Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer

1.Hamur Beyaz, Ciltli, 432 Sayfa

Kdv Dahil : 16,50 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Hayat ve Hatıratım - R
Mufassal Tarihçei Haya
Sahihi Müslim Muhtasar
Kahramanlık Hikayeleri
Osmanlı İmparatorluğu
Şamua Elmalılı Hak Din
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
Ürün Özellikleri - KUR'AN-I KERİM » MUSHAFSIZ SADECE MEAL

Kısa Açıklamalı Kuranı Kerim Meali, Mahmut Kısa

 Ürün Özellikleri : 1.Hamur Sarı Şamua, Lüks Bez Cilt, 655 Sayfa
 Stok Kodu : Arapça Metinsiz, Sadece Türkçe Meal
 Yazar : Mahmut Kısa
 Yayınevi : Armağan Kitaplar
 Ebat : 14,5x20,5
 Kdv Dahil : 17,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 12601
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


            

       Stoktan kargo ile üç günde teslim

   

Kitap

:

  Kısa Açıklamalı Kuranı Kerim Meali

Özellik

:

  Arapça Mushafsız - Sadece Meal

Meal

:

  Mahmut Kısa

Yayınevi

:

  Armağan Kitaplar - Yediveren Yayınevi

Etiket Fiyatı

:

  35 TL kdv dahil

Gonca Fiyatı

:

  17 TL kdv dahil

Kağıt - Cilt

:

  1.Hamur Sarı Şamua  - Lüks Bez Cilt ( sert cilt )

Sayfa - Ebat

:

  655 sayfa - 14.5x20.5 cm - roman boy

Yayın Yılı

:

  2013 -  Yeni son baskı

 ISBN

:   9756337400

              

     Kısa Açıklamalı Kuranı Kerim Meali Mahmut Kısa

  

Armağan Kitapların yayınladığı, Mahmut Kısa nın hazırlayıp yazdığı Kısa Açıklamalı Kuranı Kerim Meali Kitabı nı incelemektesiniz. Kısa Açıklamalı Kuranı Kerim Meali kitabı hakkında  yorumları oku yup, özeti, konusu, satış şartları hakkında geniş bilgi edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

                        TAKDİM

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a,

Salât ve selâm, O'nun kulu ve Rasûlü Muhammed'e,

Hayır ve bereket duaları, Peygamberin tertemiz Ehl-i Beyti'ne, güzide As-habı'na ve kıyamete kadar onların izinden yürüyen bahtiyar mü'minlere olsun.

 

Bilgisi, gücü ve aklî melekeleri sınırlı olan insanoğlunun, hakikate hida­yet edecek bir yol göstericiye muhtaç olduğu aklı başında her insanın kabul ve ikrar edeceği bedihî bir hakikattir. İnsanın menşei, kâinatın yaratılış amacı, Allah'ın vasıfları, ölüm ötesi hayat gibi insanın idrak ve tecrübe sınırlarını aşan konularda isabetli hükümler verebilmek için, elbette ilâhî kaynaklı bir bilgiye ihtiyaç vardır. İşte insanın bu ihtiyacından dolayıdır ki, Allah (cc), insanlık tarihinin belli dönemlerinde kitap ve peygamberler göndererek dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolu kulla­rına göstermiştir. Son Peygamberi Muhammed (s)'e de Kur'an'ı Kerim'i inzal bu­yurmuş ve son kitap olması hasebiyle, onu her türlü tahrifattan korumayı bizzat kendi uhdesine aldığını beyan etmiştir.

 

Ancak bu kitabın hedeflediği amaçların gerçekleşmesi için, hiç kuşkusuz öncelikle doğru anlaşılması gerekmektedir. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Kerim'i anla­maya ve onu diğer dillerde ifade etmeye yönelik çalışmalar, ta ilk Müslümanlardan itibaren günümüze kadar süregelmiş ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bu meyanda, Türk dilinde de birçok tefsir, tercüme ve meal çalışmaları vücuda getirilmiştir.

 

Gerçekte hiçbir metin, ait olduğu bir dilden başka bir dile bire bir, eksiksiz aktarılamaz. Hele bizzat Allah tarafından gönderilen ve her cümlesi, her kelimesi, hatta harfi özenle tertip edilmiş edebî mucize olan bir kelam, değil Arapçadan başka bir dile, Arapça içinde dahi, eşanlamlı olduğu düşünülen başka kelimelerle aynı güzellikte ifade edilemez. Şu hâlde meal, Kur'an'ın tüm derinliği, güzelliği ve edebî üstünlüğüyle başka bir dile aktanlması demek değildir. Meal, olsa olsa, Kuran mesajının, orijinal metnin içerdiği edebî güzelliklerin çoğundan feragat edilerek, bir başka dilde en az mana kaybıyla ifade edilmesidir.

 

Arap dilinin incelikleri ve bu dilde sıklıkla kullanılan edebi sanatlar dikkate alınmadan ve ek açıklamalarla takviye edilmeden hazırlanan bir Türkçe mealin, Türk dilini konuşan insanlar tarafından yadırganması ve aslında birer edebî şaheser olan ifadelerin, mütercimin yetersizliğinden dolayı birbirinden kopuk tuhaf ve an­lamsız ibarelere dönüşmesi kaçınılmazdır. Kuranı kerim meali mahmut kısa

 

Büyük bir gayret ve ustalık gösterilerek özgün metne en yakın, en isabetli meal verilse bile, ayetlerin indiği ortam ve nüzul sebepleri bilinmeden, Kur'an'ın büyük kısmının doğru ve eksiksiz anlaşılması yine de mümkün değildir.

İşte elinizdeki çalışma, Türk okuyucusuna hem Kur'an'ı anlama noktasında ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri vermek ve hem de ona zevkle, severek okuyabi­leceği özlü bir meal/tefsir sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu meyanda, şu hususla­ra özellikle dikkat edilmiştir.

 

■  Gerek klasik ve gerekse çağdaş tefsir kitaplarından istifade ederek, ayetleri doğru anlamaya ve bunu güncel, akıcı ve anlaşılır bir üslupla Türkçeye aktarmaya,

■  Bazı sureler ve ayetler arasındaki anlam bağını, sözün akıcılığını boz­madan ara açıklamalarla ifade etmeye,

■  Ayetlerde geçen deyimleri ve mecazî ifadeleri olduğu gibi çevirmek yerine, onların Türkçedeki karşılıklarını vermeye, mutlaka muhafaza edil­mesi gerekenleri ise kısaca izah etmeye,

■  Ayetleri yorumlarken Kur'an'ın iç bütünlüğünü ve Peygamberin o ko­nudaki açıklama ve uygulamalarını, yani Sünnet'i göz önünde bulundurma­ya.

■  Ayetlerin Türkçe karşılığı olarak tercih edilen kelimelerin, özgün lafızlardaki letafet ve derinliği olabildiğince yansıtmasına,

■  Ayet metni ile yorumu, herhangi bir karışıklığa meydan vermeyecek biçimde kesin hatlarla birbirlerinden ayırmaya,

■  Ayetlerin nüzul sebepleri hakkında kısaca bilgi vererek, Kur'an mesajı­na ilk muhatap olan toplumun içinde yaşadığı ortama dikkat çekmeye,

■  İlk bakışta yalnızca muhatap aldığı toplumun bir sorununu ele alır gibi görünen, ancak aynı zamanda çağlar üstü bir mesajı da içinde barındıran ayetlerdeki evrensel boyutu kısa ve özlü açıklamalarla ifade etmeye,

 

■  İlâhî mesajın, içinde yaşadığımız toplumun meseleleriyle nasıl örtüştüğünü ve bu meselelere ne gibi çareler sunduğunu ortaya koymaya,

■  İslam hukukuna kaynaklık eden ayetlerden çıkarılan fıkhî hükümlerin, bir ilmihâl sadeliğinde ve özet bir tarzda okuyucuya sunulmasına.

 

Bu meal hazırlanırken, Müslümanların kültür hazinesinin şaheserleri olan klasik tefsir ve hadis kaynaklarından ve bu alanda çağımızda kaleme alınmış eser­lerden istifade edilmiştir. Ayrıca, bugüne kadar yazılmış olan önemli Türkçe meal­lerden kırktan fazlası gözden geçirilmiş ve her bir ayet farklı meallerle mukayese edilerek incelenmiştir. Sözü edilen tefsir ve meallerden zaman zaman iktibaslar ya­pılmıştır. Ancak okuyucuyu ana mesajdan uzaklaştırmamak ve ancak Kuran ilimle­rinde derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenlerin ihtiyaç duyabileceği ayrıntılarla meşgul etmemek için, istifade edilen bütün kaynak eserler tek tek referans olarak gösterilmemiştir. Yine tercih edilen görüşlerin tercih sebepleri üzerinde durulma­mış, muteber olmayan görüşlere ve bu husustaki ihtilaflara yer verilmemiştir.

 

Sayfa altı dipnotlar genellikle okuyucunun sıkılmasına ve metnin akışından, bütünlüğünden kopmasına sebep olduğundan, bu mealde dipnotlardan kaçınıl­mıştır. Gerekli notlar çeviri metninin aralarına ayetin devamı gibi konulmuş, fakat ayetin bir parçası olmadıklarını göstermek amacıyla, bu notlar için ayet metnin­den farklı olarak ince yazı biçimi kullanılmıştır. Yüklerce parantez ile görüntüyü bozmamak ve okumayı kolaylaştırmak için de parantez kullanılmamıştır. Bunun yerine, ana metin olan ayet meali kalın yazı biçimiyle, yorum ve açıklamalar ise ince yazı biçimiyle yazılmıştır. Ayetin Türkçe meali ile o meale eklenen açıkla­manın birbirine karıştırılmaması için, bu hususun iyi bilinmesi ve meal okunurken buna azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Örneğin, Bakara suresinin 2. ayeti şöyle açıklanmıştır:

 

2. İşte şu kitap, toplumun ve bireyin temel hayat prensiplerini be­lirleyen bu ilâhî yazgı var ya, kendisinde hiç şüphe yoktur, insan aklını şüpheye düşürebilecek hiçbir çelişki, eğrilik, tutarsızlık yoktur onda. Öyleyse, gönlünü aç ve onu içtenlikle oku; okudukça göre­ceksin ki, bu sözler  Allahu Teâlâ'dan gelen hakîkatin ta kendisidir. Fakat bu kitap, kötülüğü, çirkinliği tercih eden kimseler için değil; her türlü fenalıktan titizlikle sakınan, doğruya ve güzelliğe ulaşmayı arzu eden o takva sahipleri için bir kılavuz, bir yol gösterici, bir hi­dâyettir. Şu hâlde, tüm insanlığa doğru yolu gösteren bu kitap, an­cak takva sahiplerini hedefe ulaştıracaktır.

 

Peki, kimdir bu takva sa­hipleri?

 

Bu ayet mealinin metni tam olarak şöyledir

 

2. İşte şu kitap, kendisinde hiç şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.

 

Aralara eklenmiş kelime ve cümleler ise ayetin parçası olmayıp, tarafımız­dan yapılmış yorum ve açıklamalardan ibarettir. Bu ara cümleler anlam olarak çoğu zaman ayetlerin muhtevasında zorunlu olarak vardır. Fakat Kur'an'ın ilk muhatapları olan Arapların zihninde bu anlamlar zaten derhal çağrıştığı için, icaz ve belagat gereği, ayetlerde lafız olarak yer almamıştır.

 

Kur'an'ın en doğru biçimde anlaşılmasını amaç edinen bu çalışmanın, ilâhî mesajı her yönüyle ve tüm ayrıntısıyla ortaya koymak, başka kaynaklara ihtiyaç bı­rakmayacak tarzda Kur'an'ı Türk diline kazandırmak gibi bir iddiası elbette yoktur. Bu meal belki de en fazla, Kuran okumalar için bir ilk adım, bir başlangıç olarak görülmelidir.

 

Bu çalışmayı teşvik eden ve gerek fikirleri, gerek eleştirileriyle ona değerli katkılarda bulunan bütün hocalarımı, dost ve kardeşlerimi şükran ve minnet duy­gularıyla anıyor, bu yoldaki gayret ve çalışmalarının devamını diliyorum.

 

Göstermiş olduğum bütün dikkat ve titizliğe rağmen, beşeri zaaflarımdan dolayı, bu çalışmada elbette birtakım hata ve eksiklikler olacaktır Ancak en güzeli ortaya koyabilmek niyetiyle yola çıkan ve hedefe ulaşabilmek için bütün gücünü son sınırına kadar harcayan her kul gibi, bu aciz kulun da kusur ve hatalarının ma­zur görüleceğini umuyor, bu çalışmanın hayır ve bereketlere vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Mahmut kısa kuran meali

 

Gayret bizden, başar Allah'tandır.

 

Mahmut Kısa

Üsküdar - 2007

 

 

   İlâhî rahmetten kovulmuş her türlü şeytanın, sinsi propagandalarla Kur'an üzerinde şüpheler oluşturup

beni Allah'ın kitabından koparmaya çalışmalarından;

bunu başaramayınca da en azından onu doğru anlamamı

engellemek amacıyla ayetlerin anlamını çarpıtmak için kullandıkları

tüm vesvese ve ayartmalarından Allah'a sığınırım!

 

Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve

kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen

sonsuz şefkat ve merhamet sahibi yüce Allah'ın adıyla,

 

                   O'nun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca O'nun emriyle oku maya başlıyorum.

 

     

              1- FATİHA SURESİ

 

Fatiha ; başlangıç demektir. Bir bitki tohumu nasıl o bitkinin dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve diğer özelliklerini özünde barındıran bir çekirdek programı ise, Fâtiha da Kurân’ın çekirdeği, özü ve özetidir. Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Bütün olarak gönderilen ilk sûre olup, yedi âyetten oluşmaktadır.

 

Fâtiha, Yüce Yaratıcı huzurunda kulun, en içten şükrân ve minnettârlık duygularıyla O’na yönelişi, O’nun sınırsız merhameti, adâleti, kudreti, cömertliği, yüceliği önünde saygıyla boyun eğişidir.

 

Fâtiha, Allah ile kulu arasında ezelî ve ebedi, şerefli bir kulluk antlaşmasıdır.

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla!

 

Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi yüce Rabb’imin adıyla, O’nun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca O’nun adına oku yor, söylüyorum:

 

1-Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a aittir. Her türlü övgüye, teşekküre lâyık olan sâdece O’dur. Gerçek anlamda övülmek O’nun hakkıdır ve yalnızca O’na yaraşır. Çünkü kâinatı yoktan var eden, tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren gerçek efendiniz, sahibiniz, yöneticiniz O’dur. Her varlığı kendi yaratılışındaki hikmete uygun niteliklerle donatan, onları dâimâ iyiye ve güzele doğru yönlendirerek her şeye hedefini ve yolunu gösteren; kulağa duymayı, göze görmeyi, güneşe ışık vermeyi, kelebeğe uçmayı, çiçeğe açmayı, ağaca meyve vermeyi öğreten O’dur. O hâlde, bütün iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı olan Rabb’inizi tüm kalbinizle överek yüceltmeli, en derin saygı ve şükrân duygularıyla O’nun hükümlerine boyun eğmeli ve yalnızca O’na kul olmalısınız.

 

2-O, Rahmândır; çok şefkatli, çok merhametlidir. Sizi sizden çok sever, size sizden daha yakındır. O’nun sonsuz rahmet ve şefkati, bu dünyada mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın tüm varlıkları kuşatmıştır. O, Rahîmdir. Rahmetini tamamlamak üzere bu Kitabı göndermiş ve onun ışığında yürüyen bahtiyârlara, âhiret hayatında sonsuz mutluluk ve kurtuluş müjdesini vermiştir.

 

Fakat çok şefkatli, çok merhametli olmakla birlikte, hikmetli ve adâletlidir de:

 

3-Din Gününün Mâlikidir. Gerçekleşeceğinde asla şüphe olmayan Yargı Gününün hâkimidir. O Gün tüm insanlar yapıp ettiklerinden hesaba çekilecek ve böylece, hiçbir iyilik mükâfâtsız, hiçbir kötülük cezâsız kalmayacaktır. O Gün, size dünyada emânet olarak verilmiş olan gücünüz, irâdeniz ve tercih hakkınız elinizden alınacak ve ilâhî hükümranlık tüm dehşet ve ihtişâmıyla tecellî edecek. Sesler kesilecek, başlar öne eğilecek ve Mutlak Hâkim, en âdil hükmü verecek: İyiler cennete, kötüler cehenneme!

 O hâlde, ey Rabb’imiz! Tüm içtenliğimizle Sana söz veriyoruz:

 

4-Sadece Sana kulluk ederiz; yalnızca Sana ibâdet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederiz. İyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, doğruyu-eğriyi belirlemede, kendimize yalnızca ilâhî ölçüleri rehber ediniriz. Senden başka hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otorite kabul etmeyiz. Senin buyruklarına aykırı hükümler veren hiçbir güce -kim olursa olsun- asla boyun eğmeyiz ve ancak Senden yardım dileriz. Her türlü iyiliğin, güzelliğin Senin elinde olduğunu bilir, Senin iznin ve onayın olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine yürekten inanırız. Dertlerimize devâyı, hastalığımıza şifâyı, sıkıntılarımıza çareyi ancak Sende arar; gerekli tedbirleri almakla birlikte, Senden başka hiç kimseden, hiçbir varlıktan medet ummayız. Sâdece Sana yalvarır, yalnızca Senin kudret ve merhametine sığınırız.

 

5-Ey Rabb’imiz! Bizi, insanın doğal yapısıyla; duyguları, eğilimleri ve ihtiyaçlarıyla birebir örtüşen, varlık kanunlarıyla tam bir uyum ve âhenk içinde olan o dosdoğru yola, insanlığı hem dünyada, hem de âhirette mutluluğuna ulaştıracak o apaydınlık yola, yâni İslâm yoluna ilet.

 

6-Nîmet verdiğin kimselerin, insanlık târihi boyunca, tevhid sancağını elden ele taşıyan peygamberlerin ve onların izinden yürüyen âlimlerin, şehitlerin, salihlerin yoluna...

 

7-Gazâba uğramışların, yâni -Yahudiler örneğinde olduğu gibi- hakîkati pekâlâ bildikleri hâlde, dünyaya ve dünya nîmetlerine aşırı bağlılıkları yüzünden ilâhî irâdeye başkaldıran; servet, güç, makâm, şöhret gibi değerleri hayatın biricik ölçüsü hâline getirerek arzu ve heveslerini ilâhlaştıran, bu yüzden dünyada ve âhirette Senin gazâbını hak eden azgınların yoluna değil yâ Rabbi; ve sapmışların, yâni -Hıristiyanlar örneğinde olduğu gibi- bidat ve hurâfeleri ‘iyi niyetlerle’ Allah’ın dinine ekleyerek hak dinden sapan, âhireti kazanma adına dünyayı ve dünya nîmetlerini inkâr eden; okuma, öğrenme ve düşünme yeteneklerini kendi elleriyle körelterek, cehâlet ve bağnazlık zindanlarında bocalamayı “Allah’a yaklaşmak” zanneden o şaşkınların yoluna değil...

 

Allah’ın Elçisi (s) bu sûrenin sonunda “Âmîn!” yâni “Duâmızı kabul eyle, yâ Rab!” derdi.  ( Mahmut kısa meal , kitap , kitabı, online satın al, yayın, kitab, ucuz dini kitap, açıklamalı kuran meali Mahmut kısa, uygun fiyat, kitabı, islami kitap  satış, gonca kitabevi, internetten satış, mushafsız meal, armağan kitaplar, yediveren yayınevi, İslam, onlıne satış, Mahmut kısa kuranı kerim meali, mahmut kısa kuran meali fiyatı )

 

 

 

 

 Mahmut Kısa Kuranı Kerim meali kitabının tanıtımı sona erdi.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 8,50 TL  17,00 TL 
3 5,67 TL  17,00 TL 
 • Metin - Balıkkesir
 • 30.06.2010
  Kuran-ı Kerim'i gerçekten meal olarak okumak isteyen, okuduğundan anlamak isteyenler için çok güzel, akıcı , anlaşılır bir şekilde yazılmış bir kitap, meal okumak isyenlere ısrarla tavsiye ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun..

 • BÜNYAMİN SARGIN
 • 15.12.2012
  Allah bu çalışmayı yapan değerli hocamızdan razı olsun. İnanın piyasadaki hiç bir meal, hatta büyüklerin yazdıkları bile Kuranı bu kadar analaşılabilir kılamaz.

  Satır Arası Tecvid Kaideli ve Tecvid Açıklamalı Kuranı Kerim

  Tecvidli, 1.Hamur Sarı Şamua, Bez Cilt, 636 sayfa

  Kdv Dahil : 23,00 TL

  Kuranı Kerim Bilgisayar Hatlı Cami Boy - Merve Yayınları

  1.Hamur şamua, cami boy, 616 sayfa, Diyanet Onaylı

  Kdv Dahil : 19,00 TL

  Gül Kokulu Kelime Mealli Kuranı Kerim - Rahle

  1.Hamur sarı şamua, rahle, 620 sayfa, Diyanet Onay

  Kdv Dahil : 20,00 TL

  Çanta Boy Mühürlü Kuranı Kerim - Kod 063 - Ayfa

  Fermuarlı Çanta boy, 1.Hamur sarı şamua, 616 sayfa

  Kdv Dahil : 11,50 TL

  Satır Arası Kuranı Kerim Kelime Meali - 2 Cilt

  1.Hamur sarı şamua, 2 Lüks Cilt, 1,238 sayfa

  Kdv Dahil : 44,00 TL

  Hayat Kitabı Kuran Kelime Meali - Mustafa İslamoğlu

  1.Hamur sarı şamua ofset, lüks cilt, 648 sayfa

  Kdv Dahil : 30,00 TL

  Camii Kebir Kuranı Kerim - Diyanet Mühürlü - Kod 061 - Ayfa

  Ciltli, 1.Hamur sarı şamua, 616 sayfa, Camii Kebir

  Kdv Dahil : 51,00 TL

  Hayat Kitabı Kuranı Kerim Gerekçeli Meal Tefsir - Metinsiz

  1.Hamur sarı şamua, bez ciltli, 1.232 sayfa

  Kdv Dahil : 24,00 TL

  Satır Arası Kuranı Kerim ve Kelime Meal - Çanta Boy

  1.Hamur sarı şamua, Çanta Boy, 616 Sayfa

  Kdv Dahil : 14,50 TL

  Orta Boy Tecvidli Kuranı Kerim - Nuh

  1.Hamur sarı şamua, ciltli, 620 sayfa, gül kokulu

  Kdv Dahil : 17,00 TL

  Kuranı Kerim ve Satır Arası Kelime Meali - Rahle - Haktan

  1.Hamur Şamua, ciltli, 616 sayfa, Diyanet Onaylı

  Kdv Dahil : 20,00 TL

  Bilgisayar Hatlı Kuranı Kerim ve Meali - Cami - Seda Yayınları

  1.Hamur sarı şamua, Lüks Ciltli, 638 sayfa

  Kdv Dahil : 22,00 TL

  Kuranı Kerim Renkli Kelime Meali - Bilgisayar Hatlı - Cami

  1.Hamur şamua, Lüks Ciltli, 639 sayfa, Mühürlü

  Kdv Dahil : 25,00 TL

  Tecvidli Kuranı Kerim Rahle - Nuh Yayınları

  1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 620 sayfa, Gül Kokulu

  Kdv Dahil : 23,00 TL

  Kur'an-ı Kerim ve Meali - Rahle - Kolay Okunan Hat

  1.Hamur sarı şamua, 2 renk, ciltli, 640 sayfa

  Kdv Dahil : 18,50 TL

  Renkli Büyük Cep Boy Kuranı Kerim - Kılıflı

  1.Hamur şamua, bez ciltli, çantalı

  Kdv Dahil : 11,00 TL

  Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali - İFAV

  1.Hamur sarı şamua, 2 cilt, 2.150 sayfa

  Kdv Dahil : 68,00 TL

  Kuranı Hakim Açıklamalı Meali Aynı Sayfa Metin ve Meal

  1.Hamur şamua, bez ciltli, 605 sayfa

  Kdv Dahil : 21,50 TL

  Kuranı Hakim Açıklamalı Meali - Aynı sayfada metin ve meal

  1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 605 sayfa, büyük

  Kdv Dahil : 21,50 TL

  Kuranı Kerim Meali - Mustafa Öztürk

  1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 874 Sayfa

  Kdv Dahil : 25,00 TL

  Bilgisayarlı Renkli Kelime Mealli Kur'anı Kerim Mühürlü

  1.Hamur sarı şamua, 639 Sayfa, Kolay Okunuşlu

  Kdv Dahil : 21,00 TL

  Bilgisayar Hatlı Diyanet Onaylı Kuranı Kerim - Rahle

  1.hamur sarı şamua, bez cilt, rahle , 616 sayfa

  Kdv Dahil : 14,00 TL

  Bilgisayar Hatlı 5 li Kuranı Kerim - Cami Boy - Aktif

  Cami Boy, Beşli, 1.Hamur Sarı Şamua, 620 sayfa

  Kdv Dahil : 25,00 TL

  Meal Osmanlıca Karşılıklı Kuranı Kerim - Orta

  1.hamur sarı şamua , bez cilt, 1.310 sayfa

  Kdv Dahil : 24,00 TL
  Üye Paneli
  Link Sepeti
   ÜYELiK HAKKINDA
   BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
   GARANTi VE iADE :
   KARGO VE TESLİMAT :
   SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
   HAKKIMIZDA :
   GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
   GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
   GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
   MÜŞTERİ YORUMLARI
  En Çok İzlenenler
  Rastgele Ürün

  Kuranı Kerim Kelime Meali Orta - Rayiha

  1.Hamur sarı şamua, orta , 716 Sayfa, Ciltli

  Kdv Dahil : 18,00 TL
  Haber Merkezi
  Editörün Seçimi