Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Kur'an-ı Kerim Hayrat Rahle 6 Renk

Mühürlü,Ciltli,Ahmed Husrev Hattı,Şamua,6 Renk

Kdv Dahil : 20,00 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Hayat ve Hatıratım - R
Mufassal Tarihçei Haya
Sahihi Müslim Muhtasar
Kahramanlık Hikayeleri
Osmanlı İmparatorluğu
Şamua Elmalılı Hak Din
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
Ürün Özellikleri - TEFSİR » TAKIM TEFSİR SETLERİ
  • Kısa Surelerin Tefsiri Mehmet Okuyan - 4 cilt

Kısa Surelerin Tefsiri Mehmet Okuyan - 4 cilt

 Ürün Özellikleri : 1.Hamur şamua, bez cilt, 4 cilt, 2.109 sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : Mehmet Okuyan
 Yayınevi : Düşün Yayınları
 Ebat : 14x20
 Kdv Dahil : 59,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Yok 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 8032
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


       Stoktan kargo ile üç günde teslim 

 

Kitap

:

  Kısa Surelerin Tefsiri

Yazar

:

  Mehmet Okuyan

Yayınevi

:

  Düşün yayınları

Etiket Fiyatı

:

  96 TL kdv dahil

Gonca Fiyatı

:

  59 TL kdv dahil

Kağıt - Cilt

:

  1.Hamur sarı şamua - Bez cilt, 4 cilt

Sayfa - Ebat

:

  2.109 sayfa - 14x20 cm. Çanta boy

Yayın Yılı

:

  2012

 

   

 

1. Cilt : Fatiha, A’la, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasur, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Mesed, İhlas, Felak, Nas Kısa surelerin tefsiri

 

2. Cilt : Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifun, İnşikak, Buruc ve Tarık sureleri tefsiri

 

3. Cilt : Müzemmil, Müddesir, Kıyamet, İnsan ve Mürselat kısa sureleri tefsiri.

 

4. Cilt: Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Nuh ve Cin Sureleri tefsiri   

 

 

Mehmet Okuyan tarafından kaleme alınan, Düşün Yayınevi nin yayınladığı, Kısa Surelerin Tefsiri adlı 4 cilt lik Kuranı Kerim tefsir setini incelemektesiniz. Kısa Surelerin Tefsiri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.
Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

                       ÖNSÖZ

 

İlâhî! Hamdini sözüme sertâc ettim; zikrini kalbime mi'râc ettim; Kitab 'ını kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin; varlığından haberdar ettin; aşkınla gönlümü bîkarar ettin. Yardımına sığındım, kapına geldim; hidâyetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edeme­dim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet; neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam; Sen söyletmez­sen ben söyleyemem; Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini; yerdir bize hep yerdiklerini; yâr et bize erdirdik­lerini. Sevdin habibini, kâinata sevdirdin. Sevdin de risâlet hırkası­nı giydirdin; Makâm-ı İbrahim'den Makâm-ı Mahmûd'a erdindin; server-i asfiyâ kıldın; Hâtem-i enbiyâ kıldın; Muhammed Mustafa kıldın. Salâtü selâm, her türlü ikram ve saygı ona, âline, sevdiklerine, sahâbîlerine ve onun peşinden gidenlere olsun yâ Rabb!

 

Elmalılı'nın bu duasına içtenlikle "âmîn" diyoruz. Kur'ân'ı anlamak, yaşamak ve anlatmak her Müslüman'ın görevidir; çünkü Kur'ân, bir mek­tup olarak insanlığa gönderilmiş son ilâhî mesajdır. Bu mesajın gönderi­liş gayesi, insanın kendisini, canlı-cansız çevresini ve Yüce Allah'ı tanı­ması, onlara karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi, kendisi, çevresi ve Yaratıcısıyla uyumlu bir hayat yaşamayı başarmasıdır. Bunun için öncelik­le kendisinden istenenleri iyice bilmesi gerekir. İnsan, bilmediği veya yanlış ya da eksik bildiği şeyi doğru yaşayamaz. İlâhî rehber anlamındaki Kur'ân, insanlık için bir yol haritasıdır; sadece onunla Yüce Allah'ın rızası kazanılır ve sonunda âhirette cennet ödülüyle buluşturulmak mümkün olur.

 

Günümüzde Müslümanların büyük bir çoğunluğu, hakikati Kur'ân'da aramak yerine, başka yollara başvurmakta, ışığı başka yerlerde kovalamak­tadırlar. Allah'ın nurunu kendisine ışık edinmeyenler, ışıksız kalacaklarını bilmelidirler. Misyonu "insanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak" şek­linde belirlenen ve bir ismi de nûr olan Kur'ân-ı Kerîm, bu özelliğiyle insan­lığın istifadesine sunulmuş son ilâhî mesajdır ve bu yönüyle kendisinden yararlanılmasını beklemektedir.

 

Kur'ân, sözlerin en güzelidir; çünkü Gerçek Güzel'in sözüdür. Gerçek Güzel'i sevenler, O'nun sözüne itibar etmelidirler. Müslümanların önem­li bir bölümü en güzel sözü takip etmek yerine, takip ettikleri sözleri gü­zelleştirmeye çalışıyorlar. Başkasına ait sözler ne kadar çalışılsa da Gerçek Güzel'inki kadar değerli olamazlar. Hz. Peygamber: "Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah'ın yaratıklara olan üstünlüğü gibidir" buyurarak meseleyi ortaya koymaktadır.

 

Çaykara Eski Müftüsü Muhammet Suiçmez, yaz Kur'ân kursları için Kur'ân'ı tanıtıcı bir çalışma yapmamızı önerince, bunu canımıza minnet sa­yıp yola koyulduk. Bu nedenle ona ve başta Muhittin Düzenli olmak üzere, katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Kısa sûrelerle başladık, devamını getir­meye çalışacağız. Kur'ân'ı doğru anlama yolunda Müslüman kardeşlerimi­zin duasını bekliyoruz.

 

İnsan olmak, hatalı ve eksik olmayı beraberinde getirir. Hataları düzeltmek için kardeşlerimizin katkısı bizler için ufuk açıcı olacaktır. Rabbimizden niyazımız, bizi razı oldukları arasına katsın ve Kitab ' ını anla­mada bizleri de başarılı eylesin.

 

Mehmet OKUYAN

 

 

                  İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

 

İlkini "Fatiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsiri" adıyla kale­me aldığımız Kur'ân çalışmalarımızı devam ettirmek üzere, " Kısa Sûreler "i incelemeye çalışmaktayız, ilk kitabımızı okuyan değerli Kur'ân dostların­dan gelen olumlu tepkiler üzerine, bu doğrultuda çalışmaya devam kararı aldık.

İlkini, Kur'ân'ın anlamı hakkında ilk defa bilgi sahibi olacak kardeş­lerimize yönelik olarak kaleme aldığımız için, orada detay denebilecek yo­rumlar yapmaktan kaçınmıştık. Ancak sûreleri devam ettirme kararımız doğrultusunda, bu defa çalışmalarımızı bir sistem üzere şekillendirme ihti­yacı hissettik. " Kısa Sureler "in en kısalarından başlayıp, yine kısa sûrelerin orta uzunlukta olanlarını ve bunların kısmen en uzun olanlarını da içerecek şekilde bir yol haritası belirledik. Bu amaçla hem bu kitabın ikinci baskısını yapma ihtiyacı duyduk; hem de Kur'ân'ın 30. cüzünü dört kitap halinde hazırlama yoluna gittik.

 

İlk çalışmamıza Fatiha ile başlamamızın bir nedeni, onun bütün sûre olarak ilk indirilen sûre olmasıdır; diğer sebep ise, âyet sayısının "kısa sureler" isimlendirmesine uygun oluşudur. Bu kitapta Fatiha dâhil, toplam 23 kısa sûreyi ele almaya çalıştık.

 

Sûrelerin başına koyduğumuz ilk rakam, sûrenin resmî sırasını, ikin­cisi ise iniş sırasını göstermektedir. Her sûrenin genel tanıtımını yaparken, önceki sûre ile konu ilişkisini özellikle belirtmeye çalıştık. Çünkü sûrelerin resmî sıralamasının da konu ilişkileri gözetilerek yapıldığı kanaatindeyiz.

 

Bu çalışmada okuyucuya kolaylık olsun diye, her bir sûrede ele alınan konulan başlıklar halinde incelemeye çalıştık. Ayrıca, âyetleri incelerken bazen detaya girdiğimiz için sûrenin mesajını takipte zorluk yaşanabilir diye, bu defa her sûrenin sonuna "Sûrenin Genel Mesajları" diye bir başlık açmayı uygun gördük.

 

Kur'ân'ı anlamadaki genel metodumuz, Kur'ân'ın yine ve öncelikle Kur'ân'la anlaşılması olduğu için, mesajları incelerken, konuyla ilgili bütün âyetleri dikkate alarak fikir sahibi olmaya çalıştık. Ayrıca zaman zaman sa­hih hadislerden de yararlandık. Bu arada eski âlimlerimizin eserlerinden ve günümüzdeki âlimlerin görüşlerinden de istifade ettik. Bazen "tüme varım metodu"na başvursak da, genelde "tümden gelim yöntemi"ni kullandık.

 

Çalışmamızın bu hali almasında emeği geçen Abdurrahman Okuyan, Metin Yasa, Muhittin Düzenli, Ömer Naci Yılmaz, Süleyman Turan, Mustafa Kara ve diğer kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle kitap­larımızın düzenine yardımda bulunan Akın Yılmaz beye ve oğlum Ahmet Selim'e, çalışmalar esnasında kendilerini çok ihmal ettiğim eşime, kızlarım Ayşe Sena'ya ve Fatma Zehra'ya da Cenâb-ı Hakk'tan ecirler ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Yüce Allah onları da, bütün inananları da Kur'ân'ın dostu ve yârânı eylesin.

 

Insan olmak, eksik olmayı beraberinde getirir. Hatalı olanı düzeltmek ve eksik olanı tamamlamak için kardeşlerimizin katkıları bizim için daima değerlidir. Rabbimiz, bizi de razı oldukları araşma katsın ve Kitab'ımı anla­mada bizleri de başarılı kılsın.

 

Mehmet OKUYAN

 

 

                       ÜÇÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ

 

İlk iki baskısında Kur'ân'ın 30. cüzünü içeren sûreleri dört kitap halin­de iki cilt olarak basmıştık. Rakamsal ifadelerle ilgili olarak okuyucu dost­larımızdan gelen öneriler üzerine bu defa çalışmalarımızı Kısa Sûrelerin Tefsîri 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralamayı uygun gördük. Bu nedenle birinci ciltte öncelikle Kur'an'ın doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandığımız açıklamalardan oluşan bir Giriş bölümü kaleme aldık. Ardından teberrüken önce Fâtiha'yı ve daha sonra A'lâ'dan itibaren Nâs'a kadar toplam 29 sûreyi sıraladık, ikinci ciltte Nebe'den Târik sûresine kadar toplam 9 sûreyi, üçüncü ciltte Müzzemmil'den itibaren Murselat'a kadar toplam 5 sûreyi yorumlamaya çalıştık. Dördüncü ciltte ise Mülk, Kalem, Hakka, Me'âric, Nûh ve Cinn sûrelerini incelemeye çalışacağız. Böylece Yüce Allah'ın lüt-uyla " Kısa Surelerin Tefsiri " bağlamında dört ciltte toplam 49 sûreyi ta­mamlamış olmayı hedeflemekteyiz.

 

Rabbimiz ömür verdiği sürece bu çalışmamızı bütün Kur'ân'ı içerececek şekilde devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bu nedenle dostlarımızdan gelecek önerilere muhtaç olduğumuzu beyan etmek isteriz.

 

Çalışma bizden, başarı ise Yüce Allah'tandır. ( Mehmet okuyan kısa surelerin tefsiri, 4 cilt kısa sureler tefsir, düşün yayınları kısa sureler tefsir kitabı,  oku, online satın al, kısa sureler  tefsiri fiyatı, yayın, ucuz dini kitap, islami kitap  satış, gonca kitabevi, islam, onlıne satış, kitabyurdu.net, aynı gün kargo, ucuz kitap, internetten satış, yazar, tercümesi, mehmet okuyan tefsir, Mehmet okuyan tefsir kitabı, prof mehmet okuyan, kısa sureler tefsiri, 4 cilt tefsir, şamua kısa surelerin tefsiri fiyat )

 

Mehmet OKUYAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Okuyan tarafından kaleme alınan, Düşün Yayınevi nin yayınladığı, Kısa Surelerin Tefsiri adlı 4 cilt lik Kuranı Kerim tefsir setini incele diniz. 

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 29,50 TL  59,00 TL 
3 19,67 TL  59,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Ruhul Beyan Kuran Meali ve Tefsiri, Cilt 18

1.Hamur Şamua, Bez Cilt, 592 Sayfa

Kdv Dahil : 21,50 TL

Hak Dini Kuran Dili Elmalılı Tefsir, Merve Yayın

1.Hamur sarı şamua, 10 cilt

Kdv Dahil : 110,00 TL

Ruhul Beyan Tefsiri, 24. Cilt, Osmanlı Yayın

1.Hamur Sarı Şamua, Ciltli. 902 sayfa, cilt 24

Kdv Dahil : 25,00 TL

Zadul Mesir Kuran Tefsiri - 6 Cilt

1.Hamur sarı şamua, 6 cilt, 3.600 sayfa

Kdv Dahil : 108,00 TL

Ruhul Beyan Tefsiri 20.Cilt - Ömer Faruk Hilmi

1.Hamur sarı şamua, Lüks ciltli, 700 sayfa

Kdv Dahil : 24,00 TL

Ebussuud Tefsiri, 12 Cilt

2.Hamur, 12 Cilt, 5.902 Sayfa

Kdv Dahil : 340,00 TL

Ed Dürrül Mensur Fit Tefsir bil Mesur - Suyuti

1.Hamur beyaz kağıt, 9.000 Sayfa,16 cilt

Kdv Dahil : 259,00 TL

Hak Dini Kuran Dili Elmalılı Kuranı Kerim Tefsiri Şamua

1.Hamur sarı şamua, 10 lüks cilt, 6.000 sayfa

Kdv Dahil : 117,00 TL

Ruhul Beyan Tefsiri 17.Cilt

1.Hamur beyaz, 600 Sayfa, Ciltli

Kdv Dahil : 21,50 TL

Ruhul Beyan Tefsiri - 23. Cilt

1.Hamur sarı şamua, ciltli, 1.120 sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Nüzul Sıralı Hayat Kitabı Kuran - Mustafa İslamoğlu

1. Hamur, Bez Cilt, 1.022 Sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Fi Zilal il Kuran Tefsiri Büyük - 16 Cilt

1.Hamur sarı şamua kağıt, 16 Cilt, 8.879 Sayfa

Kdv Dahil : 179,00 TL

El Esas Fit Tefsir - 1.Hamur - Şamil

1.Hamur beyaz kağıt, 16 cilt, 8.664 sayfa

Kdv Dahil : 237,00 TL

Ruhul Beyan Tefsiri Tercümesi 17.Cilt

1.Hamur sarı şamua kağıt, ciltli, 648 sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Ruhul Beyan Kuran Meali ve Tefsiri 12 Cilt

1.hamur beyaz, ciltli, 624 sayfa

Kdv Dahil : 21,50 TL

Amentü Şerhi - Numan Kurtulmuş

Bez Ciltli, 2. Hamur, 450 Sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Ruhul Beyan Tefsiri 22. Cilt

1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 1.152 sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Geylani Tefsiri - 6 Cilt

1.Hamur sarı şamua, 3.364 Sayfa, 6 Cilt, Bez Cilt

Kdv Dahil : 160,00 TL

Fi Zilalil Kuran Tefsiri 16 cilt

1. Hamur Beyaz Kağıt, 16 Cilt, 8,879 Sayfa

Kdv Dahil : 115,00 TL

Taberi Tefsiri - 9 Cilt - Şamua

1.Hamur şamua , 5.160 sayfa, 9 cilt

Kdv Dahil : 149,00 TL

Füyuzat Tefsir - Şemseddin Yeşil

2. Hamur kağıt, 7 Cilt, 3.507 Sayfa

Kdv Dahil : 83,00 TL

Nesefi Tefsiri Tercümesi

1.Hamur, 10 Cilt, 5.984 Sayfa

Kdv Dahil : 159,00 TL

Ruhul Beyan Tefsiri 19. Cilt

Ciltli, 1. Hamur Sarı Şamua, 860 Sayfa

Kdv Dahil : 25,00 TL

Büyük Kuran Tefsiri - Ali Arslan - Hulasatüt Tefasir

16 Cilt, 1.Hamur , Lüks Cilt, 9.616 Sayfa

Kdv Dahil : 189,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

52 Haftaya 52 Vaaz - 2.EL

2.Hamur ithal kağıt, 3 cilt, 1.778 Sayfa

Kdv Dahil : 46,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi