, ucuz dini kitap, düşün yayınları, islami kitap satış, Kur’ana Göre Esmai Hüsna fiyatı, İslam, onlıne satış, ucuz kitap, internetten satış, yazar, Esmaül Hüsna tercümesi, Kurana Göre Esmaül Hüsna, Mustafa islamoğlu, kitapları, esmaül Hüsna dersler, sohbetleri , esmai Hüsna 3 cilt , islamoğlu , esmail Hüsna dersleri, üçüncü kitap , kuranı kerime göre esmaül Hüsna 3 cilt set, esmaül hüsna kitabı mustafa islamoğlu, üç cilt takım esmai Hüsna , esma ül hüsna kitabı , esmail hüsna )

 

Mustafa İSLAMOĞLU

 

ESMAİ HÜSNA KİTABI CİLT 1 İÇİNDEKİLER

 

SÖZBAŞI 

GİRİŞ 
NEDEN ESMÂ-İ HÜSNÂ? 
- Ma’rifetullah Allah’ı anlamaktır 
- Varlık kategorileri ve Allah’ın varlığı 
- “Esmâ-i Hüsna” terkibi 
- Kur’an’da terkibin kullanıldığı yerler 
- Esmâ-i hüsnânın değeri 
- Esmâ Allah’ın zatına perdedir 
- Esmâ: Allah adıyla/adına okumanın anahtarı 
- Her ilim esmânın tecellîsidir 
ALLAH’IN ESMÂSIYLA AHLAKLANMAK 
- “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanınız” rivayeti 
- Allah’ın esmâsıyla ahlaklanmak 
- Esmâ duanın anahtarıdır 
NEDEN “KUR’AN’A GÖRE ESMÂ-İ HÜSN”? 
- Vahiy Allah’ı tanıtan en iyi kılavuzdur 
- Kur’ani varlık tasavvurunun merkezinde Allah vardır 
- Kur’an Allah’ın varlığını isbatı amaçlamaz 
- Tenzih ve teşbih 
- İsim ve sıfat 
ESMÂ-İ HÜSNÂ HADİSLERİNİN TAHLİLİ 
- Sahih hadislerde isim listesi yoktur 
- Doksan dokuz rakamı hakikat mi mecaz mı? 
- İsim listesinin verilmemesinin hikmeti 
- Esmâyı ‘ihsa etmek’, esmâ ile ahlaklanmaktır 
- İsim listeli rivayetler ve tahlili 
- Allah’ın isimleri konusunda doğrudan şaşmak 
BU ESERDE KULLANILAN YÖNTEM 
- Allah’ı Allah’tan tanımak 
- Allah’ın Kur’an’da geçen isim-sıfatları 
- Esmâ-i hüsnâ’nın nüzûl sıralamasındaki yeri 
- Nüzûl tertibine göre Kur’an’da geçen esmâ listemiz 
- Kur’an’da bitişik gelen isimler 
- Esmânın sonunda geldiği ayetlerin içeriğiyle ilgileri 

ALLAH 

Lugâvî Çerçeve 
- Allah lafzının iştikakı 
- Huve-hu-h: Her nefes/her nefis, O’na atıftır 
- Mutlak nefes ilâhî nefestir 
Nazârî Çerçeve 
- Allah: esmâ-i hüsnânın kalbi 
- İslâm ilâhîyatında varlık tasavvuru 
- Varlığı bir kitap gibi okumak 
- İmân: Sınırsız olanı kavramanın tek yolu 
- Kelime-i tevhiîd: Yüzde yüz Allah 
- Kelime-i şahadet: Var olmak, şahit olmaktır 
- Şirk: Büyük zulüm 
- Seküler şirk 
- Allah’ın varlığını isbata kalkışmak abestir 
- Cahiliyye’nin “uzak” Allah tasavvuru 
Kur'ani Çerçeve 
- Allah tasavvurunu vahiy inşa etmelidir 
- Allah Kur’an’da zatı hakkında konuşuyor 
- Kur’an’ın Allah’ı tanıtmada kullandığı yöntem 
- Allah kimdir? 
- “De ki: O, Allah’tır” 
- Allah adına, Allah’ın adıyla 
- Allah’ın sıfatlarının tasnifi 
Allah Tasavvurumuzun Kodları 
- Bismillah: Allah adına-Allah adıyla başlamak 
- Haşyetullah: Allah kaygısı-Allah sevgisi 
- Evliyaullah: Allah’ın evliyası 
- Tesbih: Subhânallah 
- Tahmid: Elhamdulillah 
- Hamd nasıl edâ edilir? 
- Tekbir: Allahu ekber 
- Zikrullah: Allah’ın zikri 
- Estağfirullah: İlâhî mağfirete sığınmak 
- İnşaallah: Allah yokmuş gibi konuşmamak 
- Maşaallah: Hayret makamı 
- Ru’yetullah: Allah’ı görmek 
- Dua 
Allah'a Dua 
- Allah’tan istemenin esası, usulü ve âdâbı 

ER-RAB 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Rab terbiye edendir 
- Terbiyenin nicelik ve niteliği üzerine 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla Rab ismi 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- Allah Âlemlerin Rabbidir 
- Allah arşın Rabbidir 
- Allah göklerin ve yerin Rabbidir 
- İnsanın ve insan soyunun Rabbidir 
Rubûbiyyetin Tecellîleri 
- “Rabbinizin hangi nimetini inkâr edebilirsiniz?” 
- Rab tüm peygamberlerin dilindeki isimdi 
- Sapmış kavimler rububiyyeti inkâr ediyorlardı 
RABB Olan Allah'a Dua 

ER-RAHMÂN 

Lugâvî Çerçeve 
- Rahm, rahmet ve merhamet 
- er-Rahmân “Sıfat-ı Has”tır 
- Rahmân ve Rahîm 
Nazârî Çerçeve 
- “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır” 
- “O kendisine rahmeti ilke edinmiştir” 
- Neden Kur’an’da Allah için “âdil” ismi yer almaz? 
- Rahmân’ın rahmeti olmasaydı 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla Rahmân ismi 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- Allah Rahmân olandır 
- Besmelede Rahmân ismi 
- Müşriklerin Rahmân’ı inkârı ve Rahmân sûresi 
- Rahmân isminin en çok geçtiği sûre 
Rahmâniyyetin Tecellîleri 
- Allah’ın otoritesi rahmâniyyetin tecellîsidir 
- Vahiy rahmâniyyetin tecellîsidir 
- Melekler rahmâniyyetin tecellîsidir 
- Ahiret rahmâniyyetin tecellîsidir 
- Cennet ve cehennem rahmâniyyetin tecellîsidir 
- İbadetler rahmâniyyetin tecellîsidir 
- İmtihanlarımız rahmâniyyetin tecellîsidir 
- Beytullah olan vicdan rahmâniyyetin tecellîsidir 
- Allah herkese Rahmân’dır 
- Mü'minde Rahmân’ın tecellîsi: 
- Rahmâniyyetin kâinat ve tabiatta tecellîsi 
Rahmân Olan Allah'a Dua 

ER-RAHÎM 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Allah rahmet edince varlık var olur 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla Rahîm ismi 
- Birlikte geldiği isimler 
- Allah bütün insanlığa Rahîm’dir, ama 
- Mü’minlere Rahîm’dir- Mü'minler de Rahîmdir 
Rahîm Olan Allah'ın Tecellîleri 
- “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” 
- Peygamberlerde Rahîmiyyetin tecellîleri 
- Şeytan’ın varlığı Rahîm olan Allah’ın tecellîsidir 
Rahîm Olan Allah'a Dua 

EL-MALİK 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Gerçek Mâlik mülke muhtaç olmayandır 
- Servet mülkiyet değil emânettir 
Kur'ani Çerçeve 
- Mâlik ve Melik farkı 
- “O din gününün Mâlik’idir” 
- “O mülkün Mâlik’idir” 
El-Mâlik Olan Allah'ın Tecellîleri 
- Nefse mâlik olmak mı, ait olmak mı? 
- Şehvete mâlik olmak mı, ait olmak mı? 
- Öfkeye mâlik olmak mı, ait olmak mı? 
- Servete mâlik olmak mı, ait olmak mı? 
El-Mâlik Olan Allah'a Dua 

EL-EKREM 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
Kur'ani Çerçeve 
- Âdemoğlu kat kat ikrama mazhar kılınmıştır 
- “Oku ki, Rabbin el-Ekrem’dir” 
Ekrem Olan Allah'ın Tecellîleri 
- İnsan takva sayesinde “ekrem” olur 
El-Ekrem Olan Allah'a Dua 

EL-İLÂH 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Uluhiyyet tevhiîdi 
- Oluş rububiyyetin bozuluş uluhiyyetin tecellîsidir 
- İslâm’da ve Hıristiyanlıkta ulûhiyet inancı 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla İlâh ismi 
- İlâhınız tek bir İlâh’tır 
- Allah’ın ‘dûnundan’ ilâhlar edinmek 
- İyileri ilâhlaştırmak 
- İlâhlaştırma üzerinden statü ve nüfuz sağlamak 
İlâh Olanın Tecellîleri 
- “İnsanların ilâhı” 
- “Allah’la beraber başka bir ilâh ha?!” 
- “O gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır” 
İlâh Olana Dua 

EL-VEKÎL 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Vekîl edinmede tevhiîd 
- Âlemlere rahmet olur da kimseye Vekil olamaz 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla Vekîl ismi 
- “Hasbunallahu ve ni’me’l-Vekîl” 
- Hasbunallah demek ne demektir? 
Vekîl Olan Allah'ın Tecellîleri 
- Hilafet ve Vekîl isminden neşet eden vekâlet 
- Nur dinamiği ve esmânın insana tecellîsi 
- Tevekkülün hakikati nedir? 
- Gerçek mütevekkilin nitelikleri nelerdir? 
- Kur’an’ı anlamada tevekkül 
- Mütevekkil ile mütevâkil arasındaki fark 
- Vahyin Hz. Peygamber’de tevekkül inşası 
- Hz. Peygamber’in tevekkülü 
- Diğer peygamberlerin tevekkülü 
Vekîl Olan Allah'a Dua 

EL-ĞAFÛR 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Mağfiret günaha müştaktır 
Kur'ani Çerçeve 
- Ğâfir–Ğafûr–Ğaffâr ve zâlim–zalûm–zallâm 
- Sayılarla Ğafûr ismi 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- Ğafûr olan Allah’ın sonsuz ğufrânı 
Mağfiretin Tecellîsi İçin Kul Ne Yapmalı? 
- Ğafûr olan Allah’a istiğfar etmeli 
- Umut etmeli, tevbe etmeli 
- Takvaya ermeli 
- Haşyet duymalı 
- Kötülüğü iyiliğe dönüştürmeli 
- Sabırla direnmeli 
- Hicret ve cihad etmeli 
- İyiliği çoğaltmak için bedel ödemeli 
- Peygamberi izlemeli 
- Zorda ve darda kalınca sınırı aşmamalı 
- Hataları hoş görüp bağışlamalı 
- İbadetle mağfireti celbetmeli 
Ğafûr Olan Allah'a Dua 
- Peygamberlerin mağfiret duası 
- Ya Ğafûr! 

EL-A’L 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Yön sınırlı ve sonlu varlıklar için geçerlidir 
- Mekânî yön – makâmî yön 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla A’lâ ismi 
- Ef’âl-i hüsnâ’dan bir fiil: Te’âlâ 
- “A’lâ olan Rabbini tesbih et!” 
- “A’lâ olan Rabbinin rızasını kazanmak için.” 
- Firavunlaşma: A’la isminde ortaklık iddiası 
- Firavunlaşmaya karşı i’la-yı kelimetullah 
A'lâ Olan Allah'ın Tecellîsi 
- Üstün olmak ve korku terbiyesi 
- Göklerde ve yerde en üstün örnekler O’na aittir 
- Nebi’nin son sözü: er-Refiku’l-a’lâ 
- Mele-i A’la ve ‘Illiyyûn 
A'lâ Olan Allah'a Dua 

EL-HABÎR 

Lugâvî Çerçeve 
- Haber: şeylerin özüne ilişkin bilgiyi aktarmaktır 
- Habîr ile ‘Alîm arasındaki farklar 
Nazârî Çerçeve 
- Ğayb’ın mahiyeti üzerine 
- Ğayb “kayıp” değildir 
Kur'ani Çerçeve 
- Nüzûl sürecinde sayılarla Habîr ismi 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- “Yaratan/yarattığını bilmez mi?” 
- “Beş bilinmeyen” mi, “Üç bilinmeyen” mi? 
- Habîr olan, her şeyden haberdar olandır 
- Sun’ – ‘amel – fiil: Habîr olan hepsini bilir 
- Habîr ismine imânın edebi 
Habîr Olan Allah'ın Tecellîleri 
- Habîr isminin kelami tecellîsi: Vahiy 
- Habîr isminin kevni tecellîleri 
- Habîr isminin imândaki tecellîsi 
Habîr Olan Allah'a Dua 

EL-MELİK 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Gerçek Melik mülke muhtaç olmayandır 
- Sınırlı insan sınırsız erk kullanmaya kalkarsa çıldırır 
- Ulus devletlerin “el-Melik” olma iddiası 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla Melik ismi 
- Mâlik, Melik ve Melîk farkı 
- Allah: İnsanlığın Melik’i 
- El-Melik ve sahte melikler 
- “Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi” olma iddiası 
- Melik olan Allah’tan rol çalmaya kalkmak 
- Melik, Kuddûs ve Azîz olandır 
- el-Melik olan Allah te’âlâ’dır 
- Kur’an’da kıssası geçen melikler 
El-Melik Olan Allah'ın Tecellîleri 
- Mülk sûresi 
- Evlat da mülkün sahibinin tecellîsidir 
- İrade ve ibadetler melik olan Allah’ın tecellîleridir 
- Hz. Peygamber’in Melik ismini okuyuşu 
El-Melik Olan Allah'a Dua 

EL-EHAD 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
Kur'ani Çerçeve 
- Ehad ve Vâhid farkı 
- Kul huvallahu ehad 
- Allah’ın ehadiyyetine imânın edebi 
- Ehad olan ehak olandır 
- Ehad olan evla olandır 
Ehad Olan Allah'a Dua 

ES-SAMED 

Lugâvî Çerçeve 
- Arap dilinde iştikak çeşitleri 
- Samed isminin manaları 
Nazârî Çerçeve 
- Samed ismi hem zata hem fiile dönüktür 
Kur'ani Çerçeve 
- İhlâs sûresi 
- Doğrudan ve dolaylı şirki ret 
- Ehad ve Samed esmâsının birbiriyle münasebeti 
- Allah’ın Samed oluşu neyi ifade eder? 
- İhlâs’ın son ayetleri Samed ismini tefsir eder 
Samediyyetinin Tecellîlerine Mazhar Olmak 
- Bu tecellîye mazhar olan azla yetinir 
- Bu tecellîye mazhar olan ihtiyaç giderir 
Samed Olan Allah'a Dua 

EL-‘AZÎZ 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
Kur'ani Çerçeve 
- Nüzûl sürecinde sayılarla ‘Azîz ismi 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- “İzzet, bütünüyle Allah’a mahsustur” 
- Esmâ-i hüsnâdan olan el-Azîz’in ef’al-i hüsnâdaki karşılığı 
AZİZ İsminin Tecellileri 
- İnsan ‘Azîz’in izzetinden pay almıştır 
- İzzeti ‘Azîz olan Allah’ta aramak 
- Mü’minlere karşı zilletli, kâfirlere karşı izzetli olmak 
- İlâhî izzetin Allah’ın kitabında tecellîsi 
- İlâhî izzetin Allah’ın elçilerinde tecellîsi 
- Azîz Nebi 
- İlâhî izzetin mü’minde tecellîsi 
El-Azîz Olan Allah'a Dua 

EL-HAMÎD 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Kim neyi överse övsün O’nu övmüş olur 
- Hamdin üç hali 
- Hamdin üç dili 
- Hamdin üç mertebesi 
Kur'ani Çerçeve 
- Nüzûl sürecinde sayılarla Hamîd ismi 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- Hamd hakkında üç ilâhî emir 
- Elhamdu lillahi rabbi’l-‘âlemîn 
- Kur’an’a göre hamd nedir? 
- İnsan neden ve nasıl hamd etmelidir? 
- Allah’a neler ve kimler hamd eder? 
Hamîd İsminin Tecellileri 
- Hamîd isminin en büyük tecellîsi “hamd etmek”tir 
- Hamdsizlik nankörlüktür 
- Dünyada elhamdülillah deriz, cennette onu yeriz 
El-Hamîd Olan Allah'a Dua 

EL-VEDÛD 

Lugâvî Çerçeve 
- Vedûd isminin iştikakı 
- Vedûd isminin çift boyutlu anlamı 
Nazârî Çerçeve 
- Varlığın hareketi Vedûd’un tecellîsidir 
- Biz varolanı severiz, O sevince var olur 
- Sevgi harcandıkça çoğalan sermayedir 
Kur'ani Çerçeve 
- Ğafûr ve Vedûd olan Allah 
- “Benim Rabbim Rahîm’dir, Vedûd’dur” 
- Rıza sevgidir, sevgi rızadır 
- En çok Allah’ı sevmek 
- Allah’ı sevmenin üç hali 
- Seven sevdiğinin her şeyini sever 
- Vahyin zirvesi, sevginin dili 
- Nafilelerle Allah’a yaklaşmak 
Vedûd İsminin Tecellileri 
- Vedûd’un mü’minin imânındaki tecellîsi 
- “İmân eden ve salih amel işleyen için Rahmân bir sevgi var edecek” 
- Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed halilullah 
- Elçinin sevgisi, sevginin elçisidir 
- Vedûd isminin Hz. Peygamber’deki tecellîsi 
- Ailenin temeli Vedûd’un koyduğu sevgidir 
- Her sevgide Vedûd isminden bir tecellî vardır 
- Sevgide ğayret (kıskanma) 
Vedûd Olan Allah'a Dua 

El-FA’ÂL 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Allah her an ve zamanda aktiftir 
- Varlık aktif, yokluk pasiftir 
Kur'ani Çerçeve 
- Fa’âl olan Allah “dilediğini yapandır” 
- Ef’al-i hüsnâdan bir fiil: yef’alu 
Fa’âl İsminin Tecellileri 
- Fa’âl ismi tecellî etmeseydi 
- İnşaallah: Beşeri fiilin kaynağındaki ilâhî irade 
Fa’âl Olan Allah'a Dua 

EL-MUHÎT 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
Kur'ani Çerçeve 
- Kur’an’da Muhît ismi 
- Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır 
- Allah münafıkları çepeçevre kuşatmıştır 
- Allah her şeyi çepeçevre kuşatmıştır 
- Ef’âl-i hüsnâdan bir fiil: Ehâta 
MUHÎT İsminin Tecellileri 
- Muhît isminin cemal tecellîleri 
- Muhît isminin celal tecellîleri 
El-Muhît Olan Allah'a Dua 

EL-BASÎR 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Göz ve görmenin sınırları üzerine 
- Gözsüz görenler ve göremeyen gözler 
- Basîr olan Allah’ın görmesi 
Kur'ani Çerçeve 
- Kur’an’da Basîr ismi 
- Habîr ile birlikte gelir 
- Semî’ ile birlikte gelir 
- Allah’ın Basîr ismine imân 
- Riya: Basîr ismine imân problemi 
- Kur’an ahlakı eylem ahlakıdır 
Basîr İsminin Tecellileri 
- Kur’an Allah’tan nazil olmuş bir besair’dir 
- Basîr isminin mü’minde tecellîsi: Feraset: 
- Basîr isminin eşyada tecellîsi: Şahadet 
Basîr Olan Allah'a Dua 

EL-‘ALÎM 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- “İlâhî bilgi” ile “insani bilgi” arasındaki fark 
- Allah’ın ilmi ve insanın sorumluluğu 
Kur'ani Çerçeve 
- Sayılarla Alîm ismi 
- ‘Alîm – ‘Âlim – ‘Allâm isimleri 
- Hakîm ismi ile birlikte gelir 
- Semî’ ismi ile birlikte gelir 
- Vâsi’ ismi ile birlikte gelir 
- Birlikte geldiği diğer isimler 
- Alîm olan Allah 
- Eşyanın yasaları ilâhî ilmin bir parçasıdır 
- Allah’ın sünneti Allah’ın ilmine dahildir 
‘Alîm İsminin Tecellileri 
- Alîm olan Allah’ın insana öğretmesi 
- Âlimler: Alîm isminin tecellîsine mazhar olanlar 
‘Alîm Olan Allah'a Dua 

EL-HAKÎM 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Hikmet nedir? 
- Hikmet ile “anlam” ve “amaç” bağlantısı 
- Hikmet insan mutluluğunun garantisidir 
Kur'ani Çerçeve 
- Hakîm’e mülhak isimler: Hakem, Ahkem, Hâkim 
- Birlikte geldiği isimler 
- Allah’ın her işinde hikmet, her hikmetinde hayır vardır 
- Sebep-sonuç yasaları da Allah’ın hikmetindendir 
Hakîm İsminin Tecellileri 
- Kur’an-ı Hakîm 
- Muhkemat ve muteşabihat 
- “Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir” 
- Peygamberlere hikmet verilmiştir 
- Allah Rasûlü’nde tecellî eden hikmet 
- “Rabbinin yoluna hikmetle çağır” 
- Evleri “hikmet evi” yapmak 
Hakîm Olan Allah'a Dua 

EL-KÂDİR 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Klasik kelamın büyük hatası: Kudret yarıştırmak 
- Allah’ın kudreti sınırsız, insanın kudreti sınırlıdır 
- Allah’ın yasaları vardır; kudretini keyfi kullanmaz 
Kur'ani Çerçeve 
- Aynı kökten üç isim: Kâdir-Kadîr-Muktedir 
- Allah insanı yeniden diriltmeye Kâdir’dir 
- Allah mucizevî bir işaret göstermeye Kâdir’dir 
- Kur’an ve kader 
Kâdir İsminin Tecellileri 
- O’nun kaderi/ölçüsü en güzel ölçüdür 
- Kulun kudreti Kâdir’in tecellîsidir 
- Kâdir isminin tecellîsine mazhar gece: Kâdir gecesi 
Kâdir Olan Allah'a Dua 

ER-RAKÎB 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- Allah insana rakib ise insan sevinsin 
- Murakabe Rakîb olan Allah’a mukabeledir 
- Rakib ismi irade özgürlüğünün delilidir 
Kur'ani Çerçeve 
- Kur’an’da Rakîb ismi 
- Şah damarınızdan yakın olan Allah Rakib’tir 
- Rakib olan Allah takvanızın gözetleyicisidir 
- Rakib olan Allah Hz. Nebi’yi de gözetlemektedir 
Rakîb İsminin Tecellileri 
- Rakib isminin kuldaki tecellîsi: Murakabe 
- Hz. İsa’nın dilinden: “Rakib olan sen oldun” 
Rakîb Olan Allah'a Dua 

EL-HALLÂK 

Lugâvî Çerçeve 
Nazârî Çerçeve 
- İlâhî yaratma-Beşeri yaratma 
- Yaratan da yaratılan da haktır 
Kur'ani Çerçeve 
- Kur’an’da Hallâk ismi 
- Yaratılış hakikati 
- Her şeyi Allah yaratmıştır 
- O Hallak’tır: Yaratmaktan bıkıp usanmayandır 
- Senin Rabbin Hallak’tır, Alîm’dir 
Hallak İsminin Tecellileri 
- Kulle yevmin huve fî-şe’n 
- Hallâk’a imân eden umutsuz olmaz 
- Hallâk isminin tecellîsi için bize düşen hususlar 
Hallak Olan Allah'a Dua

 

ESMAÜL HÜSNA KİTABI CİLT 2 İÇİNDEKİLER

 

25        EN-NASÎR

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE................................................................................. 22

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................. 23

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE................................................................................ 24

3.1.  Knr'an'da Nasîr ismi...................................................................... 24

3.2.  Naşirin birlikte geldiği isimler........................................................ 25

3.3.  Nusreti zafer dünyada ve ahirette Allah'tandır................................ 27

3.4.  Nasîr olan Allah kimlere yardım eder?........................................... 28

3.5.  Nasîr olan Allah kimlere yardım etmez?........................................ 31

3.6.  Nasîr olan Allah'tan rol çalıp birilerine yakıştırmak....................... 33

4. NASÎR İSMİNİN TECELLİLERİ................................................... 35

4.1.  Nasîr isminin büyük tecellisi: Nasr............................................... 35

4.2.  Allah'ın nusreti Allah'ın sünnetini iptal etmez................................ 36

4.3.  Zaferi her kişi, temiz zaferi er kişi kazanır...................................... 38

4.4.  Allah'ın yardımını hak etmenin şartı............................................... 39

4.5.  Allah'a yardım, Allah davasına yardımdır...................................... 40

4.6.  Ensar olmak: Nasîr isminin tecellisine medar olmak...................... 42

5. NASÎR OLAN ALLAH'A DUA.................................................... 44

 

26 EL-KADÎR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE................................................................................. 48

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................. 51

 

2.1.  İlâhî takdîr ve insani irade.............................................................. 52

2.2.  Cahiliyye kader inancı: Sorumluluğu inkar.................................... 53

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE................................................................................ 54

3.1.  Sayılarla Kur'an'da Kadîr ismi....................................................... 54

3.2.  Birlikte geldiği isimler.................................................................... 55

3.3.  Allah her şeye Kadîmdir................................................................ 57

3.4.  Allah gücünü ilke gözetmeden mi kullanır?................................... 58

3.5.  Allah'ın yardımını istemek ne demektir?........................................ 60

4. KADÎR İSMİNİN TECELLİLERİ............................................................. 61

4.1.  Varlıktaki tecellileri........................................................................ 61

4.2.  İnsandaki tecellileri........................................................................ 63

5. KADÎR OLAN ALLAH'A DUA.............................................................. 65

 

27 EL-HAY

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE................................................................................. 68

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................. 70

 

2.1.  Hayata dair..................................................................................... 70

2.2.  Hayat mertebeleri........................................................................... 71

2.3.  Hayat adlı muhteşem mucize.......................................................... 74

2.4.  Can hayatın elçisidir....................................................................... 76

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE................................................................................ 77

3.1.  Sayılarla Hay ismi.......................................................................... 77

3.2.  el-Hay olan Allah........................................................................... 78

3.3.  Hay ve Kayyûm olan O'dur........................................................... 80

3.4.  Dünya hayatı, âhiret hayatı, ölümün hakikati................................. 81

3.5.  Çift dünyahhk - Tek dünyalılık...................................................... 82

4. HAY OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ................................................. 85

4.1.  Hayat Hay isminin tecellisidir........................................................ 85

4.2.  Hay isminin tecellisi olan hayatın dokunulmazlığı......................... 86

4.3.  Ruh: İnsan, Kur'an ve meleği birbirine bağlayan sır...................... 87

4.4.  Hay isminin canını imanına şahit kılana tecellisi............................ 89

4.5.  Haya Hay isminden bir tecellidir.................................................... 91

4.6.  Öldükten sonra diriliş: Hay isminin büyük tecellisi....................... 92

4.7.  El-Hayy'm özel bir tecellisi: Hz. Yahya......................................... 93

5. HAY OLAN ALLAH'A DUA.................................................................. 95

 

28 ZU'L-CELÂLİ VE'L-İKRÂM

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE................................................................................. 98

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................. 99

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 101

 

3.1.  ile başlayan diğer kalıp isimler meselesi................................. 101

3.2.  Allah'ın rahmet ve İkram'ı Celal'ini kuşatmıştır............................ 102

3.3. Her şey fani, baki olan Celal ve İkram Sahibi'dir......................... 103

4. CELAL VE İKRAM SAHİBİ'NİN TECELLİLERİ................................ 105

4.1.  Tecelli kelimesi ve kaynağı olan Celal ismi.................................. 105

4.2.  Zul-Celali vel-İkram isminin tecellileri......................................... 106

5. CELAL VE İKRAM SAHİBİ'NE DUA.................................................. 107

 

29 EL-FÂTIR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 110

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 111

 

2.1.  Fâtır olan Allah kâinatı yaratandır................................................ 111

2.2.  Kâinatın yaratıldığı bir "çekirdek" var mıdır?............................... 113

2.3.  Kâinat var olmadan önce ne vardı?.............................................. 116

2.4.  Fıtrat ilahi hilkattir........................................................................ 117

2.5.  Eşyaya fıtratını yalnızca Fâtır olan Allah koyar............................ 118

2.6.  Fıtrat ilahi formattır...................................................................... 121

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 122

3.1. Sayılarla Kur'an'da Fâtır ismi....................................................... 122

3.2. Allah göklerin ve yerin Fâtır'ıdır................................................. 124

4. FÂTIR İSMİNİN TECELLİLERİ............................................................ 126

4.1.  Kâinat Fâtır isminin tecellisidir..................................................... 126

4.2.  Oluş ve yeniden oluş (kıyamet) Fâtır isminin tecellisidir 127

4.3.  Allah'ın insanı üzerinde yarattığı fıtrat.......................................... 128

4.4.  Fıtrat ayetinden çıkarılacak sonuçlar............................................ 130

4.5.  İlgilendiği şeyin fıtratını bilmeyen başarılı olamaz....................... 132

5. FÂTIR OLAN ALLAH'A DUA.............................................................. 134

 

30 EL-HÂLIK

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 136

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 137

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 138

 

3.1.  Sayılarla Kur'an'da Hâlık ismi...................................................... 138

3.2.  O her şeyin Hâlık'ıdır................................................................... 139

4. HÂLIK İSMİNİN TECELLİLERİ........................................................... 140

4.1.  Beşerin insan kılınışı Hâlık'm tecellisidir..................................... 140

4.2.  Âdem/insan ile beşer arasında ne fark vardır?.............................. 143

4.3.  Âdem ruh üflenmeden önce canlı mıydı?..................................... 147

4.4.  Âdem'in yaratılışını ayetlerin ışığında anlamak............................ 150

4.5.  Âdem'in nesli nasıl üredi?............................................................ 153

4.6. İnsanın yaratılış sürecinde üç ismin tecellisi................................. 154

5. HÂLIK OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 155

 

31   EL-ĞANÎ

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 158

  1. NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 159

 

2.1.  Allah mutlak zengin, insan mutlak fakirdir.................................. 159

2.2.  Ganî ismine iman eden serveti emanet bilir.................................. 161

2.3.  Yaratılışın yasası bir başkasına muhtaç olmaktır.......................... 162

2.4.  Ganî olan Allah'ın ekonomi alanını inşası.................................... 165

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 166

3.1.  Sayılarla Ganî ismi....................................................................... 166

3.2.  Birlikte geldiği isimler.................................................................. 167

3.3.  "Ey insanlık! Allah Ğanî'dir, siz fakirsiniz"................................. 170

3.4.  Ganî ismine iman etmenin gereği ve edebi................................... 173

3.5.  Kendini "ganî" sanan mutlaka azar.............................................. 175

3.6.  Allah'a karşı müstağnilik şirktir................................................... 177

3.7.  Cimrilik müstağniliktir................................................................. 178

4. GANÎ OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.............................................. 179

4.1.  Ganî isminin Nebi'deki tecellisi: Tenezzül etmeme...................... 179

4.2.  Ganî isminin kuldaki tecellisi: Cömertlik..................................... 182

4.3.  Duayı sevmek Ganî isminin kuldaki tecellisidir........................... 183

5. GANÎ OLAN ALLAH'A DUA............................................................... 184

 

32 EŞ-ŞEKÛR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 186

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 187

 

2.1.  Şükrün şartlan............................................................................. 187

2.2.  Şükür dört şekilde yapılır............................................................ 188

2.3.  Şükrün üç mertebesi vardır.......................................................... 189

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 190

3.1.  Kur'an'da Şekûr ismi................................................................... 190

3.2.  Şekûr'un birlikte geldiği isimler................................................... 191

3.3.  Allah Şekûr'dur: Az amele çok ödül verir.................................... 192

3.4.  İnsan Allah'a niçin şükretmek zorundadır?.................................. 195

3.5.  Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur....................................... 196

3.6.  Nafile ibadetler farzların şükrüdür............................................... 198

4. ŞEKÛR OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ........................................... 200

4.1.  Şükretmek Şekûr isminin en büyük tecellisidir............................ 200

4.2.  Şükretmemek Şekûr'un tecellisinden malınım kalmaktır ..          201

4.3.  Nimetin artırılması Şekûr isminin tecellisidir............................... 203

4.4.  "Eğer şükrederseniz, Allah size azap edip de ne yapsın?"....        205

4.5.  Şekûr isminin peygamberler üzerindeki tecellisi........................... 206

 

33 EL-HALÎM

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 210

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 213

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 215

 

3.1.  Sayılarla Halîm ismi..................................................................... 215

3.2.  Birlikte geldiği isimler.................................................................. 216

3.3.  Allah kendi hakkı hususunda Halîm'dir....................................... 219

3.4.  Allah kullarının hakkı hususunda Halim'dir................................. 222

3.5.  Allah "âlemlere rahmet" olana da Halîm'dir................................. 225

4. HALÎM İSMİNİN TECELLİLERİ.......................................................... 226

4.1.  Peygamberler halîm idiler............................................................ 226

4.2.  Sevgili Peygamberimizin hilim ve hoşgörüsü.............................. 228

4.3.  Halîm isminin tecellisinden mü'mine düşen pay........................... 229

5. HALÎM OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 232

 

34 EL-HAFÎ

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 234

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 236

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 237

 

3.1.  Kur'an'da Hafî ismi...................................................................... 237

3.2.  Hafî olan Allah kuluyla sonuna kadar ilgilenir............................. 238

3.3.  İlahi bilginin hafiyeliğini yapmayın!............................................ 240

4. HAFÎ OLAN ALLAH'A DUA................................................................ 242

 

35 EL-HAYR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 244

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 245

 

2.1.  Varlık mahza hayır, yokluk mahza serdir..................................... 245

2.2.  Varlığın Özü şer değil hayırdır.................................................... 246

2.3.  Servet hayır mıdır, şer midir?....................................................... 247

2.4.  İnsan üç şey için yapar: Haz-çıkar-hayır  .................................... 249

2.5.  Hayrı istemek hayırdır, hayrı kıskanmak serdir........................... 250

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 252

3.1. Hayr Allah'ın Kur'an'da geçen esmasındandır

       Hayır el-Hayr olan Allah'ın elindedir........................................... 254

3.2.  Kur'an şerri Allah'a nisbet etmez.................................................. 256

3.3.  Kur'an hayır tasavvurumuzu inşa eder......................................... 262

4. HAYR OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................. 263

4.1.  Vahiy Allah'tan inen hayırdır....................................................... 263

4.2.  İnsanların en hayırlısı kimdir?..................................................... 265

4.3.  Servet hayırdır, şerri insandan kaynaklanır.................................. 267

4.4.  Hayırlı bir ümmet olmak el-Hayr'ın tecellisidir............................ 269

4.5.  İnsan hayrı istemeli ve verileni hayırda kullanmalıdır... 270

5. HAYR OLAN ALLAH'A DUA.............................................................. 273

 

36 EL-ĞAFFÂR

 

1.  LUĞAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 276

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 277

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 277

 

3.1.      Ğâfir-Ğafûr-Ğaffâr ve zâlim-zalûm-zallâm................................ 277

3.2.  Kur'an'da Ğâfir ismi..................................................................... 279

3.3.  Ğaffâr ismi sadece 'Azîz ismi ile birlikte gelir.............................. 280

3.4.  Kâfirlere karşı Ğaffâr olan Allah................................................. 281

3.5.  Firavun'u Ğaffâr'ın gufranına çağırmak....................................... 283

3.6.  Günahkârlara karşı Ğaffâr olan Allah.......................................... 285

4. GAFFAR OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ........................................ 286

4.1. Ğaffâr'ın kuldaki tecellisi: Kusur saymamak................................ 286

5. GAFFAR OLAN ALLAH'A DUA......................................................... 287

 

37 EL-KAYYÛM

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 290

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 291

 

2.1.  Yönetmenin hikmetine dair.......................................................... 291

2.2.  Müslüman olmak Kayyûm olana teslim olmaktır......................... 293

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 294

3.1.  Kur'an'da sayılarla Kayyûm ismi................................................. 294

3.2.  Kayyûm olan Allah..................................................................... 295

3.3.  İslam: Kayyım olan tek dindir...................................................... 296

4. KAYYÛM OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ...................................... 299

4.1.  Kayyûm isminin Kur'an surelerindeki tecellisi............................ 299

4.2.  Kayyûm isminin ilahi emir ve yasaklardaki tecellisi..................... 301

4.3.  Kayyûm isminin peygamber kıssalanndaki tecellisi..................... 304

5. KAYYÛM OLAN ALLAH'A DUA....................................................... 305

 

38 EL-HAK

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 308

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 310

 

2.1.  Hak nedir?.................................................................................... 310

2.2.  el-Hak ismine imanın illeti, hikmeti ve gayesi.............................. 312

2.3.  Allah'tan başka her şey batıl mıdır?.............................................. 314

2.4.  Eşyanın hakikati var mıdır?.......................................................... 316

2.5.  Adalet hakka, hak el-Hak olan Allah'a bağlıdır............................ 318

2.6.  İnsanın hak yerine batılı tercih hakkı var mıdır?........................... 319

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 322

3.1.  Sayılarla Kur'an'da el-Hak ismi.................................................... 322

3.2.  Hikmet maksadıyla bir şeyi yaratan özne el-Hak'tır..................... 323

3.3.  Öznenin bir anlam ve amaçla yarattığı nesne el-hak'tır... 325

3.4.  Bir şeyin hakikatine uygun inanç taşımak el-hak'tır..................... 326

3.5.  Uygun zaman ve mekânda, hakka uygun olan söz ve iş

el-hak'tır.................................................................................... 328

3.6.  Allah el-Hak'tır............................................................................ 330

3.7.  El-Hak olan Allah asla zulmetmez............................................... 332

3.8.  Batılla karıştırılan hak batıl olur................................................... 333

4. EL-HAK OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.......................................... 335

4.1.    Hak Anlamlılık ve amaçlılık; batıl: Anlamsızlık ve amaçsızlık. 335

4.2.Kur'an hak ile indirilmiştir............................................................ 337

4.3.Hak geldi batıl yok oldu................................................................ 338

4.4. "İnsan haklan" mı, insan vecibeleri mi?....................................... 340

5. EL-HAK OLAN ALLAH'A DUA.......................................................... 343

 

39 EL-AZÎM

 

1. LUGAVİ ÇERÇEVE................................................................................ 346

2. NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 347

  1. KUR'ANİ ÇERÇEVE............................................................................... 348

 

3.1.  Kur'an'da Azîm ismi..................................................................... 348

3.2.  Azîm olan Allah'ın azametine iman.............................................. 350

3.3.  Azîm ismi ilahi kimliğin beyanıdır............................................... 351

4. AZÎM OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.............................................. 353

4.1.  Azim Allah'ın arşı da Azim'dir..................................................... 353

4.2.  Azim Allah'ın kitabı da, haberi de Azim'dir................................. 354

4.3.  Allah'ın ödülü ve cezası da azîm'dir............................................. 355

5. AZÎM OLAN ALLAH'A DUA............................................................... 356

 

 

40 EL-KERÎM

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 360

  1. NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 362

2.1.  El-Kerîm: "kuvvet" merkezli değil, "rahmet" merkezli bir tanrı tasavvuru

2.2.  Bir zat ne kadar hürse, o kadar kerîmdir....................................... 365

2.3.  "Hacetini aracısız giderene Kerîm derler"..................................... 366

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 367

3.1.  Kur'an'da el-Kerîm ism-i şerifi..................................................... 367

3.2.  "Ey insan el-Kerîm olan Rabbine karşı bu gururun ne?".............. 369

3.3.  "Şüphe yok ki Rabbim Ğanî'dir, Kerîm'dir"................................ 370

3.4.  el-Kerîm olan Allah "takva ehli"dir.............................................. 371

4. KERİM OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ........................................... 373

4.1.  Keramet sahibi olan insandır........................................................ 373

4.2.  Kur'an ve onu getiren "kerîm"dir................................................. 374

4.3.  Kerim olan Allah'ın insandaki tecellileri....................................... 376

4.4.  Cennet nimetlerinin tümü kerimdir............................................... 377

5. KERİM OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 379

 

41 ES-SEMÎ'

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 382

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 383

 

2.1.  Kulak ve duymanın sınırlan üzerine............................................. 383

2.2.  Duyma ve işitme farkı.................................................................. 384

2.3.  Es-Semî' olan Allah'ın işitmesi..................................................... 385

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 386

3.1.  Sayılarla Semî' ismi..................................................................... 386

3.2.  Alîm ismi ile birlikte gelir............................................................ 387

3.3.  Basîr ismi ile birlikte gelir............................................................ 389

3.4.  Semi' olana iman eden Allah'tan başkasına yalvarmaz... 391

3.5.  Mutlak diri olana iman eden ölülerden medet ummaz... 392

3.6.  Semî ismine imana dair yaşanmış bir örnek................................. 394

3.7.  Karîb ismi ile birlikte gelir........................................................... 395

3.8.  Allah es-Semî' olandır.................................................................. 396

3.9.  Allah'ın Semî' olduğunu unutan dilini yönetemez........................ 398

3.10. Allah'ın Semî' olduğunu unutan kulağını yönetemez... 399

4. SEMÎ' OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.............................................. 401

4.1. İnsanın işitmesi Semî' isminin tecellisidir..................................... 401

            4.2. İşitme görmeden önce gelir              402

4.3 Ses de Semi' olan Allah'ın bir lutfudur.......................................... 404

5. SEMÎ' OLAN ALLAH'A DUA............................................................... 405

42 EL-MUKTEDİR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 408

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 409

 

2.1.  İlahi iktidar "kuvvet" üzerinde değil "rahmet" üzerinde yükselir.. 409

2.2.  İktidar meşruiyetini güç sahibi oluşundan almaz.......................... 410

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 411

3.1.  Kur'an'da sayılarla Muktedir ismi................................................ 411

3.2.  Birlikte geldiği isimler.................................................................. 412

3.3.  Allah dünyada da ahirette de Muktedir olandır............................ 413

3.4.  Mahlûkat fani, Muktedirin iktidarı bakidir................................... 415

4. MUKTEDİR OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ................................... 416

4.1. Muktedir isminin insandaki tecellisi............................................. 416

5.  MUKTEDİR OLAN ALLAH'A DUA.................................................... 419

 

43 EL-MELÎK

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 422

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 423

2.1. El-Melîk'in tecellisi tedbîrdir....................................................... 423

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 424

3.1.  Allah el-Melîk'tir.......................................................................... 424

3.2.  Her şeyin melekûtu Allah'ın elindedir.......................................... 426

4. MELÎK OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................ 427

4.1. Kâinattaki düzen Melîk isminin tecellisidir.................................. 427

5. MELÎK OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 429

 

44 EL-VEHHÂB

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 432

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 433

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 434

 

3.1.  Kur'an'da Vehhâb ismi................................................................. 434

3.2.  Allah Vehhâb'tır........................................................................... 436

4. VEHHÂB OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ....................................... 437

4.1.  Vehhâb isminin ef'al-i hüsnadaki karşılığı................................... 437

4.2.  Hz. Süleyman'ın Vehhâb olan Allah'a duası................................. 439

5. VEHHÂB OLAN ALLAH'A DUA........................................................ 443

 

44 EL-VEHHÂB

 

1. LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 446

1.1, Vâhid: "ortağı" olmayandır. Ehad: "benzeri" olmayandır.... 446

1.2. Vâhid isminde içtima eden vurgular............................................. 448

2. NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 449

2.1.  Vahdet ve kesret.......................................................................... 449

2.2.  Mutlak vahdet, mukayyet vahdet................................................. 451

2.3.Tevhid........................................................................................... 452

2.4. Teslis: üçleme.............................................................................. 454

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 457

3.1.  Sayılarla Kur'an'da Vâhid ismi..................................................... 457

3.2.  Birlikte geldiği isimler.................................................................. 457

3.3.  "İlahınız Vâhid olan İlah'tır"........................................................ 458

3.4.  Bir tevhid karşıtlığı olarak Pavlus Hıristiyanlığı.......................... 460

3.5.  Vahdet yaratanın kesret yaratılanın hakkıdır................................ 461

3.6.  Allah Vâhid'dir, Kahhâr'dır.......................................................... 462

3.7.  Mekke şirkiyle Hind şirki arasındaki ortak nokta........................ 463

3.8.  Vâhid ismi mü'minde nasıl tecelli eder?....................................... 464

4. VÂHİD OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ........................................... 465

4.1.  Vâhid ismi şeylerin tanelerinde tecelli eder.................................. 465

4.2.  Vâhid ismi şeylerin kalitesinde tecelli eder................................... 466

4.3.  Vâhid isminin rakamlarda tecellisi............................................... 467

5. VÂHİD OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 469

 

46 EL-KAHHÂR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 472

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 473

 

2.1.  El-Kahhâr varlığa boyun eğdirendir............................................. 473

2.2.  Kahhâr ismi ve kâinatın düzeni.................................................... 474

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 475

3.1. Kur'an'da El-Kahhâr ismi............................................................. 475

3.2. De ki: 'Ben sadece bir uyarıcıyım, Kahhâr olan Allah'tır'.............. 476

3.3. O kullan üzerinde Kâhir'dir.......................................................... 478

3.4. Ahiretin mutlak Kahhâr'ı Allah'tır................................................ 480

4. KAHHÂR OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ....................................... 481

4.1.  Kahhâr isminin âlemdeki tecellileri.............................................. 481

4.2.  Kahhâr isminin tecellisine mazhar olan insan.............................. 482

5. KAHHÂR OLAN ALLAH'A DUA....................................................... 484

 

47   EL-MUNTEKIM

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 486

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 487

2.1. Korkuyla umut arasında............................................................... 487

2.1. İnsana yaptığının acısını tattırmanın gerekliliği............................. 488

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 490

3.1.  Muntekım ismi esma listemizde niçin yer aldı?............................ 490

3.2.  Kur'an'da Muntekım ismi ve türevleri.......................................... 491

3.3.  Allah dünyada ve ahirette Muntekım'dır...................................... 492

3.4.  Allah 'Azîzun Zu'ntikâm'da......................................................... 493

4. MUNTEKIM OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.................................. 494

4.1.  Muntekım isminin fiilî tecellisi ve mahiyeti................................. 494

4.2.  İmana ceza biçen ilahi intikama muhatap olur.............................. 497

5.  MUNTAKİM OLAN ALLAH'A DUA.................................................. 498

 

48 EL-KEBÎR

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 500

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 501

2.1. İstikbâr ve müstekbir................................................................... 501

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 503

3.1.  Sayılarla Kur'an'da Kebîr ismi...................................................... 503

3.2.  Allah Kebîr'dir............................................................................. 504

3.3.  Tekbir: Allahu Ekber.................................................................... 506

3.4.  Tekbir getiren büyür.................................................................... 508

3.5.  Allah kimden büyüktür?............................................................... 509

3.6.  Allahu ekber demek ne demektir?................................................ 510

4. KEBÎR OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................. 511

4.1. Kâinat Allah'ın Kebîr isminin tecellisidir..................................... 511

5. KEBÎR OLAN ALLAH'A DUA............................................................. 513

 

49 EL-MUTE'ÂL

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 516

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 517

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 517

 

3.1.  Mute'âl ismindeki derin hikmet.................................................... 517

3.2.  El-Mute'âl: Kur'an'da tek yerde gelen isim................................... 519

3.3.  Tüm te'alâ fiillerinin öznesi Mute'âl olan Allah'tır........................ 520

4. MUTE'ÂL OLAN ALLAH'A DUA........................................................ 521

 

50 EL-KÂİM

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 524

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 525

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 525

 

3.1.  Kur'an'da el-Kâim ismi................................................................ 525

3.2.  Her nefis üzerine kazandıklarıyla Kâim olan Allah...................... 526

4. KÂİM OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................. 527

4.1.  Kâim olan Allah'ın emri: Kum/"kalk"l......................................... 527

4.2.  Kâim olan Allah'ın namazdaki tecellisi: Kıyam............................ 529

4.3.  Kâim'in tecellisi için namazı ikâme etmek.................................... 531

4.4.  Kâim'in tecellisi için istikamet sahibi olmak................................. 532

4.5.  Kâim olan Allah'ın büyük tecellisi: Kıyamet Günü...................... 533

5. KÂİM OLAN ALLAH'A DUA.............................................................. 534

 

51 EŞ-ŞEHÎD

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 536

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 538

 

2.1.  En büyük şahit olarak Allah........................................................ 538

2.2.  Şahitlik "huzur"dur...................................................................... 539

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 541

3.1.  Kur'an'da Şehîd ismi.................................................................... 541

3.2.  Şehîd olan Allah en büyük şahittir............................................... 542

3.3.  Allah her şeye şahittir.................................................................. 543

3.4.  Üzerine yemin edilenlerin hepsi şahittir....................................... 544

3.5.  Var olmak şahit olmaktır.............................................................. 545

3.6.  Allah yaptıklarınıza şahittir........................................................... 547

4. ŞEHÎD OLAN ALLAH'IN TECELİLERİ.............................................. 548

4.1.  Biz bu âleme sahip olmaya değil şahit olmaya geldik................... 548

4.2.  Rasul ümmete ümmet insanlığa şahittir/modeldir......................... 550

4.3.  Şahitlik sorumluluğumuz ve şehîd olmanın hakikati.................... 552

4.4.  Şehîd kavramının Kur'anî çığırından çıkarılması......................... 554

5. ŞEHİD OLAN ALLAH'A DUA............................................................. 555

 

        52       EL-BER

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 558

  1. NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 559

              3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 560

3.1.  Ber ismi Hüzün Yılı'nda nazil oldu.............................................. 560

3.2.  "Şüphesiz O, evet O'dur Ber ve Rahim olan"............................... 561

4. BER OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ................................................. 563

4.1.  Allah'ın Ber isminin insandaki tecellisi: Bin................................. 563

4.2.  Ebrâr'ın yeri cennettir.................................................................. 565

5. BER OLAN ALLAH'A DUA................................................................. 566

 

53 EL-LATÎF

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 568

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 569

 

2.1.  Allah'ın lûtfu, O'nun ince ve hassas emeğidir.............................. 569

2.2.  Allah'ın kahrı da lûtfunun bir parçasıdır....................................... 570

2.3.  Rüyalar ve Latîf isminin tecellileri................................................ 571

2.4.  Güzellik ve estetik Latîf isminin tecellisidir.................................. 573

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 575

3.1.  Kur'an'da Latîf ismi...................................................................... 575

3.2.  Allah Latiftir Habifdir.................................................................. 576

3.3.  Allah'ı görememeniz de O'nun size lûtfudur................................. 578

3.4.  "O dilediği şeye Latîf olandır"...................................................... 578

4. LATİF OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................. 579

4.1. Aile içi eğitimin sırrı: Letafet ve nezaket...................................... 579

5.  LATİF OLAN ALLAH'A DUA.............................................................. 581

 

54 EL-MURSİL

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 584

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 585

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 586

 

3.1.  Çoğul kalıbıyla gelen esmaya dair................................................ 586

3.2.  Allah el-Mursil'dir....................................................................... 587

3.3.  Rasulleri gönderen el-Mursil'dir.................................................. 589

4. EL-MURSİL İSMİNİN TECELLİLERİ.................................................. 590

4.1. Rasul göndermek el-Mursil'in tecellisidir..................................... 590

4.2. Yalana peygamberlik: Mursil isminden rol çalma girişimi ....592

4.3. Bir istismar aracı olarak nebi-rasul farkı....................................... 595

4.4. Rüzgârı göndermesi el-Mursil'in tecellisidir................................. 597

4.5. Ordularını göndermesi el-Mursil'in tecellisidir............................. 599

5.  EL-MURSİL OLAN ALLAH'A DUA.................................................... 601

 

55 EL-VARİS

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 604

2.  NAZARÎ ÇERÇEVE................................................................................ 604

2.1. Vâris ismi emeğe saygı uyarışıdır................................................ 604

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 605

3.1.  Kur'an'da el-Vâris ismi................................................................ 605

3.2.  Allah el-Vâris olandır.................................................................. 606

3.3.  Allah varislerin en hayırlısıdır...................................................... 607

4. VÂRİS OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................ 608

4.1.  Kitaba varis olanlar...................................................................... 608

4.2.  Sakın vahye baba mirası muamelesi yapmayın!........................... 609

4.3.  Nübüvvete varis olan nebiler....................................................... 611

4.4.  Medeniyetlere varis olanlar.......................................................... 613

4.5.  Cennete varis olanlar................................................................... 614

5. VÂRİS OLAN ALLAH'A DUA............................................................. 616

 

56     EL-HAFÎZ

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 618

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 619

2.1. Yaratılmış olmak korunmaya muhtaç olmaktır............................. 619

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 620

3.1.  Kur'an'da Hafız ismi.................................................................... 620

3.2.  Allah eşsiz benzersiz koruyucudur.............................................. 621

3.3.  Hafîz olan Allah gökleri ve yeri korur......................................... 623

3.4.  Hafîz olan Allah insanı korur....................................................... 625

3.5.  Hiç kimse Allah'a karşı insanı koruyamaz.................................... 627

3.6.  Allah vahyi Şeytan'dan ve insandan korur................................... 628

4. HAFÎZ OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................. 630

4.1.  Allah'ın sınırlarını korumak Hafîz'm tecellisidir........................... 630

4.2.  Namazı korumak Hafîz isminin tecellisidir................................... 631

5. HAFÎZ OLAN ALLAH'A DUA............................................................. 632

 

57 EL-KARÎB

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 634

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 634

 

2.1.  Allah'a yaklaşmanın mahiyetine dair............................................ 634

2.2.  Allah'a yaklaşmanın meşru yollan............................................... 636

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 637

3.1.  Kur'an'da Karîb ismi.................................................................... 637

3.2.  Allah el-Karîb olandır.................................................................. 637

3.3.  Allah mü'minler için "yakın" müşrikler için uzaktır..................... 639

 

4. KARÎB OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................ 641

4.1.  Kurban: el-Karîb olan Allah'ın tecellisi........................................ 641

4.2.  Vicdan: Karîb olan Allah'ın insana seslendiği yer........................ 642

5. KARÎB OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 643

 

58 EL-MUCÎB

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 646

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 647

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 648

 

3.1.  Allah Karîb'tir, Mucîb'tir.............................................................. 648

3.2.  İcabete en yakın zaman ve mekanlar............................................ 650

3.2. Mucîb olan Allah insanın sorularına değer verir.......................... 651

4. EL-MUCÎB OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ..................................... 653

4.1.  Dualara icabet etmesi Mucîb isminin tecellisidir........................... 653

4.2.  Kullarını davet etmesi Mucîb isminin tecellisidir.......................... 656

5. EL-MUCÎB OLAN ALLAH'A DUA...................................................... 657

 

59 EL-KAVÎ

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 660

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 661

 

2.1.  Allah'ın gücüne değil, Allah'a kul olmak...................................... 661

2.2.  Güç tutkusu ve güç sarhoşluğu   ................................................. 662

2.3.  Güce tapan bir dünyanın kalbi olmaz........................................... 663

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 665

3.1.  Kur'an'da el-Kavî ismi................................................................. 665

3.2.  Allah mü'minlere lûtfunda Kavî'dir.............................................. 666

3.3.  Allah mazlumlara lûtfunda Kavî'dir............................................. 668

3.4.  Allah kâfirlere kahrında Kavî'dir.................................................. 669

4. KAVÎ OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.............................................. 671

4.1.  Gerçek iman kuvvettir.................................................................. 671

4.2.  Bilgi, siyaset ve teknik donanım kuvvettir................................... 672

4.3.  Vahdet kuvvettir.......................................................................... 673

5. KAVÎ OLAN ALLAH'A DUA............................................................... 674

 

60 EL-MECÎD

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 676

2.  NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 677

2.1. Şan ve şeref arıyorsan Mecîd olan Allah yeter............................. 677

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 678

3.1. Kur'an'da Mecîd ismi................................................................... 678

3.2.  Çünkü Sen Hamîd'sin, Mecîd'sin"............................................... 679

3.3.  Mecîd arşın sahibidir................................................................... 681

4. MECÎD OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................ 682

4.1.  Mecîd'in en büyük tecellisi: Mecîd olan Kur'an............................ 682

4.2.  Mecîd'in Nebi'ye tecellisi olarak "salât"........................................ 684

4.3.  Allah'ın "salât" demesinin mahiyeti nedir?................................... 686

4.4.  Ahzab 56'daki "salât" emrinin mahiyeti nedir?............................. 688

5. MECÎD OLAN ALLAH'A DUA............................................................ 690

 

61 EL-MUSTE'ÂN

1. LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 692

1.1. İsm-i mef'ul kalıbına has bir ismin hikmeti.................................. 693

2. NAZARİ ÇERÇEVE................................................................................ 693

2.1. O'ndan yardım dilenmek yardıma nail olmaktır............................ 693

3. KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 694

3.1.  Kur'an'da Muste'ân ismi............................................................... 694

3.2.  Muste'ân ismi esma-i hüsnadandır............................................... 695

3.3.  Allah Muste'ân olandır................................................................. 696

3.4.  "Ve yalnız Senden yardım dileniriz"............................................ 698

4. EL-MUSTE'ÂN OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ.............................. 700

4.1.  İyilik ve takvada yardımlaşmak................................................... 700

4.2.  Sabır ve namazla yardım dilenmek.............................................. 701

5. EL-MUSTE'ÂN OLAN ALLAH'A DUA............................................... 702

 

62 EL-ĞÂLİB

 

1.  LUGAVİ ÇERÇEVE............................................................................... 704

2.  NAZARİ ÇERÇEVE............................................................................... 704

3.  KUR'ANİ ÇERÇEVE.............................................................................. 705

3.1. Allah kendi emri üzerine Ğâlib'tir................................................ 705

4. ĞÂLİB OLAN ALLAH'IN TECELLİLERİ............................................ 707

4.1.  Ğâlib isminin bir tecellisi olarak ilahi nusrat ve sabır.... 707

4.2.  Ğâlib isminin bir tecellisi olarak mağlubiyet................................ 710

5.  ĞÂLİB OLAN ALLAH'A DUA............................................................. 712

 

 

 

Mustafa İslamoğlu, Düşün yayınları 3 cilt Kurana Göre Esmaül Hüsna kitap seti ni incele diniz.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 31,50 TL  63,00 TL 
3 21,00 TL  63,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi

2.Hamur, 4 cilt, 2.286 sayfa

Kdv Dahil : 50,00 TL

Kurana Göre Esmaül Hüsna 3, Mustafa İslamoğlu

1.Hamur Sarı Şamua, Bez Cilt, 607 sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dini Hayat - 3 Cilt

1.Hamur beyaz kağıt, 3 cilt, 1.976 sayfa

Kdv Dahil : 32,00 TL

Esmaül Hüsna Şerhi, Mustafa Necati Bursalı

2.Hamur, Karton kapak cilt, 358 sayfa

Kdv Dahil : 9,00 TL

Ölüm ve Kabir Hayatı - Mustafa Necati Bursalı

2.Hamur ithal kağıt, Karton cilt, 399 sayfa

Kdv Dahil : 8,50 TL

Şamil İslam Ansiklopedisi 6 Cilt

1.Hamur beyaz kağıt, 6 cilt, 2.676 sayfa

Kdv Dahil : 119,00 TL

Edebüd Dünya Ved Din - İmam Maverdi

3.Hamur kağıt, Ciltli, 592 sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Kurana Göre Esma-i Hüsna 2

1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 720 Sayfa

Kdv Dahil : 22,00 TL

Kurana Göre Esma-i Hüsna 1, Mustafa İslamoğlu

1.Hamur sarı şamua kağıt, Ciltli, 896 Sayfa

Kdv Dahil : 24,00 TL

Şeytanın Hileleri - Muhyiddin İbni Arabi

1. Hamur Beyaz Kağıt , Karton Cilt, 32 Sayfa

Kdv Dahil : 0,60 TL

Nefis Terbiyesi İbn Kayyim el Cevziyye

2.Hamur ithal kağıt, karton cilt, 272 sayfa

Kdv Dahil : 7,00 TL

Müslüman Kadının Şahsiyeti - M. Ali Haşimi

2.Hamur, Karton cilt, 460 sayfa

Kdv Dahil : 13,00 TL

Kalb Hayatı - El Muhasibi

1.hamur şamua, Ciltli, 550 sayfa

Kdv Dahil : 15,00 TL

Ailemle Salih Amelleri Öğreniyorum

2. Hamur İthal Kağıt, Karton Kapak, 376 Sayfa

Kdv Dahil : 9,00 TL

Mecmaul Adab - Sufi Zade Seyyid Hulusi - Adab Kitabı

2.Hamur, Ciltli, 480 Sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Esma-i Hüsna - Esmaül Hüsna - Allahın İsimleri

Ciltli, İthal Kağıt 2. Hamur, 536 Sayfa

Kdv Dahil : 9,00 TL

Adabı Muaşeret - Görgü Kuralları

1.hamur , ciltli , 400 sayfa

Kdv Dahil : 17,00 TL

Bütün Yönleriyle Ahiret Hayatı

Şamua, Ciltli, 832 Sayfa

Kdv Dahil : 20,00 TL

Delailül Hayrat Şerhi Kara Davut Abdullah Aydın

2.Hamur, Ciltli, 1.264 Sayfa

Kdv Dahil : 26,00 TL

Cinlerin Esrarı İmam Şıbli

Karton Kapak, İthal Kağıt, 335 Sayfa

Kdv Dahil : 8,00 TL

Gece Yolcuları Gece İbadetleri

Ciltli, Şamua, 800 Sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Gece Yolcuları Gece İbadetleri Polen Yayınları

Ciltli, Şamua, 800 Sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Şerhul Akaid Tercümesi Taftazani

Ciltli, Şamua, 383 Sayfa

Kdv Dahil : 17,00 TL

Esmaül Hüsna Karınca Polen Yayın

Ciltli, Şamua Kağıt, 695 Sayfa

Kdv Dahil : 20,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

Tam Miftahul Kulub Kalblerin Anahtarı - Salah Bilici

1.Hamur Sarı şamua, Lüks Bez Cilt, 666 sayfa

Kdv Dahil : 26,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi